Oorsprong van de achternaam A'barrow

Deze zeldzame en interessante naam is van Middeleeuws-Engelse oorsprong en in eerder onderzoek werd beweerd dat het een dialectische variant was van de locatienaam 'Harborough', wat zich vertaalt als 'de heuvel waar haver werd verbouwd'. Dit kan zo zijn omdat vroege opnames met elkaar vermengd zijn en elkaar overlappen tussen Aborrow, Aburrow en Harborowe als voorbeelden. We zijn echter ook geneigd te geloven dat de naam in sommige gevallen ook is afgeleid van een van de vele plaatsen die 'Barrow' in Engeland worden genoemd, of dat het iemand beschrijft die in een oude grafheuvel woonde.

De lijst met mogelijke plaatsen omvat Great Barrow in Cheshire, Barrow upon Trent, geregistreerd als Baruue' in het Domesday Book uit 1086, maar onze selectie zou Barrow upon Humber zijn, geregistreerd in 730 n. kruiwagen). Deze namen hebben dezelfde betekenis als 'een bos of bos', niet als een begraafplaats, hoewel blijkbaar Barrow in Leicestershire, geregistreerd als 'Berc' in 1206, wel de 'heuvel' betekent. De achternaam lijkt te zijn ontwikkeld tijdens de late middeleeuwen, toen veel pachters hun gemeenschappelijke weiderechten verloren en vervolgens gedwongen werden elders werk te zoeken. Ze namen of kregen, als gemakkelijke identificatie, de naam van hun voormalige huis, of een benadering van de spelling. In dit geval zijn vroege voorbeelden Margaret Aborowe die Will Thomas trouwde in St Margarets, Westminster, op 13 mei 1542, terwijl William A'Barrow in 1649 trouwde met Mary Hunt op 2 juli 1649 in Knightsbridge, tijdens de 'regering' van Oliver Cromwell en het Gemenebest. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Adam Hareborogh te zijn, gedateerd 1273, opgenomen in de rollen die bekend staan ​​als 'Kirby's Quest', Somerset, tijdens het bewind van koning Edward 1st, bekend als 'The hammer of the Scots', 1272 - 1307. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Engeland Engeland
 2. Australië Australië
 3. Brazilië Brazilië

De achternaam A'barrow. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van a1barrow is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam a1barrow is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van a1barrow te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van a1barrow leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam a1barrow te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van a1barrow, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam a1barrow te vinden zijn.

De achternaam A'barrow in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam a1barrow. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals a1barrow bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat a1barrow de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar a1barrow het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam a1barrow dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van A'barrow

De historische kroniek over a1barrow is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam a1barrow kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van a1barrow waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam a1barrow droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam a1barrow zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam a1barrow, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam a1barrow, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van a1barrow kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam a1barrow of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van a1barrow te sturen.

Beroemde personen met de naam A'barrow

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande a1barrows zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle a1barrows die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam a1barrow, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als a1barrow kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam a1barrow uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam A'barrow en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van a1barrow. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam a1barrow. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam a1barrow, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam a1barrow, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met a1barrow, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abarrow
 2. Abarow
 3. Aburrow
 4. Abaroa
 5. Abarr
 6. Abarrio
 7. Aberro
 8. Abarria
 9. Abaro
 10. Abair
 11. Abar
 12. Abara
 13. Abare
 14. Abaria
 15. Abaurre
 16. Abaurrea
 17. Abbar
 18. Abeiro
 19. Abero
 20. Aberra
 21. Abeyro
 22. Abrao
 23. Abreo
 24. Abrew
 25. Abrio
 26. Abro
 27. Ahbari
 28. Aibar
 29. Aparo
 30. Auberry
 31. Avario
 32. Avaro
 33. Aybar
 34. Aabar
 35. Abahri
 36. Abaru
 37. Abrho
 38. Abbari
 39. Abear
 40. Aber
 41. Abera
 42. Abiera
 43. Abor
 44. Aboura
 45. Abouri
 46. Abraha
 47. Abreu
 48. Abrey
 49. Abri
 50. Abrie