Oorsprong van de achternaam Aartsen

Deze oude en gedistingeerde achternaam, vastgelegd in meer dan vijftig spellingen, is van Oudduitse, Vlaamse en Angelsaksische oorsprong van vóór de 7e eeuw. Het is afgeleid van een door de doop samengestelde persoonlijke naam Ernault of Arnolt, waarvan de elementen "arn" zijn, wat een adelaar betekent, en "wald", om te regeren. De naam verspreidde zich snel door Noord-Europa in de periode die bekend staat als "De donkere middeleeuwen", ruwweg tussen de 6e en 11e eeuw na Christus, en na de val van het Romeinse rijk. Er zijn nu veel verschillende spellingen van de achternaam en voorbeelden zijn onder meer Arnhold, Arnout, Arnatt, Erni, Harnett, Arnould, Arnaud, Ahrend, Arnaudi, Arlett, Arnaudin, Arnaiz, Arents en vele anderen.

Het eerste land ter wereld dat erfelijke achternamen aannam zoals we die nu kennen, was Engeland, waar ze voor het eerst werden gebruikt, zij het alleen door de adel of geestelijkheid, na de Normandisch-Franse invasie van 1066. In het jaar 1086 vulden de Noormannen een enquête in van het land dat bekend staat als het Domesday Book, dit is de eerste gazetter in zijn soort die ooit is geproduceerd. Rogerus filius Ernaldi is opgenomen in Domesday Book for London, dit is de eerste bekende opname van de naam, hoewel niet als achternaam. Vroege voorbeelden van de opname van de achternaam zijn onder meer William Arnold van het graafschap Suffolk in 1277, terwijl in Duitsland Adler Arnoldt wordt geregistreerd in Meskirch in 1282. In sommige gevallen is de achternaam Arnold een plaatsnaam uit twee Engelse dorpen in Nottinghamshire en in de East Riding of Yorkshire. Een van de eerste kolonisten in Virginia was Thomas Arnold, 30 jaar oud, die in mei 1635 vanuit Londen aan boord ging van het schip "Plaine Joan". De eerste geregistreerde spelling van de familienaam waar dan ook is die van Puntius Arnaldi, die dateerde uit 1196, in de rollen van Devonshire, Engeland.

 1. Nederland Nederland
 2. België België
 3. Engeland Engeland
 4. Australië Australië
 5. Canada Canada
 6. Verenigde Staten Verenigde Staten
 7. Finland Finland
 8. Duitsland Duitsland
 9. Frankrijk Frankrijk
 10. Denemarken Denemarken
 11. Egypte Egypte
 12. Indonesië Indonesië

De achternaam Aartsen. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van aartsen leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam aartsen wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam aartsen te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van aartsen, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam aartsen te vinden zijn.

De achternaam Aartsen in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat aartsen de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar aartsen het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam aartsen biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam aartsen dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Aartsen

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam aartsen droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam aartsen, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van aartsen zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam aartsen zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van aartsen kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over aartsen en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam aartsen of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van aartsen te sturen.

Beroemde personen met de naam Aartsen

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam aartsen, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam aartsen door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als aartsen kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam aartsen uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Aartsen en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam aartsen, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van aartsen zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam aartsen, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met aartsen, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Aertsen
 2. Artsen
 3. Aartse
 4. Aarts
 5. Aertson
 6. Aertsens
 7. Aardsma
 8. Aerts
 9. Arteg
 10. Artes
 11. Artese
 12. Arties
 13. Artison
 14. Arts
 15. Artzer
 16. Artze
 17. Artsu
 18. Artesan
 19. Aarthus
 20. Artsy
 21. Aertz
 22. Aiartza
 23. Arades
 24. Ardes
 25. Ardison
 26. Ards
 27. Arduser
 28. Arotzena
 29. Arretxe
 30. Arretxea
 31. Artach
 32. Artaiz
 33. Artajo
 34. Artas
 35. Artasa
 36. Artaso
 37. Artasona
 38. Artauz
 39. Artaza
 40. Artazo
 41. Artazu
 42. Artega
 43. Arteis
 44. Artesa
 45. Artesero
 46. Artesi
 47. Artesio
 48. Arteso
 49. Artesona
 50. Artica