Oorsprong van de achternaam Abade

Deze zeer interessante en ongebruikelijke achternaam is van Oud-Franse oorsprong van vóór de 10e eeuw. Het is afgeleid van het woord "abet", wat meestal een priester betekent, maar kan ook, vooral in Italië, verwijzen naar een plaatselijk opperhoofd of een officiële ceremoniemeester. Dit geeft aan dat er verschillende oorsprongen mogelijk zijn, waaronder een bijnaam voor iemand van wie men dacht dat hij nogal "priesterlijk" was in zijn kenmerken, of een beroeps- of statusnaam voor een plaatselijke chef of ambtenaar, of dat het theatraal en een "casting" kan zijn. naam voor een acteur, iemand die de rol van priester speelde in de beroemde reizende theaters van de middeleeuwen.

Ondanks de eerste opname die hieronder wordt getoond, is het onwaarschijnlijk dat de naam, als erfelijke achternaam, afkomstig is van een echte abt of priester. Van deze leden van de geestelijkheid sinds de 11e eeuw werd verwacht dat ze ongehuwd en celibatair waren. Of ze dat wel of niet waren, staat ter discussie, vooral omdat deze achternaam af en toe wordt geregistreerd als een patroniem of verkleinwoord, wat duidt op de "zoon van de abbé!". De achternaam wordt voor het eerst geregistreerd in welke vorm dan ook waar ook ter wereld in Engeland in 1177, wanneer Ralph Le Abbe verschijnt in de charters van Londen tijdens het bewind van koning Henry 11 (1154 - 1189). Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Iran Iran
 2. Brazilië Brazilië
 3. Kenia Kenia
 4. Nigeria Nigeria
 5. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 6. Portugal Portugal
 7. Mauritanië Mauritanië
 8. India India
 9. Ivoorkust Ivoorkust
 10. Kameroen Kameroen
 11. Frankrijk Frankrijk
 12. Filipijnen Filipijnen

De achternaam Abade. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abade is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abade leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abade wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abade te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abade, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abade te vinden zijn.

De achternaam Abade in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abade. Er is een aanzienlijke kans dat abade de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abade het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abade biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abade dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abade

De historische kroniek over abade is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abade droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abade, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abade zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abade zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abade, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abade kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abade en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abade of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abade te sturen.

Beroemde personen met de naam Abade

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abades zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abade, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abade door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abade kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Abade en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abade. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abade, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abade zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abade, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abade, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abad
 2. Abada
 3. Abadi
 4. Abadie
 5. Abady
 6. Abate
 7. Abide
 8. Aabade
 9. Abde
 10. Abbade
 11. Abadia
 12. Abadio
 13. Abaid
 14. Abaida
 15. Abat
 16. Abata
 17. Abati
 18. Abato
 19. Abbad
 20. Abbadi
 21. Abbadie
 22. Abbate
 23. Abd
 24. Abdi
 25. Abdo
 26. Abdu
 27. Abdy
 28. Abed
 29. Abedi
 30. Abete
 31. Abid
 32. Abida
 33. Abidi
 34. Abud
 35. Apate
 36. Avad
 37. Abda
 38. Abbado
 39. Abaut
 40. Abdey
 41. Abatte
 42. Abeide
 43. Abyad
 44. Avadi
 45. Abuda
 46. Abudd
 47. Abudi
 48. Abuide
 49. Abait
 50. Abaad