Oorsprong van de achternaam Abadilla

 1. Filipijnen Filipijnen
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Singapore Singapore
 4. Mexico Mexico
 5. Qatar Qatar
 6. Australië Australië
 7. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 8. Engeland Engeland
 9. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 10. Canada Canada
 11. Japan Japan
 12. China China

De achternaam Abadilla. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abadilla leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abadilla te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abadilla, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abadilla te vinden zijn.

De achternaam Abadilla in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abadilla de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abadilla het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam abadilla dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abadilla

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abadilla droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abadilla zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abadilla kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abadilla of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abadilla te sturen.

Beroemde personen met de naam Abadilla

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abadilla, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als abadilla kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abadilla uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abadilla en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abadilla, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abadilla, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abadilla, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdilla
 2. Abadillo
 3. Abdalla
 4. Abdella
 5. Abdill
 6. Abdillah
 7. Abdille
 8. Abdulla
 9. Abedillo
 10. Abdila
 11. Abdylla
 12. Abadlia
 13. Abadal
 14. Abadalalh
 15. Abatelli
 16. Abdala
 17. Abdallah
 18. Abdela
 19. Abdellah
 20. Abdelli
 21. Abdillahi
 22. Abdola
 23. Abdula
 24. Abdullah
 25. Abdulle
 26. Avedillo
 27. Abdollah
 28. Abdiel
 29. Apadula
 30. Abdil
 31. Abdall
 32. Abdullha
 33. Abeidella
 34. Abeidalla
 35. Abdhulla
 36. Abdile
 37. Abatiello
 38. Abdoula
 39. Abdull
 40. Abidelli
 41. Abatal
 42. Abbatiello
 43. Abd-allah
 44. Abdali
 45. Abdallahi
 46. Abdel
 47. Abdelaal
 48. Abdelah
 49. Abdelali
 50. Abdelhak