Oorsprong van de achternaam Abajian

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Libanon Libanon
 3. Canada Canada
 4. Engeland Engeland
 5. Armenië Armenië
 6. Brazilië Brazilië
 7. Argentinië Argentinië
 8. Duitsland Duitsland
 9. Georgië Georgië
 10. Rusland Rusland
 11. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 12. Haïti Haïti

De achternaam Abajian. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abajian leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abajian wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abajian te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abajian, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abajian te vinden zijn.

De achternaam Abajian in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abajian de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abajian het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abajian biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abajian dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abajian

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abajian droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abajian, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abajian zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abajian zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abajian kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abajian en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abajian of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abajian te sturen.

Beroemde personen met de naam Abajian

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abajian, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abajian door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abajian kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abajian uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abajian en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abajian, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abajian zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abajian, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abajian, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abajyan
 2. Avakian
 3. Abasyan
 4. Abbasian
 5. Abazyan
 6. Abjean
 7. Abazan
 8. Abaijon
 9. Abejon
 10. Aivazian
 11. Avagyan
 12. Avakyan
 13. Avejan
 14. Ayvazian
 15. Abechian
 16. Abuzan
 17. Abozan
 18. Abakyn
 19. Abegon
 20. Abeijon
 21. Abeken
 22. Abigon
 23. Abson
 24. Afghan
 25. Aposhian
 26. Ap john
 27. Ayvazyan
 28. Abagnale
 29. Avgan
 30. Abagnara
 31. Aivazyan
 32. Avagimyan
 33. Apikyan
 34. Abbasciano
 35. Afgan
 36. Avoscan
 37. Avijn
 38. Abbison
 39. Abesamis
 40. Abizanda
 41. Abushanab
 42. Afghani
 43. Apchon
 44. Apking
 45. Aubigne
 46. Aubigny
 47. Aubuchon
 48. Aubusson
 49. Avesani
 50. Avezzano