Oorsprong van de achternaam Abaldo

 1. Italië Italië
 2. Filipijnen Filipijnen
 3. Verenigde Staten Verenigde Staten
 4. Palestijns Gebied Palestijns Gebied
 5. Brazilië Brazilië
 6. Uruguay Uruguay
 7. Canada Canada
 8. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 9. Duitsland Duitsland
 10. Togo Togo
 11. Jemen Jemen

De achternaam Abaldo. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abaldo is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam abaldo is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van abaldo te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abaldo leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abaldo wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek.

De achternaam Abaldo in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abaldo. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals abaldo bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat abaldo de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abaldo het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abaldo biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Abaldo

De historische kroniek over abaldo is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam abaldo kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van abaldo waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abaldo droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abaldo, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abaldo zich ontwikkelde.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abaldo, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam abaldo, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abaldo kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abaldo en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Abaldo

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abaldos zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle abaldos die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abaldo, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abaldo door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abaldo uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abaldo en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abaldo. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam abaldo. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abaldo, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abaldo zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abaldo, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abalde
 2. Abaldi
 3. Abalad
 4. Abaldea
 5. Abelda
 6. Abeledo
 7. Abild
 8. Avaldi
 9. Abeldt
 10. Abeldas
 11. Abeleda
 12. Abelludo
 13. Abelt
 14. Abhold
 15. Abollado
 16. Abolt
 17. Apilado
 18. Aubalat
 19. Aveledo
 20. Avoledo
 21. Ablet
 22. Abfalter
 23. Ablett
 24. Ablitt
 25. Ablott
 26. Abuladze
 27. Afelad
 28. Afeltro
 29. Affeld
 30. Affeldt
 31. Aflat
 32. Aflito
 33. Apellido
 34. Apelt
 35. Apelton
 36. Apolito
 37. Apolot
 38. Appold
 39. Appelido
 40. Afolad
 41. Aboltef
 42. Abluton
 43. Abalotti
 44. Avallet
 45. Afield
 46. Ablitas
 47. Afellad
 48. Afflitto
 49. Affolder
 50. Aflita