Oorsprong van de achternaam Abalia

 1. Spanje Spanje
 2. Kameroen Kameroen
 3. Verenigde Staten Verenigde Staten
 4. Israël Israël
 5. Democratische Republiek Congo Democratische Republiek Congo
 6. Argentinië Argentinië
 7. Niger Niger
 8. Filipijnen Filipijnen
 9. Oeganda Oeganda
 10. Benin Benin
 11. China China
 12. Engeland Engeland

De achternaam Abalia. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abalia leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abalia wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abalia te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abalia, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abalia te vinden zijn.

De achternaam Abalia in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abalia de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abalia het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abalia biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abalia dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abalia

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abalia droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abalia, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abalia zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abalia zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abalia kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abalia en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abalia of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abalia te sturen.

Beroemde personen met de naam Abalia

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abalia, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abalia door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abalia kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abalia uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abalia en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abalia, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abalia zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abalia, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abalia, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abala
 2. Abulia
 3. Abilia
 4. Abelia
 5. Abali
 6. Abal
 7. Abaleo
 8. Aballay
 9. Aballe
 10. Aballi
 11. Aballo
 12. Abalo
 13. Abela
 14. Abella
 15. Abila
 16. Abilio
 17. Abilla
 18. Abla
 19. Abola
 20. Aboli
 21. Abuali
 22. Abuli
 23. Apilia
 24. Apulia
 25. Avala
 26. Abelio
 27. Abulla
 28. Avelia
 29. Abiala
 30. Abeli
 31. Avilia
 32. Aballea
 33. Abelha
 34. Aballai
 35. Abaela
 36. Abeal
 37. Abeilla
 38. Abel
 39. Abele
 40. Abelho
 41. Abell
 42. Abelli
 43. Abello
 44. Abelly
 45. Abelo
 46. Abelow
 47. Abely
 48. Abfall
 49. Abial
 50. Abil