Oorsprong van de achternaam Abande

 1. Nigeria Nigeria
 2. Niger Niger
 3. Filipijnen Filipijnen
 4. India India
 5. Kameroen Kameroen
 6. Democratische Republiek Congo Democratische Republiek Congo
 7. Kenia Kenia
 8. België België
 9. Ivoorkust Ivoorkust
 10. Ghana Ghana

De achternaam Abande. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abande is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abande leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abande wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abande te bieden.

De achternaam Abande in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abande. Er is een aanzienlijke kans dat abande de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abande het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abande biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Abande

De historische kroniek over abande is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abande droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abande, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abande zich ontwikkelde. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abande hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abande, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abande kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abande en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Abande

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abandes zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abande, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abande door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Als u of iemand die u kent de achternaam abande draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abande uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abande en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abande. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abande, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abande zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abande te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abande, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abanda
 2. Abando
 3. Abante
 4. Abonde
 5. Abanades
 6. Abanto
 7. Abend
 8. Abente
 9. Abondi
 10. Abundes
 11. Abundez
 12. Abundo
 13. Avante
 14. Abandja
 15. Abunda
 16. Abinader
 17. Abnet
 18. Abondio
 19. Abundis
 20. Abundiz
 21. Afendi
 22. Aponte
 23. Apunte
 24. Avant
 25. Avanto
 26. Avants
 27. Avondet
 28. Abundio
 29. Abnader
 30. Abundia
 31. Apendi
 32. Apondi
 33. Avanti
 34. Avendo
 35. Avond
 36. Abentin
 37. Abounader
 38. Abuhamdeh
 39. Afanador
 40. Apontes
 41. Avenet
 42. Avenido
 43. Avent
 44. Aventi
 45. Avintes
 46. Avnet
 47. Avonto
 48. Avianeda
 49. Avinader
 50. Afandiyev