Oorsprong van de achternaam Abarria

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten

De achternaam Abarria. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abarria leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abarria wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek.

De achternaam Abarria in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abarria de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abarria het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abarria biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Abarria

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abarria droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abarria, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abarria zich ontwikkelde.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abarria kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abarria en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Abarria

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abarria, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abarria door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abarria uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abarria en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abarria, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abarria zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abarria, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abaria
 2. Abarrio
 3. Abara
 4. Abaroa
 5. Abarr
 6. Abarrow
 7. Abaurrea
 8. Aberra
 9. Avaria
 10. Abahri
 11. Abiria
 12. Abair
 13. Abar
 14. Abare
 15. Abarow
 16. Abaurre
 17. Abera
 18. Abiera
 19. Aboura
 20. Abouri
 21. Abraha
 22. Abri
 23. Abrie
 24. Abrio
 25. Ahbari
 26. Apara
 27. Avara
 28. Avario
 29. Aberro
 30. Aburawa
 31. Abaru
 32. Abura
 33. Abira
 34. Abu arra
 35. Abbari
 36. Abbura
 37. Abora
 38. Abaro
 39. Abieri
 40. Apari
 41. Afara
 42. A'barrow
 43. Aburrow
 44. Abbar
 45. Abear
 46. Abeiro
 47. Aber
 48. Abero
 49. Abeyro
 50. Abor