Oorsprong van de achternaam Abatal

 1. Marokko Marokko
 2. Niger Niger
 3. Nigeria Nigeria
 4. Spanje Spanje
 5. Iran Iran
 6. Verenigde Staten Verenigde Staten
 7. Zweden Zweden
 8. Frankrijk Frankrijk
 9. India India
 10. Mexico Mexico

De achternaam Abatal. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abatal leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abatal wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek.

De achternaam Abatal in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abatal de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abatal het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abatal biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Abatal

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abatal droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abatal, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abatal zich ontwikkelde.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abatal kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abatal en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Abatal

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abatal, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abatal door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abatal uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abatal en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abatal, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abatal zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abatal, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abadal
 2. Abidal
 3. Abdal
 4. Abetel
 5. Abatelli
 6. Abdala
 7. Abdali
 8. Abdel
 9. Abdill
 10. Abdool
 11. Abdoul
 12. Abdul
 13. Abedul
 14. Abdalah
 15. Abdaly
 16. Abdiel
 17. Abdil
 18. Abdall
 19. Abidali
 20. Abidaly
 21. Abdalat
 22. Aviytal
 23. Abutalib
 24. Abdol
 25. Abdull
 26. Abd el
 27. Aptel
 28. Abadalalh
 29. Abadilla
 30. Abdalahe
 31. Abdalahi
 32. Abdalla
 33. Abdallah
 34. Abdela
 35. Abdelaal
 36. Abdelah
 37. Abdelali
 38. Abdella
 39. Abdelli
 40. Abdilla
 41. Abdille
 42. Abdola
 43. Abdula
 44. Abdulah
 45. Abdulai
 46. Abdulla
 47. Abdulle
 48. Afdahl
 49. Apadula
 50. Abdalaah