Oorsprong van de achternaam Abazan

 1. Mexico Mexico
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Niger Niger
 4. Filipijnen Filipijnen
 5. Duitsland Duitsland
 6. Rusland Rusland
 7. Turkije Turkije
 8. Oekraïne Oekraïne

De achternaam Abazan. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abazan is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abazan leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abazan wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abazan te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abazan, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abazan te vinden zijn.

De achternaam Abazan in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abazan. Er is een aanzienlijke kans dat abazan de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abazan het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abazan biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abazan dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abazan

De historische kroniek over abazan is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abazan droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abazan, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abazan zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abazan zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abazan, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abazan kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abazan en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abazan of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abazan te sturen.

Beroemde personen met de naam Abazan

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abazans zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abazan, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abazan door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abazan kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Abazan en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abazan. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abazan, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abazan zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abazan, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abazan, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abazyan
 2. Abuzan
 3. Abozan
 4. Abajian
 5. Abasyan
 6. Abajyan
 7. Abjean
 8. Abakyn
 9. Abaijon
 10. Abegon
 11. Abejon
 12. Abeken
 13. Abigon
 14. Abizanda
 15. Abson
 16. Afghan
 17. Aivazian
 18. Avagyan
 19. Avakian
 20. Avakyan
 21. Avejan
 22. Ayvazian
 23. Ayvazyan
 24. Avgan
 25. Aivazyan
 26. Abbasian
 27. Avezon
 28. Afgan
 29. Abeijon
 30. Afghani
 31. Apchon
 32. Avesani
 33. Avezzano
 34. Avison
 35. Avizanda
 36. Abagnale
 37. Abagnara
 38. Apikyan
 39. Afsana
 40. Afgani
 41. Abechian
 42. Avoscan
 43. Afgoun
 44. Aubeyzon
 45. Avezzani
 46. Avijn
 47. Afchain
 48. Afkham
 49. Aboganem
 50. Abbison