Oorsprong van de achternaam Abbas

Arabische achternaam die is afgeleid van de persoonlijke naam Abbas waarvan de betekenis "sober, plechtig, nederig" is.

 1. Pakistan Pakistan
 2. Irak Irak
 3. Soedan Soedan
 4. Egypte Egypte
 5. Iran Iran
 6. India India
 7. Syrië Syrië
 8. Algerije Algerije
 9. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 10. Jemen Jemen
 11. Nigeria Nigeria
 12. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten

De achternaam Abbas. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abbas leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abbas wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abbas te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abbas, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abbas te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abbas te bieden.

De achternaam Abbas in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abbas de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abbas het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abbas biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abbas dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abbas

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abbas droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abbas, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abbas zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abbas zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abbas hebben kunnen verzamelen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abbas kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abbas en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abbas of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abbas te sturen.

Beroemde personen met de naam Abbas

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abbas, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abbas door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abbas kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abbas draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abbas uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abbas en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abbas, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abbas zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abbas, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abbas te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abbas, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abas
 2. Abbasi
 3. Abbass
 4. Abbes
 5. Abbis
 6. Abbs
 7. Abbys
 8. Abasi
 9. Abaso
 10. Abass
 11. Abaz
 12. Abbaco
 13. Abbassi
 14. Abeos
 15. Abes
 16. Abis
 17. Abiss
 18. Abja
 19. Abos
 20. Abys
 21. Aubac
 22. Aubais
 23. Abs
 24. Abyss
 25. Aabac
 26. Aabak
 27. Abbic
 28. Abbaci
 29. Abbassa
 30. Avias
 31. Abac
 32. Abaj
 33. Abase
 34. Aabbasi
 35. Abbazi
 36. Aivas
 37. Abuak
 38. Abiak
 39. Abasa
 40. Abbess
 41. Abbiss
 42. Abbyss
 43. Abaco
 44. Abaga
 45. Abajo
 46. Abassi
 47. Abaza
 48. Abazi
 49. Abbazia
 50. Abeck