Oorsprong van de achternaam Abbema

 1. Nederland Nederland
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Kenia Kenia
 4. Duitsland Duitsland
 5. Zwitserland Zwitserland
 6. Frankrijk Frankrijk
 7. Rusland Rusland
 8. Venezuela Venezuela

De achternaam Abbema. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abbema is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abbema leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abbema wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek.

De achternaam Abbema in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abbema. Er is een aanzienlijke kans dat abbema de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abbema het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abbema biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Abbema

De historische kroniek over abbema is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abbema droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abbema, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abbema zich ontwikkelde.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abbema, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abbema kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abbema en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Abbema

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abbemas zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abbema, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abbema door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd.

De achternaam Abbema en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abbema. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abbema, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abbema zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abbema, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abbama
 2. Abben
 3. Abbene
 4. Abma
 5. Abena
 6. Abbona
 7. Abaña
 8. Abban
 9. Abbon
 10. Abboni
 11. Aben
 12. Abene
 13. Abenia
 14. Abiña
 15. Abinia
 16. Abney
 17. Aboim
 18. Abomo
 19. Abona
 20. Avena
 21. Abina
 22. Abeni
 23. Abonia
 24. Abana
 25. Abouna
 26. Abien
 27. Aiben
 28. Abbane
 29. Avem
 30. Abueno
 31. Ahbam
 32. Aban
 33. Abani
 34. Abano
 35. Abbaino
 36. Abian
 37. Abin
 38. Abinio
 39. Abino
 40. Abinou
 41. Abion
 42. Aboin
 43. Abon
 44. Aboyne
 45. Abuan
 46. Abuin
 47. Apana
 48. Apen
 49. Aubain
 50. Auban