Oorsprong van de achternaam Abbet

Deze zeer interessante en ongebruikelijke achternaam is een zeldzame patroniemvorm van de Engelse naam Abbott, wat ofwel een beroepsnaam is voor iemand die werkzaam is in het huishouden van een abt, of misschien een bijnaam voor een schijnheilige persoon waarvan wordt gedacht dat hij zich als een abt gedraagt, van het Oud-Engelse pre-7e-eeuwse "abbod", Middelengels "abbott", een abt, plus het patroniem-achtervoegsel "-s", zoon van. Varianten van deze achternaam omvatten Abbatt, Abbett, Abbitt, Abbot, Abbots, Abbott en Labbet. De achternaam zelf verschijnt voor het eerst in archieven aan het einde van de 12e eeuw (zie hieronder), terwijl andere vroege voorbeelden Walter Abat zijn, die in 1219 voorkomt in de Assize Court Rolls of Yorkshire; Peter le Abbot, genoemd in Essex Records van 1237; en een Ralph Abbod, opgenomen in de Assize Court Rolls of Somerset in 1272.

George Abbot (1562 - 1633) werd aartsbisschop van Canterbury in 1611, terwijl zijn broer, Sir Maurice (1565 - 1642) in 1638 burgemeester van Londen was. Anthony, zoon van William en Amye Abbotts, werd gedoopt op 15 augustus 1653 in St. John's, Hackney, Londen. Het wapenschild dat het meest met de familie wordt geassocieerd, toont op een zilveren schild een zwart kruis met fimbriae van goud, tussen vier zwarte adelaars weergegeven. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Walter Abbot te zijn, die werd gedateerd rond 1190, in "Documents illustrative of the Social and Economic History of the Danelaw", Lincolnshire, tijdens het bewind van koning Richard 1, bekend als "Richard Leeuwenhart", 1189 - 1199. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen personenbelasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Zwitserland Zwitserland
 2. Argentinië Argentinië
 3. Ivoorkust Ivoorkust
 4. Verenigde Staten Verenigde Staten
 5. Maleisië Maleisië
 6. Engeland Engeland
 7. Republiek Congo Republiek Congo
 8. India India
 9. Nigeria Nigeria
 10. Thailand Thailand
 11. Afghanistan Afghanistan
 12. Dominikaanse Republiek Dominikaanse Republiek

De achternaam Abbet. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abbet is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abbet leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abbet wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek.

De achternaam Abbet in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abbet. Er is een aanzienlijke kans dat abbet de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abbet het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abbet biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Abbet

De historische kroniek over abbet is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abbet droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abbet, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abbet zich ontwikkelde.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abbet, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abbet kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abbet en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Abbet

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abbets zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abbet, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abbet door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd.

De achternaam Abbet en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abbet. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abbet, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abbet zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abbet, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abbett
 2. Abbot
 3. Abet
 4. Abbat
 5. Abat
 6. Abbad
 7. Abbate
 8. Abbati
 9. Abbitt
 10. Abbott
 11. Abed
 12. Abeeta
 13. Abete
 14. Abeti
 15. Abieta
 16. Abot
 17. Abott
 18. Abt
 19. Abut
 20. Aubut
 21. Avet
 22. About
 23. Aabed
 24. Abaut
 25. Abdey
 26. Abeed
 27. Aboot
 28. Abbud
 29. Abde
 30. Abeit
 31. Abied
 32. Abait
 33. Abit
 34. Aupet
 35. Abutt
 36. Abbatt
 37. Abdee
 38. Abdeh
 39. Aabid
 40. Aafedt
 41. Abad
 42. Abada
 43. Abade
 44. Abadi
 45. Abady
 46. Abaid
 47. Abaito
 48. Abata
 49. Abate
 50. Abati