Oorsprong van de achternaam Abbett

Deze oude achternaam is over het algemeen van vroege Engelse oorsprong en dateert van vóór de Angelsaksen en Noormannen. Het was meestal een beroepsnaam voor iemand die in dienst was van een abt, of misschien een bijnaam voor iemand van wie men dacht dat hij zich als een abt gedroeg! Het is ook mogelijk dat de naam in sommige gevallen verwijst naar de nakomelingen van een abt, maar aangezien de geestelijkheid geacht werd celibatair te zijn, bestaat er twijfel. De achternaam komt ook veel voor in Schotland, waar hij van Engelse oorsprong is of een vertaling is van MacNab, wat ook 'zoon van de abt' betekent.

De oorspronkelijke spelling was 'abbod', Ralph Abbod werd opgetekend in Somerset in 1272. Het patroniem wordt meestal aangegeven door het achtervoegsel 's', en heel af en toe als 'Abbotson', Dorothy Abbotson wordt op november opgenomen in St Botolphs Bishopgate, Londen. 11e 1823. De verschillende spellingen omvatten zeldzame vormen als Habbett en Labbet. Voorbeelden van vroege opnames zijn Walter Abat, in de Assize Court Rolls of Yorkshire in 1219, en Elizabeth Abbet, die op 11 januari 1600 trouwde met Henry Waterman in de kerk van St Lawrence Poutney, Londen. William Abbett werd gedoopt in de St Olaves-kerk, Londen , op 15 juli 1564. Elizabeth Abbett werd op 16 februari 1623 geregistreerd als 'woonachtig in Virginiaa, aan de overkant van de rivier', waardoor ze een van Amerika's eerste kolonisten was. Het wapenschild dat het meest geassocieerd wordt met de naam heeft het blazoen van een rood veld, een gouden chevron tussen drie gouden peren. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Walter Abbot te zijn, die werd gedateerd rond 1190, in de Danelaw-archieven van Lincolnshire, tijdens het bewind van koning Richard 1, bekend als 'Richard Leeuwenhart', 1189 - 1199. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.Achternaam Abbett: Oorsprong, Genealogie, Geschiedenis en Oorsprong

Het kennen van de geschiedenis en de oorsprong van de familienaam Abbett is een interessant gegeven, omdat het ons terugvoert naar de voorouders en verwanten die dit voorgeslacht hebben gesmeed. De geschiedenis van Abbett is, zoals die van de meeste familienamen, een ingewikkelde en uitzonderlijke reis naar vervlogen tijden om de oorsprong van Abbett te achterhalen, wat ons leidt tot meer informatie over degenen die deze naam dragen, wat de oorsprong ervan was, het wapen of de heraldische schilden, de bibliografie waarin Abbett wordt vermeld..... We kunnen proberen de genealogie ervan te achterhalen, en naast de plaatsen van herkomst van de achternaam Abbett, weten we ook waar er tegenwoordig de mogelijkheid is om mensen met de achternaam Abbett te ontmoeten.

Zie de volledige lijst van Abbett in de wereld

Abbett : historische kroniek

De historische kroniek van de achternaam Abbett ligt in een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die zijn voorgekomen bij mensen die de achternaam Abbett in de loop van de geschiedenis hebben gedragen, en die we kunnen volgen tot we uitkomen bij degenen die de eerste dragers van de achternaam Abbett waren. Hun heldendaden, de manier waarop ze hun leven leidden, de plaatsen waar ze woonden, hun familiebanden, de banen die ze deden.... Dit alles is van essentieel belang voor degenen die, zoals degenen die dit lezen, geïnteresseerd zijn in meer informatie over de geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en adeldom van de familienaam Abbett. In de volgende regels vindt u alles wat we hebben verzameld over de familienaam Abbett. Mocht u echter meer historische gegevens hebben om te delen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw medewerking bij het uitbreiden van de kennis van diegenen zoals u die hun kennis van de familienaam Abbett willen vergroten.

Helaas beschikken wij niet over meer historische informatie over Abbett dan wij bereid zijn te verstrekken. Wij nodigen degenen die ons op deze pagina bezoeken uit de aanbevolen bibliografie te bestuderen en regelmatig terug te komen, omdat wij vaak relevante bijdragen verzamelen van andere geïnteresseerden - mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de oorsprong van familienamen en afstammingen - die wellicht bijzonder nuttige informatie hebben over de familienaam Abbett, die wij dan snel (met voorafgaande verificatie) op deze webpagina zouden bijwerken. Dus als u een van deze mensen bent, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken en ons de informatie over Abbett te sturen waarover u beschikt, waarbij wij u bij voorbaat danken voor dit gebaar.

Enkele van de beroemdste Abbett

Er zijn in de loop van de geschiedenis zeker veel onbeduidende Abbett geweest, hoewel om de een of andere reden niet alle historische kronieken die hebben verzameld of de gegevens tot op de dag van vandaag hebben bereikt. Helaas werd door de historici van die tijd geen rekening gehouden met alle grote bijdragen van de mannen en vrouwen die de achternaam Abbett droegen. Hoewel de familienaam iemand kan verbinden met een erkende afstamming en een heerszuchtig wapenschild, zag God dat het de individuele personen waren die, tijdens hun leven en als gevolg van bepaalde eminente daden of van belang voor de gemeenschap waarin zij samenleefden, bekendheid gaven aan hun familienaam en de stichters konden worden van voorname lijnen. Daarom proberen wij op deze website belang te hechten aan de mensen met de achternaam Abbett die, om welke reden dan ook, hun invloed hebben achtergelaten in de loop van de geschiedenis.

De familienaam Abbett en zijn bibliografische bronnen

Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben kunnen samenvatten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het mogelijk is om over de familienaam Abbett informatie te vinden over zijn heraldiek, geschiedenis en genealogie. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de bibliografie voor haar raadpleging. De bibliografische bronnen verzamelen informatie over de familienaam Abbett, die ons in staat stelt iets meer te ontdekken over de betekenis, de oorsprong, het historisch traject, het wapenschild en de heraldiek. Wij willen de gebruikers van deze pagina aanraden om gebruik te maken van de volgende bronnen als ze een onderzoek willen doen naar de familienaam Abbett, maar ook naar vele andere familienamen :

BRONNEN

Deze bibliografie is van essentieel belang om een stap vooruit te zetten in de analyse van Abbett, en van familienamen in het algemeen.