Oorsprong van de achternaam Abbitt

Deze oude achternaam is over het algemeen van vroege Engelse oorsprong en dateert van vóór de Angelsaksen en Noormannen. Het was meestal een beroepsnaam voor iemand die in dienst was van een abt, of misschien een bijnaam voor iemand van wie men dacht dat hij zich als een abt gedroeg! Het is ook mogelijk dat de naam in sommige gevallen verwijst naar het nageslacht van een abt, maar aangezien de geestelijkheid geacht werd celibraat te zijn, bestaat er twijfel. De achternaam komt ook veel voor in Schotland, waar hij van Engelse oorsprong is of een vertaling is van MacNab, wat ook 'zoon van de abt' betekent.

De oorspronkelijke spelling was 'abbod', Ralph Abbod werd opgetekend in Somerset in 1272. Het patroniem wordt meestal aangegeven door het achtervoegsel 's', en heel af en toe als 'Abbotson', Dorothy Abbotson wordt op november opgenomen in St Botolphs Bishopgate, Londen. 11e 1823. De verschillende spellingen omvatten zeldzame vormen als Habbett en Labbet. Voorbeelden van vroege opnames zijn Walter Abat, in de Assize Court Rolls of Yorkshire in 1219, en Elizabeth Abbet, die op 11 januari 1600 trouwde met Henry Waterman in de kerk van St Lawrence Poutney, Londen. George Abbot (1562 - 1633) werd benoemd tot aartsbisschop van Canterbury in 1611, terwijl Elizabeth Abbitt op 16 februari 1623 werd geregistreerd als 'woonachtig in Virginiaa, over de rivier', waardoor ze een van de eerste kolonisten van Amerika was. Het wapenschild dat het meest geassocieerd wordt met de naam heeft het blazoen van een rood veld, een gouden chevron tussen drie gouden peren. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Walter Abbot te zijn, die werd gedateerd rond 1190, in de Danelaw-archieven van Lincolnshire, tijdens het bewind van koning Richard 1, bekend als 'Richard Leeuwenhart', 1189 - 1199. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de oorspronkelijke spelling.

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Engeland Engeland
 3. Canada Canada
 4. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
 5. Rusland Rusland
 6. Taiwan Taiwan

De achternaam Abbitt. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abbitt is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam abbitt is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van abbitt te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abbitt leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abbitt te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abbitt, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abbitt te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abbitt te bieden.

De achternaam Abbitt in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abbitt. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals abbitt bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat abbitt de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abbitt het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam abbitt dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abbitt

De historische kroniek over abbitt is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam abbitt kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van abbitt waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abbitt droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abbitt zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abbitt hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abbitt, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam abbitt, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abbitt kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abbitt of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abbitt te sturen.

Beroemde personen met de naam Abbitt

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abbitts zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle abbitts die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abbitt, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als abbitt kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abbitt draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Abbitt en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abbitt. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam abbitt. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abbitt, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abbitt, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abbitt te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abbitt, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abbett
 2. Abbott
 3. Abbatt
 4. Abaito
 5. Abbate
 6. Abbati
 7. Abbiate
 8. Abbiati
 9. Abbot
 10. Abeita
 11. Abito
 12. Abott
 13. Ahbiti
 14. Aabbott
 15. Aboita
 16. Aubiat
 17. Aboott
 18. Abeit
 19. Abbat
 20. Abait
 21. Abit
 22. Abutt
 23. Abbet
 24. Aabid
 25. Aabida
 26. Aabidi
 27. Abaid
 28. Abaida
 29. Abaitua
 30. Abat
 31. Abata
 32. Abate
 33. Abati
 34. Abato
 35. Abbad
 36. Abbadi
 37. Abbatoy
 38. Abboud
 39. Abdi
 40. Abeeta
 41. Abeid
 42. Abeidi
 43. Abeitua
 44. Abet
 45. Abete
 46. Abeti
 47. Abeyta
 48. Abiati
 49. Abid
 50. Abida