Oorsprong van de achternaam Abd al-qadir

 1. Afghanistan Afghanistan

De achternaam Abd al-qadir. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abd_al-qadir leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abd_al-qadir wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abd_al-qadir te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abd_al-qadir, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abd_al-qadir te vinden zijn.

De achternaam Abd al-qadir in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abd_al-qadir de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abd_al-qadir het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abd_al-qadir biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abd_al-qadir dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abd al-qadir

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abd_al-qadir droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abd_al-qadir, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abd_al-qadir zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abd_al-qadir zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abd_al-qadir kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abd_al-qadir en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abd_al-qadir of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abd_al-qadir te sturen.

Beroemde personen met de naam Abd al-qadir

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abd_al-qadir, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abd_al-qadir door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abd_al-qadir kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abd_al-qadir uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abd al-qadir en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abd_al-qadir, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abd_al-qadir zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abd_al-qadir, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abd_al-qadir, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdul-qadir
 2. Abd al-hadi
 3. Abdelqader
 4. Abdul-amir
 5. Abdul-basir
 6. Abdul-hadi
 7. Abdul-zahir
 8. Abdulkadir
 9. Abdelgadir
 10. Abdel-hadi
 11. Abdelkadir
 12. Abd al-manan
 13. Abdul gadir
 14. Abd-el-kader
 15. Abd al malik
 16. Abdul quadir
 17. Abdel-kader
 18. Abd-el-aziz
 19. Abdalahi
 20. Abdallahi
 21. Abdelhadi
 22. Abdelkader
 23. Abdul-aziz
 24. Abdul-baqi
 25. Abdul-hakim
 26. Abdul-hamid
 27. Abdul-jalil
 28. Abdul-karim
 29. Abdul-majid
 30. Abdul-rahim
 31. Abdul-raziq
 32. Abdul-wadud
 33. Abdul-wahid
 34. Abdul-wakil
 35. Abdulhadi
 36. Abdul-latif
 37. Abdel-wahid
 38. Abdoulkader
 39. Abd el azim
 40. Abdeladim
 41. Abd el aziz
 42. Abd allah
 43. Abd elaziz
 44. Abdul amir
 45. Abdel hadi
 46. Abdelkabir
 47. Abdul-ali
 48. Abdul nasir
 49. Abdul gadhir
 50. Abdul qawi