Oorsprong van de achternaam Abd allah

 1. Soedan Soedan
 2. Egypte Egypte
 3. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 4. Pakistan Pakistan
 5. Somalië Somalië
 6. Marokko Marokko
 7. Bahrein Bahrein
 8. Qatar Qatar
 9. Irak Irak
 10. Libië Libië
 11. Afghanistan Afghanistan
 12. Verenigde Staten Verenigde Staten

De achternaam Abd allah. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abd_allah is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abd_allah leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abd_allah wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abd_allah te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abd_allah, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abd_allah te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abd_allah te bieden.

De achternaam Abd allah in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abd_allah. Er is een aanzienlijke kans dat abd_allah de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abd_allah het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abd_allah biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abd_allah dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abd allah

De historische kroniek over abd_allah is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abd_allah droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abd_allah, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abd_allah zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abd_allah zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abd_allah hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abd_allah, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abd_allah kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abd_allah en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abd_allah of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abd_allah te sturen.

Beroemde personen met de naam Abd allah

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abd_allahs zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abd_allah, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abd_allah door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abd_allah kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abd_allah draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Abd allah en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abd_allah. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abd_allah, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abd_allah zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abd_allah, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abd_allah te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abd_allah, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abd-allah
 2. Abdallah
 3. Abduallah
 4. Abdeallah
 5. Abdalla
 6. Abdallahi
 7. Abdellah
 8. Abdillah
 9. Abdullah
 10. Abdollah
 11. Abdalah
 12. Abdoullah
 13. Abdalaah
 14. Abdala
 15. Abdalahe
 16. Abdalahi
 17. Abdelah
 18. Abdelilah
 19. Abdella
 20. Abdellahi
 21. Abdilla
 22. Abdillahi
 23. Abdollahi
 24. Abdulah
 25. Abdulla
 26. Abdullahi
 27. Abdullahu
 28. Abdelelah
 29. Abdelillah
 30. Aabdullah
 31. Abdellilah
 32. Abdall
 33. Abdalat
 34. Abdoullahi
 35. Abdhulla
 36. Abeidallah
 37. Abdel-lah
 38. Abdylla
 39. Abd el al
 40. Abdel lah
 41. Abadalalh
 42. Abadilla
 43. Abdali
 44. Abdallaoui
 45. Abdela
 46. Abdelaal
 47. Abdelhak
 48. Abdelhay
 49. Abdellati
 50. Abdelli