Oorsprong van de achternaam Abd el

 1. Jemen Jemen
 2. Irak Irak
 3. Frankrijk Frankrijk
 4. Italië Italië
 5. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 6. Koeweit Koeweit
 7. Duitsland Duitsland
 8. Griekenland Griekenland
 9. Chili Chili
 10. Syrië Syrië
 11. Hongarije Hongarije
 12. Argentinië Argentinië

De achternaam Abd el. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abd_el leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abd_el te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abd_el, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abd_el te vinden zijn.

De achternaam Abd el in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abd_el de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abd_el het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam abd_el dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abd el

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abd_el droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abd_el zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abd_el kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abd_el of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abd_el te sturen.

Beroemde personen met de naam Abd el

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abd_el, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als abd_el kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Abd el en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abd_el, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abd_el, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abd_el, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdel
 2. Abdiel
 3. Abdela
 4. Abdill
 5. Abdool
 6. Abdoul
 7. Abdul
 8. Abdil
 9. Abdall
 10. Abdal
 11. Abetel
 12. Abdol
 13. Abdull
 14. Abdeli
 15. Abadal
 16. Abatal
 17. Abdala
 18. Abdali
 19. Abdalla
 20. Abdelah
 21. Abdella
 22. Abdelli
 23. Abdilla
 24. Abdille
 25. Abdola
 26. Abdula
 27. Abdulla
 28. Abdulle
 29. Abedul
 30. Abodeely
 31. Afdahl
 32. Abdaly
 33. Abidal
 34. Abdoli
 35. Abdyli
 36. Abduli
 37. Abdi ali
 38. Abdule
 39. Abdile
 40. Aubdool
 41. Abdila
 42. Abdoula
 43. Abdylla
 44. Abd el al
 45. Aptel
 46. Abadilla
 47. Abatelli
 48. Abdallah
 49. Abdelaal
 50. Abdelali