Oorsprong van de achternaam Abdal

 1. Soedan Soedan
 2. Pakistan Pakistan
 3. Iran Iran
 4. India India
 5. Bangladesh Bangladesh
 6. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 7. Egypte Egypte
 8. Turkije Turkije
 9. Filipijnen Filipijnen
 10. Verenigde Staten Verenigde Staten
 11. Koeweit Koeweit
 12. Afghanistan Afghanistan

De achternaam Abdal. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdal is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdal leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdal wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdal te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdal, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdal te vinden zijn.

De achternaam Abdal in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdal. Er is een aanzienlijke kans dat abdal de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdal het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdal biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdal dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdal

De historische kroniek over abdal is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdal droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdal, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdal zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdal zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdal, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdal kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdal en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdal of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdal te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdal

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdals zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdal, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdal door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdal kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Abdal en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdal. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdal, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdal zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdal, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdal, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abadal
 2. Abdala
 3. Abdali
 4. Abdel
 5. Abdul
 6. Abdaly
 7. Abdil
 8. Abidal
 9. Abdall
 10. Abdol
 11. Abatal
 12. Abdalla
 13. Abdela
 14. Abdill
 15. Abdola
 16. Abdool
 17. Abdoul
 18. Abdula
 19. Abedul
 20. Afdahl
 21. Abdalah
 22. Abdiel
 23. Abidali
 24. Abidaly
 25. Abdoli
 26. Abdalat
 27. Abdyli
 28. Abduli
 29. Abdule
 30. Abdile
 31. Abdila
 32. Avdala
 33. Abdull
 34. Abdeli
 35. Abd el
 36. Abdalahe
 37. Abdalahi
 38. Abdallah
 39. Abdelaal
 40. Abdelah
 41. Abdelali
 42. Abdella
 43. Abdelli
 44. Abdilla
 45. Abdille
 46. Abdulah
 47. Abdulai
 48. Abdulla
 49. Abdulle
 50. Avdyli