Oorsprong van de achternaam Abdan

 1. Jemen Jemen
 2. Turkije Turkije
 3. Indonesië Indonesië
 4. Irak Irak
 5. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 6. Iran Iran
 7. Filipijnen Filipijnen
 8. Marokko Marokko
 9. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 10. Maleisië Maleisië
 11. Palestijns Gebied Palestijns Gebied
 12. India India

De achternaam Abdan. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdan is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam abdan is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van abdan te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdan leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdan wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek.

De achternaam Abdan in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdan. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals abdan bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat abdan de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdan het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdan biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Abdan

De historische kroniek over abdan is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam abdan kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van abdan waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdan droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdan, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdan zich ontwikkelde.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdan, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam abdan, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdan kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdan en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Abdan

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdans zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle abdans die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdan, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdan door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abdan uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abdan en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdan. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam abdan. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdan, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdan zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdan, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abden
 2. Abdin
 3. Abdon
 4. Abtan
 5. Abdane
 6. Abadam
 7. Abaden
 8. Abadin
 9. Abdeen
 10. Abdena
 11. Abdoun
 12. Abedin
 13. Abidin
 14. Abdona
 15. Abitan
 16. Abuden
 17. Abdony
 18. Abtin
 19. Abdine
 20. Abdanur
 21. Abutan
 22. Abiden
 23. Abdom
 24. Abadiano
 25. Abdenbi
 26. Abdinga
 27. Abdoune
 28. Abdouni
 29. Abidine
 30. Abiodun
 31. Abutin
 32. Afton
 33. Apadam
 34. Apton
 35. Avadani
 36. Avedian
 37. Avedon
 38. Abittan
 39. Abdenur
 40. Abdinov
 41. Avitan
 42. Abbedin
 43. Abedini
 44. Aviydan
 45. Avdoyan
 46. Abedanck
 47. Aftanas
 48. Avadanei
 49. Avetyan
 50. Abdenour