Oorsprong van de achternaam Abdane

 1. Marokko Marokko
 2. Algerije Algerije
 3. Mauritanië Mauritanië
 4. Filipijnen Filipijnen
 5. Democratische Republiek Congo Democratische Republiek Congo
 6. Canada Canada
 7. Kameroen Kameroen
 8. Duitsland Duitsland
 9. Frankrijk Frankrijk
 10. Griekenland Griekenland
 11. India India
 12. Verenigde Staten Verenigde Staten

De achternaam Abdane. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdane is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdane leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdane wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdane te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdane, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdane te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abdane te bieden.

De achternaam Abdane in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdane. Er is een aanzienlijke kans dat abdane de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdane het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdane biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdane dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdane

De historische kroniek over abdane is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdane droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdane, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdane zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdane zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abdane hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdane, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdane kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdane en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdane of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdane te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdane

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdanes zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdane, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdane door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdane kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abdane draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Abdane en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdane. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdane, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdane zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdane, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abdane te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdane, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdan
 2. Abdine
 3. Abden
 4. Abdena
 5. Abdin
 6. Abdon
 7. Abdoune
 8. Abidine
 9. Abdona
 10. Abtan
 11. Abdony
 12. Abdanur
 13. Abadam
 14. Abaden
 15. Abadiano
 16. Abadin
 17. Abdeen
 18. Abdenbi
 19. Abdinga
 20. Abdoun
 21. Abdouni
 22. Abedin
 23. Abidin
 24. Avadanei
 25. Avadani
 26. Abitan
 27. Abdenur
 28. Abuden
 29. Abdinov
 30. Abedini
 31. Abtin
 32. Abdenebi
 33. Abedanck
 34. Abutan
 35. Aftene
 36. Abiden
 37. Abdom
 38. Abdennebi
 39. Abiodun
 40. Abutin
 41. Aftanas
 42. Afton
 43. Apadam
 44. Apton
 45. Avedian
 46. Avedon
 47. Abdenour
 48. Abdenaji
 49. Abdenacer
 50. Abdenabi