Oorsprong van de achternaam Abde

 1. Ethiopië Ethiopië
 2. Marokko Marokko
 3. Egypte Egypte
 4. Mauritanië Mauritanië
 5. India India
 6. Chili Chili
 7. Filipijnen Filipijnen
 8. Qatar Qatar
 9. Verenigde Staten Verenigde Staten
 10. Cyprus Cyprus
 11. Canada Canada
 12. Nigeria Nigeria

De achternaam Abde. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abde is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abde wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abde te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abde, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abde te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abde te bieden.

De achternaam Abde in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abde. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abde biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abde dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abde

De historische kroniek over abde is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abde, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abde zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abde zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abde hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abde, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abde en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abde of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abde te sturen.

Beroemde personen met de naam Abde

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdes zijn geweest. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abde door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abde kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abde draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abde uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abde en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abde. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abde zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abde, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abde te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abde, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abade
 2. Abd
 3. Abdi
 4. Abdo
 5. Abdu
 6. Abdy
 7. Abide
 8. Abda
 9. Abdey
 10. Abdee
 11. Abdie
 12. Abdeh
 13. Abad
 14. Abada
 15. Abadi
 16. Abadie
 17. Abady
 18. Abat
 19. Abate
 20. Abdoo
 21. Abdou
 22. Abdow
 23. Abed
 24. Abedi
 25. Abet
 26. Abete
 27. Abid
 28. Abida
 29. Abidi
 30. Abot
 31. Abt
 32. Abud
 33. Abut
 34. Apte
 35. Avdi
 36. Abeide
 37. Abeed
 38. Aabade
 39. Abdii
 40. Abuda
 41. Abudd
 42. Avdei
 43. Abudi
 44. Avdo
 45. Abdiu
 46. Abied
 47. Abuide
 48. Abit
 49. Abbade
 50. Abta