Oorsprong van de achternaam Abdeh

 1. Iran Iran
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Engeland Engeland
 4. Syrië Syrië
 5. Zweden Zweden
 6. Canada Canada
 7. Brazilië Brazilië
 8. Noorwegen Noorwegen
 9. Roemenië Roemenië
 10. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 11. Duitsland Duitsland
 12. Israël Israël

De achternaam Abdeh. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdeh is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdeh leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdeh wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdeh te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdeh, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdeh te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abdeh te bieden.

De achternaam Abdeh in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdeh. Er is een aanzienlijke kans dat abdeh de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdeh het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdeh biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdeh dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdeh

De historische kroniek over abdeh is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdeh droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdeh, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdeh zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdeh zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abdeh hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdeh, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdeh kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdeh en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdeh of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdeh te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdeh

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdehs zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdeh, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdeh door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdeh kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abdeh draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Abdeh en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdeh. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdeh, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdeh zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdeh, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abdeh te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdeh, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdey
 2. Abde
 3. Abdee
 4. Abade
 5. Abd
 6. Abdi
 7. Abdo
 8. Abdoo
 9. Abdou
 10. Abdouh
 11. Abdow
 12. Abdu
 13. Abdy
 14. Abed
 15. Abet
 16. Abide
 17. Abda
 18. Abeed
 19. Abdii
 20. Abu deh
 21. Avdei
 22. Abdiu
 23. Abied
 24. Abudei
 25. Abbet
 26. Abdie
 27. Abad
 28. Abada
 29. Abadi
 30. Abadia
 31. Abadie
 32. Abadio
 33. Abady
 34. Abaid
 35. Abat
 36. Abata
 37. Abate
 38. Abati
 39. Abato
 40. Abbad
 41. Abbett
 42. Abbot
 43. Abedi
 44. Abeeta
 45. Abeid
 46. Abete
 47. Abeti
 48. Abid
 49. Abida
 50. Abidi