Oorsprong van de achternaam Abdel halim

 1. Egypte Egypte
 2. Irak Irak
 3. Palestijns Gebied Palestijns Gebied
 4. Koeweit Koeweit
 5. Jemen Jemen
 6. Syrië Syrië
 7. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 8. Jordanië Jordanië
 9. Algerije Algerije
 10. Libanon Libanon
 11. Zweden Zweden
 12. Israël Israël

De achternaam Abdel halim. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdel_halim leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdel_halim wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdel_halim te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdel_halim, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdel_halim te vinden zijn.

De achternaam Abdel halim in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abdel_halim de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdel_halim het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdel_halim biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdel_halim dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdel halim

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdel_halim droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdel_halim, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdel_halim zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdel_halim zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdel_halim kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdel_halim en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdel_halim of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdel_halim te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdel halim

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdel_halim, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdel_halim door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdel_halim kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abdel_halim uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abdel halim en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdel_halim, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdel_halim zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdel_halim, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdel_halim, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdelhalim
 2. Abdul halim
 3. Abdelhakim
 4. Abdelkhalik
 5. Abdel hadi
 6. Abdel salam
 7. Abdel hamid
 8. Abdel rahim
 9. Abdel-salam
 10. Abdelali
 11. Abdelghani
 12. Abdelhadi
 13. Abdelhafid
 14. Abdelhamid
 15. Abdelkarim
 16. Abdelkhalek
 17. Abdelmalik
 18. Abdelrahim
 19. Abdelsalam
 20. Abdul-hakim
 21. Abdulhakim
 22. Abdulkhalil
 23. Abdel-hadi
 24. Abdeljalil
 25. Abdelhai
 26. Abdelkhaleq
 27. Abdeldjalil
 28. Abdelkhalak
 29. Abdelhanin
 30. Abdelhabib
 31. Abd el azim
 32. Abdeladim
 33. Abdul hamid
 34. Abdel wahid
 35. Abdul karim
 36. Abdelhakem
 37. Abdul jalil
 38. Abdelaali
 39. Abdelhalak
 40. Abdellali
 41. Abdul haleem
 42. Abdel aal
 43. Abdul malik
 44. Abdel nabi
 45. Abdel latif
 46. Abdel dayem
 47. Abdel ghani
 48. Abdel sahib
 49. Abdel baki
 50. Abdelrhani