Oorsprong van de achternaam Abden

Opgenomen in de spelling van Abdon, Abden, Ebden, Ebdin en Ebdon, is deze interessante Engelse achternaam met overlappende spelling locatiegebonden. Aangenomen wordt dat het afkomstig is uit het dorp Abdon in Shropshire, of uit het dorp Ebdon in het graafschap Somerset, of in het noorden van Engeland, mogelijk als een lokale dialectische variant van de stad Hebden, nu bekend als Hebden Bridge, in de West Riding of Yorkshire. Abdon in Shropshire wordt voor het eerst opgenomen in het Domesday Book van 1086 als "Abbetune", wat suggereert dat het een boerderij (ton) was die toebehoorde aan een plaatselijke abdij, mogelijk Shrewsbury.

Hebden in Yorkshire, werd ook voor het eerst opgenomen in Domesday Book. De spelling is van de Oud-Engelse woorden "heope", wat rozenbottels betekent, en "denu", een vallei, terwijl Ebdon in Somerset wordt verondersteld "Ebb's valley" te zijn. Het voorvoegsel "Eb(be)" was een populaire oude naam die teruggaat tot de pre-Romeinse tijd. Vroege voorbeelden van de achternaamopnamen zijn Clement Ebdon, in Colyton, Devon, op 4 juni 1567, Susanna Abdon in de kerk van St. Mary Magdalene, Londen, op 11 juli 1613, en Gregorye Ebdon, die op 26 juli met Katheren Symons trouwde. 1613, bij St. Mary's kerk, Ottery St Mary, Devon. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam is vermoedelijk die van Johannes Ebden, op 27 juli 1540 in de kerk van St Olaves, York. Dit was tijdens het bewind van koning Hendrik V111 (1510 - 1547). Hij stond bekend als "Bluff King Hal", wat gezien zijn voorliefde voor het ter dood brengen van zijn vrouwen misschien een ietwat sardonische verwijzing was. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de oorspronkelijke spelling.

 1. Egypte Egypte
 2. Bangladesh Bangladesh
 3. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 4. India India
 5. Mauritanië Mauritanië
 6. Algerije Algerije
 7. Kazachstan Kazachstan
 8. Pakistan Pakistan
 9. Verenigde Staten Verenigde Staten
 10. Marokko Marokko
 11. Qatar Qatar
 12. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten

De achternaam Abden. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abden leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen.

De achternaam Abden in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abden de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abden het meest voorkomt de volgende zijn.

Geschiedenis van Abden

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abden droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abden kunnen worden gewijzigd.

Beroemde personen met de naam Abden

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abden, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.

De achternaam Abden en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abden, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abden, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abaden
 2. Abdeen
 3. Abdena
 4. Abdin
 5. Abdon
 6. Abuden
 7. Abdan
 8. Abiden
 9. Abadin
 10. Abdenbi
 11. Abdoun
 12. Abedin
 13. Abidin
 14. Abdona
 15. Abdenur
 16. Abtan
 17. Abdony
 18. Abdane
 19. Abtin
 20. Abdine
 21. Abdom
 22. Abadam
 23. Abdinga
 24. Abdoune
 25. Abdouni
 26. Abidine
 27. Abiodun
 28. Abutin
 29. Afton
 30. Apton
 31. Avedon
 32. Abdenour
 33. Abdenaji
 34. Aputen
 35. Abdenabi
 36. Abitan
 37. Abdinov
 38. Abbedin
 39. Abedini
 40. Abdenebi
 41. Abdanur
 42. Abutan
 43. Aftene
 44. Abadiano
 45. Abdennebi
 46. Abdennour
 47. Apadam
 48. Avadani
 49. Avedian
 50. Abdennaim