Oorsprong van de achternaam Abdine

 1. Tsjaad Tsjaad
 2. Egypte Egypte
 3. Mauritanië Mauritanië
 4. Niger Niger
 5. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 6. Verenigde Staten Verenigde Staten
 7. India India
 8. Pakistan Pakistan
 9. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 10. Libanon Libanon
 11. Argentinië Argentinië
 12. Mozambique Mozambique

De achternaam Abdine. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

De geschiedenis van de achternaam abdine is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van abdine te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdine leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdine wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdine te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdine, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdine te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abdine te bieden.

De achternaam Abdine in de wereld

Het is gebruikelijk dat achternamen zoals abdine bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat abdine de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdine het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdine biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdine dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdine

De historische reis van de achternaam abdine kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van abdine waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdine droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdine, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdine zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdine zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abdine hebben kunnen verzamelen.

U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam abdine, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdine kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdine en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdine of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdine te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdine

Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle abdines die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdine, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdine door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdine kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abdine draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Abdine en zijn bibliografische bronnen

Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam abdine. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdine, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdine zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdine, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abdine te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdine, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdin
 2. Abidine
 3. Abdane
 4. Abadin
 5. Abden
 6. Abdena
 7. Abdinga
 8. Abdon
 9. Abdoune
 10. Abedin
 11. Abidin
 12. Abdona
 13. Abdinov
 14. Abedini
 15. Abdan
 16. Abdony
 17. Abtin
 18. Abaden
 19. Abadiano
 20. Abdeen
 21. Abdenbi
 22. Abdoun
 23. Abdouni
 24. Abutin
 25. Abdenur
 26. Abetini
 27. Abuden
 28. Abdinova
 29. Abeidna
 30. Abbedin
 31. Abdinoor
 32. Abtan
 33. Abedinaj
 34. Abdenebi
 35. Abatini
 36. Abadinas
 37. Abdanur
 38. Aftene
 39. Abiden
 40. Abdom
 41. Abadam
 42. Abdennebi
 43. Abdinasir
 44. Abiodun
 45. Afton
 46. Apton
 47. Avadanei
 48. Avadani
 49. Avedian
 50. Avedon