Oorsprong van de achternaam Abdol

 1. Iran Iran
 2. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 3. Filipijnen Filipijnen
 4. Egypte Egypte
 5. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 6. Maleisië Maleisië
 7. Singapore Singapore
 8. Verenigde Staten Verenigde Staten
 9. Nigeria Nigeria
 10. Argentinië Argentinië
 11. India India
 12. Kazachstan Kazachstan

De achternaam Abdol. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdol is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdol leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdol wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdol te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdol, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdol te vinden zijn.

De achternaam Abdol in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdol. Er is een aanzienlijke kans dat abdol de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdol het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdol biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdol dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdol

De historische kroniek over abdol is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdol droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdol, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdol zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdol zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdol, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdol kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdol en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdol of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdol te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdol

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdols zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdol, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdol door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdol kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abdol uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abdol en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdol. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdol, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdol zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdol, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdol, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdel
 2. Abdola
 3. Abdool
 4. Abdoul
 5. Abdul
 6. Abdil
 7. Abdal
 8. Abdoli
 9. Abadal
 10. Abdala
 11. Abdali
 12. Abdela
 13. Abdill
 14. Abdula
 15. Abedul
 16. Abdaly
 17. Abdiel
 18. Abidal
 19. Abdall
 20. Abdyli
 21. Abduli
 22. Abdule
 23. Abdile
 24. Aubdool
 25. Abdila
 26. Abdoula
 27. Abdull
 28. Abdeli
 29. Abd el
 30. Abatal
 31. Abdalla
 32. Abdelah
 33. Abdella
 34. Abdelli
 35. Abdilla
 36. Abdille
 37. Abdulah
 38. Abdulai
 39. Abdulla
 40. Abdulle
 41. Afdahl
 42. Avdyli
 43. Abdollah
 44. Abdalah
 45. Abdoulie
 46. Abidali
 47. Abidaly
 48. Abdulov
 49. Abdalat
 50. Abetel