Oorsprong van de achternaam Abdollah

 1. Iran Iran
 2. Indonesië Indonesië
 3. Egypte Egypte
 4. Marokko Marokko
 5. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 6. Filipijnen Filipijnen
 7. Maleisië Maleisië
 8. Singapore Singapore
 9. Verenigde Staten Verenigde Staten
 10. Ierland Ierland
 11. Mauritanië Mauritanië
 12. Canada Canada

De achternaam Abdollah. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdollah is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam abdollah is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van abdollah te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdollah leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdollah te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdollah, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdollah te vinden zijn.

De achternaam Abdollah in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdollah. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals abdollah bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat abdollah de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdollah het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdollah dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdollah

De historische kroniek over abdollah is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam abdollah kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van abdollah waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdollah droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdollah zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdollah, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam abdollah, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdollah kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdollah of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdollah te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdollah

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdollahs zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle abdollahs die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdollah, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als abdollah kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Abdollah en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdollah. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam abdollah. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdollah, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdollah, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdollah, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdallah
 2. Abdellah
 3. Abdillah
 4. Abdollahi
 5. Abdullah
 6. Abdoullah
 7. Abd-allah
 8. Abdalla
 9. Abdallahi
 10. Abdelah
 11. Abdelilah
 12. Abdella
 13. Abdellahi
 14. Abdilla
 15. Abdillahi
 16. Abdola
 17. Abdulah
 18. Abdulla
 19. Abdullahi
 20. Abdullahu
 21. Abdoulahi
 22. Abdalah
 23. Abdelelah
 24. Abduallah
 25. Abd allah
 26. Aabdullah
 27. Abdalaah
 28. Abdoullahi
 29. Abdel-lah
 30. Abdoula
 31. Abdylla
 32. Abdeallah
 33. Abdel lah
 34. Abadilla
 35. Abdala
 36. Abdalahe
 37. Abdalahi
 38. Abdela
 39. Abdelaal
 40. Abdelhak
 41. Abdelhay
 42. Abdellati
 43. Abdelli
 44. Abdill
 45. Abdille
 46. Abdool
 47. Abdoul
 48. Abdoulaye
 49. Abdula
 50. Abdulahi