Oorsprong van de achternaam Abdon

Opgenomen in de spelling van Abdon, Abden, Ebden, Ebdin en Ebdon, is deze interessante Engelse achternaam met overlappende spelling locatiegebonden. Aangenomen wordt dat het afkomstig is uit het dorp Abdon in Shropshire, of uit het dorp Ebdon in het graafschap Somerset, of in het noorden van Engeland, mogelijk als een lokale dialectische variant van de stad Hebden, nu bekend als Hebden Bridge, in de West Riding of Yorkshire. Abdon in Shropshire wordt voor het eerst opgenomen in het Domesday Book van 1086 als "Abbetune", wat suggereert dat het een boerderij (ton) was die toebehoorde aan een plaatselijke abdij, mogelijk Shrewsbury.

Hebden in Yorkshire, werd ook voor het eerst opgenomen in Domesday Book. De spelling is van de Oud-Engelse woorden "heope", wat rozenbottels betekent, en "denu", een vallei, terwijl Ebdon in Somerset wordt verondersteld "Ebb's valley" te zijn. Het voorvoegsel "Eb(be)" was een populaire oude naam die teruggaat tot de pre-Romeinse tijd. Vroege voorbeelden van de achternaamopnamen zijn Clement Ebdon, in Colyton, Devon, op 4 juni 1567, Susanna Abdon in de kerk van St. Mary Magdalene, Londen, op 11 juli 1613, en Gregorye Ebdon, die op 26 juli met Katheren Symons trouwde. 1613, bij St. Mary's kerk, Ottery St Mary, Devon. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam is vermoedelijk die van Johannes Ebden, op 27 juli 1540 in de kerk van St Olaves, York. Dit was tijdens het bewind van koning Hendrik V111 (1510 - 1547). Hij stond bekend als "Bluff King Hal", wat gezien zijn voorliefde voor het ter dood brengen van zijn vrouwen misschien een ietwat sardonische verwijzing was. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de oorspronkelijke spelling.

 1. Filipijnen Filipijnen
 2. Ethiopië Ethiopië
 3. Tanzania Tanzania
 4. Verenigde Staten Verenigde Staten
 5. Brazilië Brazilië
 6. Iran Iran
 7. Haïti Haïti
 8. Mexico Mexico
 9. Argentinië Argentinië
 10. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
 11. Nigeria Nigeria
 12. Frankrijk Frankrijk

De achternaam Abdon. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

De achternaam Abdon in de wereld

Geschiedenis van Abdon

Beroemde personen met de naam Abdon

Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abdon uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abdon en zijn bibliografische bronnen

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdon, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abden
 2. Abdin
 3. Abdoun
 4. Abdona
 5. Abdan
 6. Abdony
 7. Abdom
 8. Abaden
 9. Abadin
 10. Abdeen
 11. Abdena
 12. Abdoune
 13. Abdouni
 14. Abedin
 15. Abidin
 16. Afton
 17. Apton
 18. Avedon
 19. Abuden
 20. Abtan
 21. Abdane
 22. Abtin
 23. Abdine
 24. Abiden
 25. Abadam
 26. Abdenbi
 27. Abdinga
 28. Abidine
 29. Abiodun
 30. Abutin
 31. Abitan
 32. Abdenur
 33. Abadonio
 34. Abdinov
 35. Abiodoun
 36. Abbedin
 37. Abedini
 38. Avdoyan
 39. Aftoon
 40. Abdanur
 41. Abutan
 42. Abadiano
 43. Apadam
 44. Avadani
 45. Avedian
 46. Abdenour
 47. Abdenaji
 48. Aputen
 49. Abdenabi
 50. Abittan