Oorsprong van de achternaam Abdou

Arabische achternaam die is afgeleid van de voornaam Abduh wat "zijn dienaar" betekent.

 1. Niger Niger
 2. Egypte Egypte
 3. Kameroen Kameroen
 4. Comoren Comoren
 5. Tsjaad Tsjaad
 6. Algerije Algerije
 7. Marokko Marokko
 8. Benin Benin
 9. Frankrijk Frankrijk
 10. Soedan Soedan
 11. Mali Mali
 12. Madagaskar Madagaskar

De achternaam Abdou. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdou is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdou leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdou wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdou te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdou, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdou te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abdou te bieden.

De achternaam Abdou in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdou. Er is een aanzienlijke kans dat abdou de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdou het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdou biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdou dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdou

De historische kroniek over abdou is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdou droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdou, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdou zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdou zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abdou hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdou, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdou kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdou en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdou of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdou te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdou

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdous zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdou, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdou door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdou kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abdou draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam abdou uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Abdou en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdou. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdou, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdou zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdou, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abdou te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdou, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdo
 2. Abdoo
 3. Abdouh
 4. Abdow
 5. Abdu
 6. Abdiu
 7. Abbot
 8. Abboud
 9. Abd
 10. Abdaoui
 11. Abdi
 12. Abdy
 13. Abood
 14. Abot
 15. Aboud
 16. Aboudou
 17. Avdiu
 18. Abda
 19. About
 20. Abdey
 21. Abtoy
 22. Abeidou
 23. Abdii
 24. Abeddou
 25. Aboot
 26. Abde
 27. Abaoud
 28. Avdo
 29. Abbedou
 30. Abdee
 31. Abdie
 32. Abdeh
 33. Aaboud
 34. Abad
 35. Abada
 36. Abade
 37. Abadi
 38. Abadia
 39. Abadie
 40. Abadio
 41. Abady
 42. Abaid
 43. Abat
 44. Abata
 45. Abate
 46. Abati
 47. Abato
 48. Abbad
 49. Abbott
 50. Abboudi