Oorsprong van de achternaam Abdule

 1. Somalië Somalië
 2. Ethiopië Ethiopië
 3. India India
 4. Kenia Kenia
 5. Zweden Zweden
 6. Verenigde Staten Verenigde Staten
 7. Engeland Engeland
 8. Nigeria Nigeria
 9. Denemarken Denemarken
 10. Noorwegen Noorwegen
 11. Qatar Qatar
 12. Canada Canada

De achternaam Abdule. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdule leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdule wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdule te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdule, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdule te vinden zijn.

De achternaam Abdule in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat abdule de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdule het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdule biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdule dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdule

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdule droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdule, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdule zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdule zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdule kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdule en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdule of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdule te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdule

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdule, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdule door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdule kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Abdule en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdule, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdule zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdule, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdule, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdul
 2. Abdula
 3. Abdulle
 4. Abduli
 5. Abdile
 6. Abdull
 7. Abdala
 8. Abdali
 9. Abdel
 10. Abdela
 11. Abdill
 12. Abdille
 13. Abdola
 14. Abdoul
 15. Abdulah
 16. Abdulai
 17. Abdulla
 18. Abedul
 19. Abdaly
 20. Abdoulie
 21. Abdil
 22. Abdall
 23. Abdal
 24. Abdulov
 25. Abdoli
 26. Abdulaev
 27. Abduloev
 28. Abdyli
 29. Avduli
 30. Abdila
 31. Abdol
 32. Abdoula
 33. Abdeli
 34. Abdulan
 35. Abadal
 36. Abdalahe
 37. Abdalla
 38. Abdelah
 39. Abdella
 40. Abdelli
 41. Abdilla
 42. Abdool
 43. Abdoulaye
 44. Abdulahi
 45. Abdullah
 46. Abdulrab
 47. Avdulov
 48. Avdyli
 49. Abdalah
 50. Abdullaev