Oorsprong van de achternaam Abdulloeva

 1. Tadzjikistan Tadzjikistan
 2. Oezbekistan Oezbekistan
 3. Rusland Rusland
 4. Kyrgyzstan Kyrgyzstan
 5. Oekraïne Oekraïne
 6. Wit-Rusland Wit-Rusland
 7. Kazachstan Kazachstan
 8. Maleisië Maleisië
 9. Turkije Turkije
 10. Verenigde Staten Verenigde Staten
 11. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 12. Canada Canada

De achternaam Abdulloeva. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdulloeva is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van abdulloeva leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdulloeva wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdulloeva te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdulloeva, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdulloeva te vinden zijn.

De achternaam Abdulloeva in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdulloeva. Er is een aanzienlijke kans dat abdulloeva de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar abdulloeva het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdulloeva biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdulloeva dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdulloeva

De historische kroniek over abdulloeva is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam abdulloeva droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdulloeva, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdulloeva zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdulloeva zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdulloeva, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van abdulloeva kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdulloeva en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdulloeva of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdulloeva te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdulloeva

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdulloevas zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam abdulloeva, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdulloeva door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdulloeva kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Abdulloeva en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdulloeva. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam abdulloeva, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdulloeva zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdulloeva, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdulloeva, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abdullaeva
 2. Abdulloev
 3. Abduloeva
 4. Abdullayeva
 5. Abdullaev
 6. Abdulova
 7. Abduloev
 8. Abdulaeva
 9. Abdulla
 10. Abdullayev
 11. Abdulle
 12. Abdyldaeva
 13. Abdullha
 14. Abdulov
 15. Abdulaev
 16. Abdyllaev
 17. Abdalla
 18. Abdella
 19. Abdellouli
 20. Abdelmoula
 21. Abdilla
 22. Abdille
 23. Abdula
 24. Abdullah
 25. Abdullahi
 26. Abdullahu
 27. Abdullatif
 28. Abdyldaev
 29. Avdulov
 30. Abdhulla
 31. Abdulazeez
 32. Abdule
 33. Abdullayew
 34. Abdelloui
 35. Abdylla
 36. Abdull
 37. Abadilla
 38. Abdala
 39. Abdalahe
 40. Abdallah
 41. Abdallahi
 42. Abdallaoui
 43. Abdela
 44. Abdellah
 45. Abdellahi
 46. Abdellaoui
 47. Abdellati
 48. Abdellatif
 49. Abdelli
 50. Abdelnour