Oorsprong van de achternaam Abdy

Deze ongebruikelijke en interessante achternaam, nu geregistreerd als Abdee, Abdy, Abdey en Abdie, is van vroegmiddeleeuwse Engelse oorsprong. Er kan echter ook worden gezegd dat het Franse, Latijnse (Romeinse), Griekse en Aramese antecedenten heeft. Het is een topografische naam voor iemand die bij een abdij woont, of van een plaats genaamd 'Abdy', blijkbaar een middeleeuws landgoed in Yorkshire. Afgeleid van het Middelengelse 'abbodie', zelf van het Oudfranse 'abeie', en het Latijnse 'abbatia', is de vertaling 'Het huis van de priester'. Dit is een afgeleide van het Griekse 'abbas' dat priester betekent, zelf een ontwikkeling van het Aramese 'aba' dat 'de vader' betekent.

Ralph Abbod was getuige bij de Somerset Assize Courts in het jaar 1272, maar nu wordt algemeen aangenomen dat de eerste 'echte' opnames in Yorkshire zijn, en allemaal uit hetzelfde kleine dorp. Deze opnames omvatten (citaat) 'Johannes del Abdy, et Agnes, uxor ejus, taylour', in de 1379 Poll Tax rolls, en 'Johannes del Abdy et Margareta', met de eerste opname hieronder getoond, allemaal van 'Brampton-juxta- Wat'. In 1577 werd Edmund Abdie uit Londen ingeschreven als student aan de Universiteit van Oxford, en John Abdee en Mary Wharum trouwden op 7 december 1708 in Rotherham, Yorkshire. Sir William Adby, Bt, trouwde met Miss Mary Gordon in de St Georges-kapel, Hanover Square, Londen, op 7 mei 1776, terwijl het in Yorkshire en Essex verleende wapen het blazoen heeft van een gouden veld, belast met twee punthaken tussen drie trefoils uitgegleden, helemaal zwart. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam is die van Robert del Abdy, gedateerd 1379, in de Yorkshire Poll Tax Rolls, tijdens het bewind van koning Richard 11, bekend als 'Richard van Bordeaux', 1377 - 1399. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Mauritanië Mauritanië
 2. Indonesië Indonesië
 3. Engeland Engeland
 4. Kenia Kenia
 5. Australië Australië
 6. Verenigde Staten Verenigde Staten
 7. Kyrgyzstan Kyrgyzstan
 8. Pakistan Pakistan
 9. Tanzania Tanzania
 10. Schotland Schotland
 11. Iran Iran
 12. Canada Canada

De achternaam Abdy. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van abdy is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam abdy wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam abdy te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van abdy, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam abdy te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van abdy te bieden.

De achternaam Abdy in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam abdy. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam abdy biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam abdy dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Abdy

De historische kroniek over abdy is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam abdy, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van abdy zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam abdy zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam abdy hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam abdy, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over abdy en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam abdy of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van abdy te sturen.

Beroemde personen met de naam Abdy

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande abdys zijn geweest. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam abdy door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als abdy kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam abdy draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Abdy en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van abdy. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van abdy zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam abdy, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van abdy te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met abdy, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Abady
 2. Abd
 3. Abdi
 4. Abdo
 5. Abdu
 6. Abda
 7. Abdey
 8. Abde
 9. Abad
 10. Abada
 11. Abade
 12. Abadi
 13. Abat
 14. Abdoo
 15. Abdou
 16. Abdow
 17. Abed
 18. Abedi
 19. Abet
 20. Abid
 21. Abida
 22. Abide
 23. Abidi
 24. Abot
 25. Abt
 26. Abud
 27. Abut
 28. Avdi
 29. Abtoy
 30. Abeidy
 31. Abdii
 32. Abuda
 33. Abudd
 34. Abudi
 35. Avdo
 36. Abdiu
 37. Abit
 38. Abta
 39. Abdee
 40. Abdie
 41. Abdeh
 42. Aabid
 43. Aabida
 44. Aabidi
 45. Abadia
 46. Abadie
 47. Abadio
 48. Abaid
 49. Abaida
 50. Abata