Oorsprong van de achternaam Aucutt

Deze interessante achternaam is van Angelsaksische oorsprong en heeft twee mogelijke bronnen. Ten eerste is het bewoning, afgeleid van het Olde Engelse pre-7e-eeuwse "(e) auld", wat oud betekent, en "kinderbed", een schuilplaats of huisje; vandaar "bewoner in een oud huisje". Het kan ook een variant zijn van Alcock, afkomstig van een verkleinwoord van verschillende mannelijke persoonsnamen die beginnen met "Al", zoals Alan, Albert en Alexander, met het populaire middeleeuwse achtervoegsel "-cock", hier gebruikt als een bijnaam van de vogel . De toepassing van de bijnaam kan om verschillende redenen zijn, het werd vaak gebruikt voor een jonge knaap die trots als een haan liep, en werd al snel een algemene naam voor jonge mannen.

Het kan ook van toepassing zijn geweest op een natuurlijke leider, of een vroege vogel, of zelfs een wellustige of agressieve persoon. De opname van John Alkot in de Assize Court Rolls of Cheshire, gedateerd 1290, kan een verkeerde lezing van Alkoc zijn geweest. In het moderne idioom wordt de naam gevonden als Alcott, Allcott, Allcoat, Aucott en Aucutt. Opnames uit Bedfordshire Church Registers omvatten: de doop van Ann, dochter van Samuel en Mary Aucutt, op 21 juli 1774, in Biggleswade, en de doop van hun andere dochter, Sarah, op 5 juli 1778, op dezelfde plaats. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Philip de Allecote te zijn, die dateerde uit 1255, in de "Hundred Rolls of Shropshire", tijdens het bewind van koning Henry 111, bekend als "The Frenchman", 1216 - 1272 Familienamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Engeland Engeland
 3. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
 4. Australië Australië
 5. Wales Wales
 6. China China
 7. Thailand Thailand

De achternaam Aucutt. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van aucutt leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam aucutt wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam aucutt te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van aucutt, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam aucutt te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van aucutt te bieden.

De achternaam Aucutt in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat aucutt de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar aucutt het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam aucutt biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam aucutt dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Aucutt

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam aucutt droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam aucutt, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van aucutt zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam aucutt zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam aucutt hebben kunnen verzamelen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van aucutt kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over aucutt en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam aucutt of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van aucutt te sturen.

Beroemde personen met de naam Aucutt

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam aucutt, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam aucutt door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als aucutt kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam aucutt draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam aucutt uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Aucutt en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam aucutt, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van aucutt zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam aucutt, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van aucutt te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met aucutt, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Acutt
 2. Aucott
 3. Acott
 4. Acuti
 5. Acuto
 6. Ascott
 7. Auchat
 8. Auguet
 9. Auquet
 10. Acuta
 11. Accetta
 12. Acet
 13. Aceta
 14. Acete
 15. Aceti
 16. Aceto
 17. Acito
 18. Acquet
 19. Acta
 20. Acudo
 21. Aggott
 22. Agout
 23. Agut
 24. Aguti
 25. Aixut
 26. Ajuto
 27. Aoust
 28. Asciutto
 29. Ascot
 30. Aucido
 31. Auget
 32. Augst
 33. Auset
 34. Ausit
 35. Aussut
 36. Aust
 37. Auste
 38. Austi
 39. Aycoth
 40. Azcueta
 41. Azcutia
 42. Ascueta
 43. Ascutia
 44. Asquet
 45. Assett
 46. Acoto
 47. Asciuti
 48. Aykut
 49. Acte
 50. Acsta