Oorsprong van de achternaam Balam

Deze intrigerende en ongebruikelijke naam heeft twee mogelijke bronnen, beide locatiegebonden, de eerste van 'Baylham' in Suffolk, en al in 1086 opgenomen in het Domesday Book als 'Beleham', en in de Pipe Rolls van 1191 als 'Beilham' en vervolgens als 'Beylham' in de Feet of Fines van 1228. Aangenomen wordt dat de afleiding van het eerste element afkomstig is van het Oud-Engelse pre-7e-eeuwse 'begel', een bocht, of het Middelnederduitse 'bogel', wat een lus betekent, met de Oud-Engelse 'ham', een dorp, dus een dorp in een bocht (het dorp ligt in een bocht in de rivier de Gipping).

Deze naam kan echter ook afkomstig zijn uit het dorp Baalon, in de Maasvallei, Frankrijk, waarbij de letter 'n' door dialect is omgezet in 'm', een gemeenschappelijk kenmerk van de samengevoegde taal van de periode na de Normandische verovering. Onder de voorbeeldopnamen in Suffolk bevinden zich de huwelijken van Ann Balham en John Tricker op 9 april 1678 in Stowmarket, en John Baalham en Ann Hoy op 29 juli 1759 in Polstead. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Hamelinus de Baalon te zijn, die dateerde uit 1176, The Devon County Pipe Rolls, tijdens het bewind van koning Henry 11, bekend als 'The Builder of Churches', 1154-1189. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Mexico Mexico
 2. India India
 3. Mali Mali
 4. Guatemala Guatemala
 5. Verenigde Staten Verenigde Staten
 6. Irak Irak
 7. Israël Israël
 8. Belize Belize
 9. Pakistan Pakistan
 10. Kameroen Kameroen
 11. Nigeria Nigeria
 12. Brazilië Brazilië

De achternaam Balam. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van balam is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van balam leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam balam wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek.

De achternaam Balam in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam balam. Er is een aanzienlijke kans dat balam de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar balam het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam balam biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Balam

De historische kroniek over balam is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam balam droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam balam, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van balam zich ontwikkelde.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam balam, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van balam kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over balam en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Balam

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande balams zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam balam, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam balam door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam balam uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Balam en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van balam. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam balam, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van balam zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met balam, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Balaam
 2. Balan
 3. Ballam
 4. Balm
 5. Balum
 6. Bolam
 7. Balami
 8. Balamo
 9. Balham
 10. Bilam
 11. Bailan
 12. Balani
 13. Balen
 14. Balhan
 15. Balian
 16. Balin
 17. Ballan
 18. Ballem
 19. Ballom
 20. Balma
 21. Balme
 22. Balon
 23. Balun
 24. Balyan
 25. Belamy
 26. Belan
 27. Belem
 28. Bellam
 29. Bilan
 30. Billam
 31. Blamo
 32. Blan
 33. Blaum
 34. Bleam
 35. Blem
 36. Blim
 37. Blom
 38. Blum
 39. Bolan
 40. Bolm
 41. Boualam
 42. Bulan
 43. Balima
 44. Balhim
 45. Balana
 46. Balamou
 47. Blama
 48. Bulama
 49. Bylan
 50. Belim