Achternaam Beszant

Deze interessante en ongebruikelijke naam is ofwel een metonymische bezettingsnaam voor een bankier of geld lender, een die in gouden munten handelde, of een bijnaam voor een rijke man! Het komt van de oude Franse besan, Middeleeuwse Besant, een gouden munt, dus belde omdat de originele Byzaneius in Byzantium werd gemunt, dus het is waarschijnlijk dat de naam een impetus kreeg van de Crusade. In de moderne idioom bevatten de variant spreuken Bessant, Bessant, Bezant, Bezant en de voornaamdragers daadwerkelijk de munt.

Een Robert Besant wordt opgenomen in de 'Chronicles of the Mayors and Sheriffs of London, om het kantoor van sheriff van Londen in 1194 te houden. De eerste opgenomen spreuk van de familienaam is aangetoond dat van Lefwin Besant, die 1168 was, in St. Batholomews Rolls, Londen, tijdens de heersing van Koning Henry 1189, bekend als Builder van 1154. Namen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belastingen introduceerden. In Engeland was dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen, hebben achternamen in elk land zich vaak ontwikkelen naar verbazingwekkende varianten van de originele spelling.


Achternaam Beszant: Oorsprong, Genealogie, Geschiedenis en Oorsprong

Het kennen van de geschiedenis en de oorsprong van de familienaam Beszant is een interessant gegeven, omdat het ons terugvoert naar de voorouders en verwanten die dit voorgeslacht hebben gesmeed. De geschiedenis van Beszant is, zoals die van de meeste familienamen, een ingewikkelde en uitzonderlijke reis naar vervlogen tijden om de oorsprong van Beszant te achterhalen, wat ons leidt tot meer informatie over degenen die deze naam dragen, wat de oorsprong ervan was, het wapen of de heraldische schilden, de bibliografie waarin Beszant wordt vermeld..... We kunnen proberen de genealogie ervan te achterhalen, en naast de plaatsen van herkomst van de achternaam Beszant, weten we ook waar er tegenwoordig de mogelijkheid is om mensen met de achternaam Beszant te ontmoeten.

Zie de volledige lijst van Beszant in de wereld

Beszant : historische kroniek

De historische kroniek van de achternaam Beszant ligt in een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die zijn voorgekomen bij mensen die de achternaam Beszant in de loop van de geschiedenis hebben gedragen, en die we kunnen volgen tot we uitkomen bij degenen die de eerste dragers van de achternaam Beszant waren. Hun heldendaden, de manier waarop ze hun leven leidden, de plaatsen waar ze woonden, hun familiebanden, de banen die ze deden.... Dit alles is van essentieel belang voor degenen die, zoals degenen die dit lezen, geïnteresseerd zijn in meer informatie over de geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en adeldom van de familienaam Beszant. In de volgende regels vindt u alles wat we hebben verzameld over de familienaam Beszant. Mocht u echter meer historische gegevens hebben om te delen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw medewerking bij het uitbreiden van de kennis van diegenen zoals u die hun kennis van de familienaam Beszant willen vergroten.

Helaas beschikken wij niet over meer historische informatie over Beszant dan wij bereid zijn te verstrekken. Wij nodigen degenen die ons op deze pagina bezoeken uit de aanbevolen bibliografie te bestuderen en regelmatig terug te komen, omdat wij vaak relevante bijdragen verzamelen van andere geïnteresseerden - mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de oorsprong van familienamen en afstammingen - die wellicht bijzonder nuttige informatie hebben over de familienaam Beszant, die wij dan snel (met voorafgaande verificatie) op deze webpagina zouden bijwerken. Dus als u een van deze mensen bent, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken en ons de informatie over Beszant te sturen waarover u beschikt, waarbij wij u bij voorbaat danken voor dit gebaar.

Enkele van de beroemdste Beszant

Er zijn in de loop van de geschiedenis zeker veel onbeduidende Beszant geweest, hoewel om de een of andere reden niet alle historische kronieken die hebben verzameld of de gegevens tot op de dag van vandaag hebben bereikt. Helaas werd door de historici van die tijd geen rekening gehouden met alle grote bijdragen van de mannen en vrouwen die de achternaam Beszant droegen. Hoewel de familienaam iemand kan verbinden met een erkende afstamming en een heerszuchtig wapenschild, zag God dat het de individuele personen waren die, tijdens hun leven en als gevolg van bepaalde eminente daden of van belang voor de gemeenschap waarin zij samenleefden, bekendheid gaven aan hun familienaam en de stichters konden worden van voorname lijnen. Daarom proberen wij op deze website belang te hechten aan de mensen met de achternaam Beszant die, om welke reden dan ook, hun invloed hebben achtergelaten in de loop van de geschiedenis.

De familienaam Beszant en zijn bibliografische bronnen

Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben kunnen samenvatten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het mogelijk is om over de familienaam Beszant informatie te vinden over zijn heraldiek, geschiedenis en genealogie. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de bibliografie voor haar raadpleging. De bibliografische bronnen verzamelen informatie over de familienaam Beszant, die ons in staat stelt iets meer te ontdekken over de betekenis, de oorsprong, het historisch traject, het wapenschild en de heraldiek. Wij willen de gebruikers van deze pagina aanraden om gebruik te maken van de volgende bronnen als ze een onderzoek willen doen naar de familienaam Beszant, maar ook naar vele andere familienamen :

BRONNEN

Deze bibliografie is van essentieel belang om een stap vooruit te zetten in de analyse van Beszant, en van familienamen in het algemeen.