Achternaam Biagioni

Deze interessante en ongebruikelijke achternaam opgenomen in meer dan honderd verschillende spellingen van Blais, Blasin, Blasin, Blazey en Blasio, van Balazs, de Biaggi, en Vlasin, is van de christelijke Romeinse-Greeks. In de tijd van het Romeinse Rijk was het een clan of familienaam, en als zo'n bijnaam voor de eerste hoofd van de familie, een persoon die een defect had van een of andere toespraak of verschijning. Het woord blaesus betekent in Latijn om te stampen, hoewel de Griekse blaisos, iemand beschrijft die gebogen werd. Het is onduidelijk waar de naam naar verwijst.

De creatie van persoonlijke namen van bijnaam, was een gebruikelijke praktijk in de eeuwen tot de introductie van achternamen in Europa in de 12e eeuw. Veel moderne achternamen komen van zo'n bijnaam, hoewel in de meeste gevallen de originele spelling of betekenis verloren is. In dit geval was de vroege populariteit als gevolg van St Blaize, die wordt beweerd, gemarteld in Armenia in het jaar 316. Er wordt gezegd dat hij een jongen geneest die op het punt van de dood was omdat een visbeen in zijn keel zat. Toen St Blaise de moeder van de jongen gevangen nam bracht hem voedsel en kaarsen. Vandaar de zegen van St. Blaise, lijden van keelziektes gezegend door de toepassing van twee kaarsen aan de keel. De eerste opgenomen spelling van de familienaam waar dan ook in de wereld wordt geloofd dat van Hans Blasin van Rottenburg, Duitsland, in het jaar 1411 of Matzlin Blasssigin van Ebling, ook Duitsland, in 1958, in 1960, in de kerk, in 1960, in 1960.


Achternaam Biagioni: Oorsprong, Genealogie, Geschiedenis en Oorsprong

Het kennen van de geschiedenis en de oorsprong van de familienaam Biagioni is een interessant gegeven, omdat het ons terugvoert naar de voorouders en verwanten die dit voorgeslacht hebben gesmeed. De geschiedenis van Biagioni is, zoals die van de meeste familienamen, een ingewikkelde en uitzonderlijke reis naar vervlogen tijden om de oorsprong van Biagioni te achterhalen, wat ons leidt tot meer informatie over degenen die deze naam dragen, wat de oorsprong ervan was, het wapen of de heraldische schilden, de bibliografie waarin Biagioni wordt vermeld..... We kunnen proberen de genealogie ervan te achterhalen, en naast de plaatsen van herkomst van de achternaam Biagioni, weten we ook waar er tegenwoordig de mogelijkheid is om mensen met de achternaam Biagioni te ontmoeten.

Zie de volledige lijst van Biagioni in de wereld

Biagioni : historische kroniek

De historische kroniek van de achternaam Biagioni ligt in een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die zijn voorgekomen bij mensen die de achternaam Biagioni in de loop van de geschiedenis hebben gedragen, en die we kunnen volgen tot we uitkomen bij degenen die de eerste dragers van de achternaam Biagioni waren. Hun heldendaden, de manier waarop ze hun leven leidden, de plaatsen waar ze woonden, hun familiebanden, de banen die ze deden.... Dit alles is van essentieel belang voor degenen die, zoals degenen die dit lezen, geïnteresseerd zijn in meer informatie over de geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en adeldom van de familienaam Biagioni. In de volgende regels vindt u alles wat we hebben verzameld over de familienaam Biagioni. Mocht u echter meer historische gegevens hebben om te delen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw medewerking bij het uitbreiden van de kennis van diegenen zoals u die hun kennis van de familienaam Biagioni willen vergroten.

Helaas beschikken wij niet over meer historische informatie over Biagioni dan wij bereid zijn te verstrekken. Wij nodigen degenen die ons op deze pagina bezoeken uit de aanbevolen bibliografie te bestuderen en regelmatig terug te komen, omdat wij vaak relevante bijdragen verzamelen van andere geïnteresseerden - mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de oorsprong van familienamen en afstammingen - die wellicht bijzonder nuttige informatie hebben over de familienaam Biagioni, die wij dan snel (met voorafgaande verificatie) op deze webpagina zouden bijwerken. Dus als u een van deze mensen bent, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken en ons de informatie over Biagioni te sturen waarover u beschikt, waarbij wij u bij voorbaat danken voor dit gebaar.

Enkele van de beroemdste Biagioni

Er zijn in de loop van de geschiedenis zeker veel onbeduidende Biagioni geweest, hoewel om de een of andere reden niet alle historische kronieken die hebben verzameld of de gegevens tot op de dag van vandaag hebben bereikt. Helaas werd door de historici van die tijd geen rekening gehouden met alle grote bijdragen van de mannen en vrouwen die de achternaam Biagioni droegen. Hoewel de familienaam iemand kan verbinden met een erkende afstamming en een heerszuchtig wapenschild, zag God dat het de individuele personen waren die, tijdens hun leven en als gevolg van bepaalde eminente daden of van belang voor de gemeenschap waarin zij samenleefden, bekendheid gaven aan hun familienaam en de stichters konden worden van voorname lijnen. Daarom proberen wij op deze website belang te hechten aan de mensen met de achternaam Biagioni die, om welke reden dan ook, hun invloed hebben achtergelaten in de loop van de geschiedenis.

De familienaam Biagioni en zijn bibliografische bronnen

Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben kunnen samenvatten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het mogelijk is om over de familienaam Biagioni informatie te vinden over zijn heraldiek, geschiedenis en genealogie. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de bibliografie voor haar raadpleging. De bibliografische bronnen verzamelen informatie over de familienaam Biagioni, die ons in staat stelt iets meer te ontdekken over de betekenis, de oorsprong, het historisch traject, het wapenschild en de heraldiek. Wij willen de gebruikers van deze pagina aanraden om gebruik te maken van de volgende bronnen als ze een onderzoek willen doen naar de familienaam Biagioni, maar ook naar vele andere familienamen :

BRONNEN

Deze bibliografie is van essentieel belang om een stap vooruit te zetten in de analyse van Biagioni, en van familienamen in het algemeen.