Oorsprong van de achternaam Cholwell

Deze interessante naam is van Angelsaksische oorsprong en is een achternaam die is afgeleid van een van de plaatsen genaamd "Caldwell" in North Yorkshire en Warwickshire, "Cauldwell" in Bedfordshire, Derbyshire en Nottinghamshire, en andere plaatsen met dezelfde elementen zoals "Chadwell", "Chardwell" en "Caudle Green". De plaats in Yorkshire wordt geregistreerd als "Caldeuuella" in het Domesday Book van 1086, en deelt met alle andere genoemde plaatsen dezelfde betekenis en afleiding, namelijk "de koude lente of stroom", uit het Olde Engels van vóór de 7e eeuw " cald, celald", koud, met "nou, waell", lente, stroom of put.

De achternaam komt ook voor in Schotland, waar het is afgeleid van "Caldwell" in Renfrewshire. Er zijn veel varianten van de moderne achternaam, variërend van Caldwell, Cau(l)dwell en Cawdell tot Cadwell, Coldwell en Chadwell. John Caldwell en Margaret Matthews trouwden in 1581 in St. George's, Hanover Square, Londen. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Adam de Caldwella te zijn, gedateerd 1195, in de "Pipe Rolls of Derbyshire ", tijdens het bewind van koning Richard 1, bekend als "The Lionheart", 1189 - 1199. Familienamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Engeland Engeland

De achternaam Cholwell. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van cholwell is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam cholwell is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van cholwell te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van cholwell leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam cholwell te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van cholwell, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam cholwell te vinden zijn.

De achternaam Cholwell in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam cholwell. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals cholwell bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat cholwell de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar cholwell het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam cholwell dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Cholwell

De historische kroniek over cholwell is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam cholwell kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van cholwell waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam cholwell droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam cholwell zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam cholwell, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam cholwell, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van cholwell kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam cholwell of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van cholwell te sturen.

Beroemde personen met de naam Cholwell

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande cholwells zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle cholwells die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam cholwell, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als cholwell kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Cholwell en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van cholwell. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam cholwell. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam cholwell, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam cholwell, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met cholwell, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Chalwell
 2. Cholwill
 3. Colwell
 4. Chilwell
 5. Callwell
 6. Calwell
 7. Coalwell
 8. Colell
 9. Collell
 10. Colwall
 11. Colwel
 12. Colwill
 13. Culwell
 14. Cholele
 15. Caulwell
 16. Chilel
 17. Chilelli
 18. Cholula
 19. Claywell
 20. Clewell
 21. Colella
 22. Colelli
 23. Colello
 24. Collel
 25. Collelo
 26. Culell
 27. Cullell
 28. Cholila
 29. Chalela
 30. Colel
 31. Chaleil
 32. Chalel
 33. Collelli
 34. Clell
 35. Calel
 36. Calella
 37. Calelle
 38. Calello
 39. Calull
 40. Chalal
 41. Challal
 42. Chellali
 43. Chilali
 44. Chulilla
 45. Ciallella
 46. Colelay
 47. Colila
 48. Colilla
 49. Chalule
 50. Chalil