Oorsprong van de achternaam Clemitt

Deze interessante achternaam is van vroegmiddeleeuwse Engelse en Oud-Franse oorsprong, vermoedelijk door de Noormannen in Engeland geïntroduceerd na de verovering van 1066. De achternaam is afgeleid van de mannelijke voornaam "Clement", overgenomen van het Latijnse "Clemens", Barmhartig , Mild. De persoonlijke naam was vanaf het midden van de 12e eeuw populair in Engeland, deels vanwege de faam van St. Clemens, een leerling van St. Paul, en later omdat een aantal vroege pausen de naam Clemens kozen vanwege de symbolische waarden. Er is enige verwarring geweest met de oorspronkelijk aparte mannelijke voornaam "Clemence", ook gebruikt als vrouwelijke naam, van het Latijnse "Clementia", Mercy.

De persoonsnamen worden geregistreerd als "Clemens" in 1153, in de archieven van St. Benet of Holme, Norfolk, en "Clementia" in 1162, in documenten met betrekking tot de Danelaw, Lincolnshire. De achternaam kan worden gevonden als Clement, Clemett, Clemmett, Clemmitt en Clemitt. Ambrose Clemet werd geboren in Winston, Durham, op 21 november 1582, en Dorothy, dochter van James Clemmett, werd gedoopt op 27 december 1620 in Aycliffe. Een wapenschild dat aan de familie is toegekend, is een zilveren schild met twee golvende rode bochten, op een rode leider drie estoiles, het wapen is op een groene berg een gouden griffioen sejant. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van William Clement te zijn, die dateerde uit 1153, in de "Records of the Templars in England in the 12th Century", Oxfordshire, tijdens het bewind van koning Stephen, bekend als "Count van Blois", 1135 - 1154. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Engeland Engeland

De achternaam Clemitt. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

De geschiedenis van de achternaam clemitt is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van clemitt te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van clemitt leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen.

De achternaam Clemitt in de wereld

Het is gebruikelijk dat achternamen zoals clemitt bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat clemitt de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar clemitt het meest voorkomt de volgende zijn.

Geschiedenis van Clemitt

De historische reis van de achternaam clemitt kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van clemitt waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam clemitt droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom.

U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam clemitt, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van clemitt kunnen worden gewijzigd.

Beroemde personen met de naam Clemitt

Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle clemitts die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam clemitt, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.

De achternaam Clemitt en zijn bibliografische bronnen

Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam clemitt. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam clemitt, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met clemitt, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Clemett
 2. Clemits
 3. Clemmitt
 4. Clemot
 5. Clemetts
 6. Clemmett
 7. Calamita
 8. Clenet
 9. Clinite
 10. Clint
 11. Calumite
 12. Colenutt
 13. Calamati
 14. Calamote
 15. Calenti
 16. Callmuth
 17. Calmet
 18. Cilenti
 19. Cilento
 20. Clant
 21. Clemades
 22. Clemetson
 23. Clendon
 24. Clinati
 25. Clonet
 26. Clonts
 27. Clontz
 28. Colnett
 29. Clanet
 30. Calmette
 31. Celmeta
 32. Celant
 33. Clematide
 34. Calmat
 35. Calmetti
 36. Clyant
 37. Colmet
 38. Calant
 39. Calante
 40. Calenda
 41. Calendar
 42. Calender
 43. Calendine
 44. Calentine
 45. Caliente
 46. Callant
 47. Callanta
 48. Celender
 49. Chalant
 50. Chalmeta