Oorsprong van de achternaam Creenan

Opgenomen in verschillende vormen, waaronder Crennan, Crinion, Creenan en voorheen O'Creenan, dit is een Ierse achternaam. De oorsprong is onduidelijk, maar er wordt aangenomen dat het is afgeleid van de oude naam van de Gaelische oorsprong O 'Cryonain. Dit vertaalt zich letterlijk als 'De afstammeling van de versleten', maar een meer logische verklaring zou 'de oude man' of misschien zelfs 'de zieke man' zijn. Veel Ierse achternamen lijken in de 20e eeuw oorspronkelijk een beschrijvende bijnaam te zijn geweest voor het hoofd van de clan of sept.

Zo vertaalt de naam 'Kennedy' zich als 'lelijkkoppig', een omschrijving die nauwelijks strookt met het romantische beeld dat sommige Amerikaanse naamdragers uitdragen. Wat zeker is, is dat deze clan voornamelijk te vinden is in de graafschappen Kilkenny en Leix, en met name in de steden Castlecomer en Abbeyleix. Het is bekend dat naamhouders enorm hebben geleden onder de beroemde of liever beruchte aardappelhongersnood van 1846 - 1848, toen velen stierven en anderen het land ontvluchtten. Onder hen waren Catherine Creenan, die op 3 april 1847 met het schip 'Burlington of Liverpool' naar Amerika vertrok, terwijl enkele dagen later ook Peter Crennan vertrok met het schip 'St Patrick of Liverpool', eveneens op weg naar New York, op 9 april 1847.

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Engeland Engeland
 3. Ierland Ierland
 4. Rusland Rusland

De achternaam Creenan. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van creenan leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam creenan wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam creenan te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van creenan, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam creenan te vinden zijn.

De achternaam Creenan in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat creenan de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar creenan het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam creenan biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam creenan dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Creenan

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam creenan droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam creenan, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van creenan zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam creenan zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van creenan kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over creenan en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam creenan of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van creenan te sturen.

Beroemde personen met de naam Creenan

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam creenan, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam creenan door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als creenan kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Creenan en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam creenan, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van creenan zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam creenan, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met creenan, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Crennan
 2. Cranan
 3. Cremean
 4. Crinan
 5. Cronan
 6. Crenon
 7. Carmean
 8. Carmena
 9. Carmenat
 10. Chernin
 11. Coerman
 12. Coreman
 13. Craanen
 14. Cranen
 15. Cremeans
 16. Cremeen
 17. Cremen
 18. Cremens
 19. Cremin
 20. Cremona
 21. Crinon
 22. Croman
 23. Cronen
 24. Cronin
 25. Cronman
 26. Cronon
 27. Cronyn
 28. Croonen
 29. Curnan
 30. Czernin
 31. Cremon
 32. Cherman
 33. Carenin
 34. Cerman
 35. Caronan
 36. Creamen
 37. Caraiman
 38. Caraman
 39. Carman
 40. Carmana
 41. Carmen
 42. Carmenado
 43. Carmenate
 44. Carmenati
 45. Carmenaty
 46. Carmene
 47. Carmenes
 48. Carmeno
 49. Carmentran
 50. Carmona