Oorsprong van de achternaam Emanuele

Emanuele Origin: een blik op de rijke geschiedenis van de achternaam

De achternaam Emanuele, met zijn verschillende spellingen zoals Manuely, Manuaud, Manes en Emanulsson, heeft een intrigerende oorsprong die teruggaat tot bijbelse tijden. Het wordt beschouwd als Frans-christelijk en joods in zijn moderne vormen, afgeleid van de oude Hebreeuwse naam 'Imanuel', wat 'God is met ons' betekent.

Deze naam werd door de profeet Jesaja in het Oude Testament aan de beloofde Messias gegeven en werd voor het eerst door de Grieken als persoonlijke naam gebruikt in de vorm van 'Manuel'. In Europa werd de naam geassocieerd met een martelaar uit de 3e eeuw en kreeg enige populariteit, hoewel deze over het algemeen zeldzaam was tot de 12e eeuw en de beroemde kruistochten van die tijd.

Kruisvaarders die terugkeerden uit het Heilige Land noemden hun kinderen vaak bijbelse en religieuze namen om de pelgrimstocht van hun vader te herdenken, en Emanuele was een van de vele namen die werden gebruikt. De naam wordt al lang in verband gebracht met puriteinen of afwijkende protestanten en werd in Cornwall tot de 19e eeuw nog steeds als persoonlijke naam gebruikt.

Vroege voorbeelden van opnames van achternaam zijn John Manuell, die in 1609 stierf in St. Columb Major, Cornwall, en het huwelijk van John Emanuel en Hester Hanning in de St. Olave's Church in Southwark op 28 juli 1775. De eerste geregistreerde spelling Van de achternaam wordt aangenomen dat deze die van Roger Emaygne is in de Assize Court Rolls in Colchester, Essex, Engeland in 1352.

Variaties op de achternaam Emanuele

De achternaam Emanuele kent verschillende regionale variaties in Italië, die de uiteenlopende oorsprong en migraties van families door de eeuwen heen weerspiegelen. Hier zijn enkele van de verschillende vormen van de achternaam en hun regionale associaties:

 • Emanuel: Typisch Piemontees, vooral uit het Asti-gebied.
 • Emanueli: Heeft een kleine Lombardische lijn tussen Milanese en Pavia, die het gebied van Piacenza bereikt, met aanwezigheid ook in La Spezia en Perugia.
 • Emanueli: Uniek en waarschijnlijk het resultaat van transcriptiefouten van Emanueli, die veel voorkomen in de noordwestelijke regio's van Italië en sporadisch voorkomen in de centrale gebieden.
 • Emanuelle: Bijna uniek en mogelijk een transcriptiefout van Emanuelli, gevonden in het middenwesten van Noord-Italië, met sporadische voorvallen in de centrale regio.
 • Emmanuele: Uitgesproken Siciliaans, vooral uit Catania en Syracuse.
 • Emmanuello: Typisch voor Gela in het Caltanissetta-gebied.

Het is vermeldenswaard dat de achternaam Emanuele een rijke geschiedenis heeft op Sicilië en vermoedelijk van Spaanse oorsprong is. De familie Emanuele op Sicilië is verbonden met Corrado-Rodolfo, vermoedelijk de kleinzoon van Infante Don Manuel, de zevende zoon van koning Ferdinand de Heilige van Castilië.

De familie Emanuele op Sicilië heeft titels gehad als de markies van Villabianca en de graaf van Belforte, met aanzienlijke feodale bezittingen in verschillende regio's. De familie heeft een lange geschiedenis van militaire en wetenschappelijke prestaties, waarbij leden door de geschiedenis heen in verschillende hoedanigheden hebben gediend.

Armen:

Rode achtergrond met een gouden gekroonde leeuw die een zilveren vlag met een rood kruis vasthoudt, vergezeld van het motto "signifer vis et clementia." De rand bestaat uit zilveren en rode stukken, elk met een rode leeuw en een gouden gevleugelde klauw die een zilveren zwaard vasthoudt.

Zoals veel achternamen is de naam Emanuele door de eeuwen heen geëvolueerd, wat heeft geleid tot diverse variaties in verschillende regio's. De rijke geschiedenis en culturele betekenis van de achternaam weerspiegelen de complexiteit van genealogie en familie-erfgoed.

Conclusie

Concluderend: de achternaam Emanuele heeft een fascinerende oorsprong, geworteld in bijbelse en religieuze tradities, met diverse regionale variaties die de migratie en geschiedenis van gezinnen door de eeuwen heen weerspiegelen. Van zijn oude Hebreeuwse wortels tot zijn moderne vormen in verschillende delen van Italië, de achternaam Emanuele belichaamt een rijk scala aan geschiedenis en erfgoed.

Door de oorsprong en variaties van de achternaam Emanuele te onderzoeken, krijgen we inzicht in de culturele en historische context van familienamen, waardoor we de complexiteit van genealogie en identiteit kunnen waarderen. De diverse regionale verenigingen en de historische betekenis van de achternaam Emanuele laten het ingewikkelde tapijtwerk van de Italiaanse geschiedenis en erfgoed zien.

Door het bestuderen van achternamen als Emanuele kunnen we ons verdiepen in de onderlinge verbondenheid van families, gemeenschappen en culturen, waarbij we de blijvende erfenis van onze voorouders en het belang van het behoud van ons collectieve erfgoed voor toekomstige generaties benadrukken.

Citaat:

- Di Crollalanza, Giovanni Battista. Dizionario Storico-Blasonico. 1888.

 1. Italië Italië
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Argentinië Argentinië
 4. Canada Canada
 5. Ecuador Ecuador
 6. Brazilië Brazilië
 7. Australië Australië
 8. Duitsland Duitsland
 9. Frankrijk Frankrijk
 10. Engeland Engeland
 11. Uruguay Uruguay
 12. Peru Peru

Als we de diepten van de achternaam Emanuele onderzoeken, dompelen we ons onder in een fascinerende reis door de oorsprong en betekenis ervan. De etymologie van Emanuele onthult aanwijzingen voor de wortels en taalkundige verbanden ervan. De geografische verspreiding van de achternaam Emanuele transporteert ons naar verschillende uithoeken van de wereld, waardoor ons begrip van de geschiedenis ervan wordt vergroot. Door ons onder te dompelen in de historische en culturele context rondom Emanuele kunnen we de mysteries die hem omringen ontrafelen en betekenislagen toevoegen aan zijn nalatenschap.

Emanuele en zijn oorsprong

Familienamen, zoals ze tegenwoordig bekend staan, hebben een breed scala aan oorsprongen en betekenissen, en tonen de geschiedenis, cultuur en tradities van verschillende volkeren en regio's over de hele wereld. Het begin van de achternaam Emanuele omvat al die diversiteit. Oorspronkelijk was Emanuele, zoals de meeste achternamen, niet vaststaand of geërfd, maar werd deze om verschillende praktische of symbolische redenen toegewezen. In de loop van de tijd werd de achternaam Emanuele geconsolideerd in erfelijke praktijken die nu een essentieel onderdeel vormen van de identiteit van degenen die de achternaam Emanuele dragen.

Oorsprong van de achternaam Emanuele vanuit een diepgaande etymologische benadering

Het onderzoeken van de etymologie van de achternaam Emanuele betekent het aangaan van een fascinerende taalreis die ons in staat stelt de oorspronkelijke betekenis te ontdekken van de woorden die de naam leven gaven. Elke achternaam heeft een uniek verhaal, of het nu gaat om oude beroepen, onderscheidende fysieke kenmerken, afgelegen locaties, persoonlijke namen van illustere voorouders of zelfs elementen van Moeder Natuur.

Het verhaal achter de oorsprong van Emanuele is een fascinerende puzzel die ons ertoe brengt de wortels van onze identiteit te onderzoeken. Hoewel de etymologie ons aanwijzingen geeft over de betekenis ervan, kunnen de complexiteit van de taal en de invloeden van verschillende culturen de taak van het traceren van de oorsprong ervan bemoeilijken.

Het is belangrijk om niet alleen rekening te houden met de taalkundige oorsprong van Emanuele, maar ook de historische en geografische context ervan. Migraties en culturele vermenging hebben voortdurend vorm gegeven aan de evolutie van achternamen, waardoor betekenislagen aan ons familie-erfgoed zijn toegevoegd.

Geografische verspreiding: ontdek de fascinerende oorsprong van Emanuele

Het geografische startpunt van de achternaam Emanuele dompelt ons onder in de geschiedenis en stelt ons in staat de verbinding met een specifieke regio of plaats te visualiseren. Door de geografische oorsprong van Emanuele te onderzoeken en de huidige verspreiding van individuen met deze achternaam te observeren, krijgen we inzicht in migraties en de oprichting van familiegroepen in de loop van de tijd. De prominente aanwezigheid van Emanuele in bepaalde gebieden duidt op diepe wortels op die plaats. Daarentegen suggereert de lage aanwezigheid van Emanuele in een gebied dat dit niet de oorspronkelijke geboorteplaats is, maar eerder het resultaat van recentere migraties.

De voorouderlijke oorsprong van de achternaam Emanuele onderzoeken vanuit een historisch en cultureel perspectief

Door ons onder te dompelen in de historische en culturele context waarin de achternaam Emanuele tot leven kwam, worden we meegenomen naar een tijd vol mysteries en rijkdommen. Emanuele, een achternaam die uit de schaduwen van het verleden tevoorschijn komt, onthult oneindige verhalen en geheimen die in de tijd zijn begraven.

Het is niet hetzelfde dat Emanuele naar voren is gekomen als een onderscheidend kenmerk dat wordt gebruikt om een ​​vooraanstaande adellijke familie te identificeren, met als doel haar erfgoed te behouden en veilig te stellen, alsof de oorsprong van deze achternaam het resultaat zou zijn van fiscale of juridische kwesties. In die zin is elke cultuur getuige geweest van een uiteenlopende oorsprong en ontwikkeling van achternamen, en het verhaal van Emanuele onthult de historisch-sociale omstandigheden waarin deze ontstond.

Onderzoek naar de oorsprong van Emanuele

De zoektocht naar de oorsprong van de achternaam Emanuele is een fascinerend proces dat een zorgvuldige analyse van verschillende historische en genealogische bronnen vereist. Primaire bronnen, zoals oude volkstellingen en parochieregisters, zijn essentieel om de eerste sporen van de achternaam Emanuele te traceren en het traject ervan door de eeuwen heen te volgen.

Bovendien zijn genealogische databases in het digitale tijdperk onmisbare bondgenoten geworden voor onderzoekers, omdat ze een uitgebreid netwerk van informatie bieden dat onverwachte verbanden kan blootleggen en het begrip van de familiegeschiedenis kan verrijken. Etymologische en taalkundige studies spelen ook een sleutelrol bij het onderzoek naar de oorsprong van Emanuele, waardoor we de oorspronkelijke betekenis en de evolutie ervan in de loop van de tijd kunnen onderzoeken.

Aan de andere kant heeft de vooruitgang in de genetica een revolutie teweeggebracht in de manier waarop genealogie wordt benaderd, waardoor er nieuwe perspectieven zijn ontstaan ​​op migraties en voorouders. Genetische analyses kunnen waardevolle aanwijzingen opleveren over de erfenis en geografische spreiding van de achternaam Emanuele, en licht werpen op de diversiteit en complexiteit van familiewortels.

Redenen om de betekenis van Emanuele te ontdekken

Het onderzoeken van de oorsprong van de achternaam Emanuele kan een diepe interesse in familiegeschiedenis en culturele wortels oproepen. Het kennen van de betekenis van Emanuele kan een beter begrip van de persoonlijke identiteit opleveren en ons in contact brengen met onze voorouders. Bovendien stelt het ontdekken van de oorsprong van Emanuele ons in staat verschillende tradities en gebruiken te verkennen die onze familiegeschiedenis hebben gevormd.

Het belang van gezinseenheid en het versterken van de identiteit met Emanuele

Het verkennen van de diepten van de familiewortels van Emanuele

Het ontdekken van de geschiedenis achter de achternaam Emanuele kan nieuwe perspectieven openen en een meer intieme band met onze voorouders mogelijk maken, waardoor we de invloed kunnen begrijpen die zij hebben gehad op de constructie van onze huidige identiteit.

De ware essentie van jezelf ontdekken

Jezelf onderdompelen in de betekenis en geschiedenis van Emanuele kan je verbinding met iemands identiteit versterken, waardoor dieper inzicht ontstaat in de voorouderlijke erfenis van degenen met de achternaam Emanuele.

Om de betekenis van Emanuele te ontdekken, moet je je verdiepen in het ingewikkelde web van geschiedenis en identiteit

Reflecties over menselijke mobiliteit en strijd voor gerechtigheid

Het verkennen van het verleden van namen als Emanuele, zelfs als ze niet tot onze familie behoren, geeft ons aanwijzingen over migraties, sociale transformaties en de verspreiding van etnische gemeenschappen over verschillende tijden en plaatsen.

Het waarderen van culturele pluraliteit

Het onderzoeken van de betekenis van achternamen als Emanuele bevordert de waardering van de verscheidenheid en rijkdom aan culturen en gewoonten die deel uitmaken van het sociale weefsel waarin de achternaam Emanuele is ontstaan, geëvolueerd en nog steeds geldig is in de huidige samenleving.

Verbinding met andere personen met achternaam Emanuele

Het versterken van sociale banden

Het vinden van mensen die dezelfde achternaam Emanuele delen, kan het begin zijn van het creëren van sterke en betekenisvolle gemeenschapsbanden. Deze ontdekking vertegenwoordigt niet alleen een familieband, maar kan ook een kans zijn om relaties op te bouwen op basis van gedeelde verhalen en tradities.

Wederzijdse ondersteuning bij het onderzoek naar voorouders

Individuen die nieuwsgierig zijn naar de wortels van de Emanuele-lijn hebben de mogelijkheid om samen te werken aan onderzoek, waarbij bevindingen en hulpmiddelen worden uitgewisseld om het collectieve begrip van hun familiegeschiedenis te verrijken.

nieuwsgierigheid onderzoeken en leren

Attractie om de betekenis van Emanuele te ontdekken

Onderzoek naar de voorouderlijke betekenis van de achternaam Emanuele kan voortkomen uit aangeboren nieuwsgierigheid, een impuls om onze identiteit en die van anderen beter te begrijpen.

Ontdekking van de geschiedenis van Emanuele

Het onderzoeken van de betekenis en oorsprong van de achternaam Emanuele kan een fascinerende oefening zijn die de nieuwsgierigheid wekt en de ontwikkeling van onderzoeks- en kritische analysevaardigheden bevordert. Door jezelf onder te dompelen in historische archieven, genealogische databases en etymologische studies kan er een wereld aan mogelijkheden en ontdekkingen opengaan die onze kennis en begrip van onze eigen familiegeschiedenis verrijken.

Het erfgoed verkennen en de familiegeschiedenis van Emanuele beschermen

Het vastleggen en beschermen van de erfenis van voorouders

Het onderzoeken en catalogiseren van de achtergrond van de Emanuele-afstamming zou een manier kunnen zijn om de familieherinnering voor toekomstige generaties te behouden, en te garanderen dat de verhalen, gebruiken en triomfen in de loop van de tijd blijven bestaan.

Verkenning van het verleden om het heden te begrijpen

Door je onder te dompelen in het verleden van Emanuele kunnen mensen bijdragen aan het mondiale begrip van de evolutie van de mensheid, door aspecten als sociale interactie, bevolkingsbewegingen en culturele transformaties door de eeuwen heen te onderzoeken.

Ontdek de mysterieuze oorsprong van Emanuele

Kort gezegd komt de nieuwsgierigheid naar de oorsprong van de achternaam Emanuele voort uit een mix van individueel onderzoek, banden met cultuur en geschiedenis, en de wens om de familie-erfenis van Emanuele te kennen en levend te houden. Deze fascinerende ontdekkingsreis vergroot niet alleen onze persoonlijke kennis, maar helpt ons ook de collectieve geschiedenis van de mensheid beter te begrijpen.

 1. Emanuel
 2. Emanuelle
 3. Emmanuele
 4. Emanuela
 5. Emanuels
 6. Emanueli
 7. Emanuelli
 8. Emmanuel
 9. Enmanuel
 10. Emmanuelle
 11. Emanuil
 12. Emmanuela
 13. Emanuelly
 14. Emanuelov
 15. Emmanueli
 16. Enmanuela
 17. Emanuelson
 18. Emmanuelli
 19. Emanalde
 20. Emanoil
 21. Emmanouel
 22. Emanuilov
 23. Emmanouil
 24. Emanuelsson
 25. Emmanuilov
 26. Emmanuel-george
 27. Emmanouilidis
 28. Emmanouilidou