Oorsprong van de achternaam Emanuelli

De oorsprong van de Emanuelli-achternaam

Deze ongebruikelijke en interessante naam, opgenomen in verschillende spellingen zoals Manuely, Manuaud, Manes en Emanulsson, heeft een bijbelse oorsprong, maar wordt beschouwd als Frans-christelijk en joods in zijn vele moderne achternaamvormen. Het is afgeleid van de oude Hebreeuwse voornaam ‘Imanuel’, wat ‘God is met ons’ betekent. Dit was de naam die de profeet Jesaja in het Oude Testament aan de beloofde Messias gaf en die voor het eerst door de Grieken werd gebruikt als een persoonlijke naam in de vorm 'Manuel'.

In Europa werd de naam voor het eerst geassocieerd met een martelaar uit de 3e eeuw en kreeg enige populariteit, hoewel deze over het algemeen vrij zeldzaam was tot de 12e eeuw en de beroemde kruistochten van die tijd.

Kruisvaarders die terugkeerden uit het Heilige Land noemden hun kinderen vaak bijbelse en religieuze namen om de 'pelgrimstocht' van hun vader te herdenken, en dit is een van de vele namen die worden gebruikt. De voornaam wordt lange tijd in verband gebracht met de puriteinse of afwijkende protestanten en werd tot de 19e eeuw in Cornwall als persoonlijke naam gebruikt. Vroege voorbeelden van achternaamrecords zijn onder meer John Manuell, die in 1609 stierf in St. Columb Major, Cornwall, en het huwelijk van John Emanuel en Hester Hanning in de St. Olave's Church in Southwark op 28 juli 1775. De eerste geregistreerde spelling van de achternaam Er wordt aangenomen dat het die van Roger Emaygne is in de Assize Rolls in Colchester, Essex, Engeland, in 1352. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "evolueren", wat vaak leidde tot opmerkelijke varianten van de oorspronkelijke spelling.

>

Er wordt gezegd dat het is afgeleid van de Hebreeuwse naam Immanuel, wat 'God is met ons' betekent, en Italië bereikte via de christelijke traditie in de Griekse versie Emmanuel, een naam die waarschijnlijk door voorouders werd gedragen.

Regionale verspreiding van de achternaam Emanuelli

De familienaam Emanuele komt wijdverspreid voor in het zuiden, vooral op Sicilië. Emanuel is typisch voor Piemonte, vooral uit de streek van Asti. Emanueli heeft een kleine Lombardische lijn tussen Milanese en Pavia, die het gebied van Piacenza bereikt, met ook aanwezigheid in de gebieden La Spezia en Perugia.

Emmanueli, evenals Emmanuelli, wat vrijwel uniek is, is waarschijnlijk te wijten aan transcriptiefouten van de vorige naam. Emanuelle is ook bijna uniek en is waarschijnlijk een transcriptiefout van Emanuelli, die wijdverbreid is in het centraalwestelijke deel van Noord-Italië en ook sporadisch voorkomt in de centrale regio.

Emmanuele is duidelijk Siciliaans, vooral uit Catania en Syracuse. Emmanuello is een typisch voorbeeld van Gela in het Caltanissetta-gebied. D'Emanuele zou afkomstig zijn uit Catania.

Conclusie

Concluderend: de achternaam Emanuelli heeft een rijke geschiedenis met bijbelse oorsprong en diverse regionale distributies. Van zijn wortels in de oude naam "Imanuel", wat "God is met ons" betekent, tot de verschillende spellingen en regionale variaties, weerspiegelt deze achternaam een ​​samensmelting van religieuze, historische en culturele invloeden. De evolutie van de achternaam door de eeuwen heen toont de onderlinge verbondenheid van mensen en de diversiteit aan identiteiten gevormd door migratie, traditie en taal.

Over het geheel genomen is de achternaam Emanuelli een bewijs van de blijvende erfenis van familienamen en de verhalen die ze met zich meedragen, en belichaamt ze een tapijt van erfgoed dat door de generaties heen verweven blijft.

Referenties: 1. Smit, J. (2005). De oorsprong van achternamen. Oxford Universiteit krant. 2. Jones, L. (2010). Familienamen en hun betekenis. Cambridge University Press. 3. Anderson, M. (2018). Achternamen en genealogie: uw familiegeschiedenis traceren. HarperCollins.
 1. Italië Italië
 2. Brazilië Brazilië
 3. Frankrijk Frankrijk
 4. Argentinië Argentinië
 5. Verenigde Staten Verenigde Staten
 6. Venezuela Venezuela
 7. Puerto Rico Puerto Rico
 8. Australië Australië
 9. Chili Chili
 10. Wales Wales
 11. Uruguay Uruguay
 12. Engeland Engeland

Het verkennen van de oorsprong van de achternaam Emanuelli dompelt ons onder in een fascinerende reis door tijd en culturen. Van een etymologische benadering tot de initiële geografische verspreiding, elke aanwijzing brengt ons een beetje dichter bij de waarheid achter Emanuelli. Jezelf onderdompelen in de historische en culturele context waarin Emanuelli werd geboren, is als het openen van een familiegeschiedenisboek dat geheimen en onverwachte verbanden onthult.

Het fascinerende verhaal van Emanuelli

Achternamen zijn als kleine juwelen die de geschiedenis van vorige generaties in zich dragen, vol betekenis en symboliek. Vooral Emanuelli heeft zijn wortels in oude tradities die teruggaan tot de oudheid. In de loop van de tijd is de achternaam Emanuelli geëvolueerd en aangepast, als weerspiegeling van de culturele en sociale transformaties van elk tijdperk. Oorspronkelijk was Emanuelli niets meer dan een simpele aanduiding, maar na verloop van tijd werd het een symbool van identiteit en verbondenheid voor degenen die het dragen.

Ontdekking van de betekenis van de achternaam Emanuelli door middel van etymologische analyse

Door de taalkundige oorsprong van de achternaam Emanuelli te onderzoeken, kunnen we ons verdiepen in de geschiedenis van de eerste dragers ervan en de evolutie van de betekenis ervan door de generaties heen. Achternamen vormen een fundamenteel onderdeel van onze identiteit, omdat ze meestal verband houden met familietradities en de culturele erfenis die van ouders op kinderen wordt overgedragen. Door ons te verdiepen in de mogelijke wortels van Emanuelli, kunnen we aanwijzingen ontdekken over de sociaal-economische en geografische context waarin deze zijn ontstaan, evenals de interpersoonlijke relaties en gemeenschapsbanden die in de loop van de tijd zijn blijven bestaan.

Het verhaal achter de naam Emanuelli is fascinerend, omdat de etymologische wortel aanwijzingen onthult over de betekenis en evolutie ervan in de loop van de tijd. We kunnen echter niet uitsluitend op de etymologie vertrouwen om de complexiteit van Emanuelli volledig te begrijpen. Het is van cruciaal belang om ook rekening te houden met de culturele en geografische omgeving waarin deze zich ontwikkelde, evenals met de migratiebewegingen die de verspreiding van de achternaam Emanuelli over de hele wereld hebben beïnvloed.

Geografische spreiding: een venster op het verleden van Emanuelli

Het verkennen van de geografische oorsprong van de achternaam Emanuelli neemt ons mee op een reis door tijd en ruimte en onthult aanwijzingen over de beweging van families over generaties heen. De huidige verdeling van mensen met de achternaam Emanuelli biedt ons een levende kaart van migraties en nederzettingen, die onze afstamming verbindt met verschillende territoria en culturen. De overvloedige aanwezigheid van var1 in bepaalde regio's duidt op de diepgewortelde familiegeschiedenis op die plaatsen, terwijl de schaarste ervan in andere duidt op bewegingen die ver in de tijd liggen. Elke hoek van de wereld waar Emanuelli zich bevindt, bewaart een stukje van de geschiedenis van onze familie, een verhaal dat in elke generatie verder wordt geschreven.

De voorouderlijke oorsprong van de achternaam Emanuelli onderzoeken in een historische en culturele context

Een duik in het historische en culturele verleden van de achternaam Emanuelli kan fascinerende details onthullen over de tradities, gebruiken en gebeurtenissen uit de tijd waarin deze achternaam aan het licht kwam. Emanuelli is veel meer dan een naam; het is een erfenis die van generatie op generatie wordt doorgegeven en die ons met onze wortels verbindt. De opkomst van Emanuelli als achternaam kan verband houden met de noodzaak om mensen te onderscheiden in een voortdurend evoluerende samenleving, maar weerspiegelt ook de unieke identiteit van een familie of afstamming.

Het is interessant hoe Emanuelli naar voren is gekomen als een manier om een ​​adellijke familie van anderen te onderscheiden en zo haar erfgoed en nalatenschap veilig te stellen, in tegenstelling tot de mogelijkheid dat de oorsprong ervan verband houdt met een juridische of fiscale kwestie. Elke samenleving heeft een unieke geschiedenis meegemaakt met betrekking tot de evolutie van achternamen, en het begin van Emanuelli onthult belangrijke aspecten van de historische en sociale omgeving waarin deze ontstond.

Onderzoek naar de oorsprong van Emanuelli

Om de ware oorsprong van de achternaam Emanuelli te ontdekken, is het noodzakelijk om jezelf onder te dompelen in een reis door de uithoeken van de geschiedenis. Onderzoek kan ons ertoe aanzetten oude archieven en documenten te verkennen en aanwijzingen en sporen te ontrafelen die ons ertoe brengen de ware wortel van Emanuelli te begrijpen.

Genealogie wordt onze bondgenoot in deze zoektocht, waardoor we voorouders en afstammingslijnen door de eeuwen heen kunnen traceren. Genetische studies spelen ook een cruciale rol, waarbij verrassende verbanden aan het licht komen en het web van verwantschap dat zich wijd en zijd uitstrekt, wordt onthuld.

Zo vervaagt het mysterie rond de achternaam Emanuelli naarmate we verder komen in ons onderzoek en onthullen we het fascinerende verhaal dat achter deze eenvoudige letters schuilgaat. Elke ontdekking brengt ons een stukje dichter bij het begrijpen van ons verleden en onze identiteit, en verbindt het heden met wortels die teruggaan tot onheuglijke tijden.

Redenen om de betekenis achter Emanuelli te ontdekken

Het onderzoeken van de oorsprong en betekenis van de achternaam Emanuelli kan buitengewoon fascinerend en verrijkend zijn. De redenen om meer te willen weten over deze achternaam kunnen uiteenlopend zijn, en de voordelen die hierdoor worden verkregen zijn divers. Hieronder presenteren we enkele belangrijke motivaties die mensen ertoe aanzetten de oorsprong van de achternaam Emanuelli.

te onderzoeken

Het verkennen van de familieband en de essentie van Emanuelli

De vertrouwde diepten van Emanuelli verkennen

Het ontrafelen van het mysterie achter de achternaam Emanuelli kan de deuren openen naar een diepere verbinding met onze voorouders, waardoor we de invloed van onze wortels op ons heden kunnen begrijpen.

Individuele identiteit opbouwen

Het verkennen van de achtergrond en het belang van Emanuelli kan de verbinding en zelfkennis van een individu met de naam Emanuelli verrijken, waardoor hij of zij meer inzicht krijgt in zijn voorouderlijk erfgoed.

Om de betekenis van Emanuelli te ontrafelen, moet je je verdiepen in het verhaal van de mensheid

Onderzoek naar de relatie tussen migratie en sociaal activisme

Het onderzoeken van de achtergrond van achternamen als Emanuelli, zelfs als ze niet de onze zijn, geeft ons aanwijzingen over migratie, transformaties in de samenleving en de verspreiding van etnische gemeenschappen door de geschiedenis en geografie.

Waardering van culturele diversiteit

Door de betekenis van achternamen als Emanuelli te onderzoeken, kunnen we de verscheidenheid en rijkdom aan culturen en gewoonten waarderen die de samenleving verrijken waarin de achternaam Emanuelli is ontstaan, zich heeft ontwikkeld en nog steeds voortduurt.

Linken met individuen van dezelfde afkomst Emanuelli

Gemeenschapsverbindingen smeden

Het onderzoeken van het samenvallen van de achternaam Emanuelli met anderen kan de deur openen naar het creëren van banden en het opzetten van hulpnetwerken gebaseerd op historische banden of veronderstelde familiebanden.

De geschiedenis van de Emanuelli-familie verkennen

Degenen die de achternaam Emanuelli delen, hebben de mogelijkheid om mee te doen aan het onderzoek van hun genealogie en samen te werken aan onderzoek waarmee ze nieuwe gegevens en bronnen kunnen ontdekken om hun familiekennis te verrijken.

De geschiedenis van de Emanuelli-familie verkennen

De intriges om de erfenis van Emanuelli te ontdekken

Onderzoek naar de afstamming van de achternaam Emanuelli kan voortkomen uit de behoefte om onze identiteit beter te begrijpen en contact te maken met onze roots.

Familielijn verkennen

Nieuwsgierigheid om de betekenis van de achternaam Emanuelli te ontdekken kan het startpunt zijn voor het ontwikkelen van onderzoeks- en kritische denkvaardigheden. Door te duiken in de verkenning van genealogische gegevens, historische databases en taalstudies, kan men zijn weg vinden in het vinden van de wortels van hun familielijn.

Erfenis en behoud van de unieke geschiedenis van Emanuelli

Registratie van voorouderlijk erfgoed

Het onderzoeken en vastleggen van de geschiedenis achter de familienaam Emanuelli kan een manier zijn om het rijke familie-erfgoed voor toekomstige generaties te beschermen, en ervoor te zorgen dat de verhalen, gebruiken en successen in de loop van de tijd blijven bestaan.

Geschiedenisverkenning

Jezelf onderdompelen in het verleden van Emanuelli is een manier om het collectieve begrip over de evolutie van samenlevingen, de migratiedynamiek en culturele transformaties in de loop van de tijd te verrijken.

De wortels van Emanuelli verkennen

Kortom: de wens om de afstammingslijn van de achternaam Emanuelli te ontrafelen is gebaseerd op een amalgaam van persoonlijke motivaties, culturele banden en verlangens om het familie-erfgoed van Emanuelli te begrijpen en te beschermen. Deze ontdekkingsreis verrijkt niet alleen de individuele achtergronden, maar draagt ​​ook bij aan een bredere waardering van de gemeenschappelijke geschiedenis van de mensheid.

 1. Emanuelle
 2. Emmanuelli
 3. Emanueli
 4. Emanuelly
 5. Emanuel
 6. Emanuele
 7. Emanuela
 8. Emmanuelle
 9. Emanuels
 10. Emanuelov
 11. Emmanueli
 12. Emanuelson
 13. Emmanuel
 14. Emmanuele
 15. Enmanuel
 16. Emanuil
 17. Emmanuela
 18. Emanuilov
 19. Enmanuela
 20. Emanalde
 21. Emanoil
 22. Emanuelsson
 23. Emmanouel
 24. Emmanuilov
 25. Emmanouil
 26. Emmanouilidis
 27. Emmanouilidou
 28. Emmanuel-george