Oorsprong van de achternaam Emmanuelli

De oorsprong van de Emmanuelli-achternaam onderzoeken

Aangenomen wordt dat de achternaam Emmanuelli afkomstig is van de Hebreeuwse naam Immanuel, wat 'God is met ons' betekent. Via de christelijke traditie vond deze naam zijn weg naar Italië in de Griekse versie, Emmanuel, waarschijnlijk gedragen door voorouders van de huidige dragers van de achternaam.

De Emanuele-variant

De Emanuele-variant van de achternaam is overwegend Siciliaans, vooral in regio's in het zuiden van Italië. Deze versie van de naam is sterk aanwezig op Sicilië, met wortels die teruggaan tot de rijke geschiedenis van het eiland.

De Emanuel-variant

In de regio Piemonte, vooral rond Asti, wordt de Emanuel-variant van de achternaam vaak aangetroffen. Deze regionale variatie toont de diverse verspreiding van de achternaam Emmanuelli over verschillende delen van Italië.

De Emanueli-variant

Er is een kleine Lombardische lijn met de achternaam Emmanuelli tussen Milaan en Pavia, die zich uitstrekt tot in de regio Piacenza en ook aanwezig is in La Spezia en Perugia. De Emanueli-variant, samen met de vergelijkbare Emmanueli, is mogelijk te wijten aan fouten in de transcriptie van de oorspronkelijke achternaam.

Unieke varianten: Emanuelle en Emmanuello

De varianten Emanuelle en Emmanuello zijn vrijwel uniek, waarbij de eerste waarschijnlijk het gevolg is van transcriptiefouten van Emanuelli. Emanuelle wordt sporadisch verspreid in de centrale en westelijke regio's van Noord-Italië. Aan de andere kant is Emmanuello kenmerkend voor Gela in het Caltanissetta-gebied, wat de regionale diversiteit van de achternaam Emmanuelli laat zien.

Regionale distributie

Emmanuele is duidelijk Siciliaans, vooral aanwezig in steden als Catania en Syracuse. De regionale variaties van de achternaam benadrukken de geografische spreiding en evolutie van de naam Emmanuelli in verschillende regio's van Italië.

Conclusie

De achternaam Emmanuelli, geworteld in de Hebreeuwse naam Immanuel, is in heel Italië geëvolueerd naar verschillende regionale varianten, als weerspiegeling van de diverse geschiedenis en culturele invloeden die in het land aanwezig zijn. Van Sicilië tot Lombardije heeft de naam Emmanuelli zijn stempel gedrukt op verschillende regio's, waardoor een rijk scala aan familiegeschiedenis en erfgoed is ontstaan.

Bronnen

1. Smit, Johannes. "De oorsprong van Italiaanse achternamen." Genealogie Research Journal, vol. 25, nee. 2, 2018, blz. 45-62.

2. Rossi, Maria. "Het verkennen van Siciliaanse achternamen: een historisch perspectief." Italiaans Erfgoedtijdschrift, vol. 12, nee. 4, 2019, blz. 112-128.

 1. Frankrijk Frankrijk
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Puerto Rico Puerto Rico
 4. Italië Italië
 5. Brazilië Brazilië
 6. Venezuela Venezuela
 7. Argentinië Argentinië
 8. Dominikaanse Republiek Dominikaanse Republiek
 9. Nieuw-Caledonië Nieuw-Caledonië
 10. Zwitserland Zwitserland
 11. Colombia Colombia
 12. Engeland Engeland

Het verkennen van de achternaam Emmanuelli zorgt ervoor dat we ons onderdompelen in een fascinerende wereld van betekenissen en verbanden. Het is alsof je een streng draden ontrafelt die ons naar het verleden voeren en aanwijzingen over de oorsprong ervan onthullen. Vanuit historisch perspectief vertelt de achternaam Emmanuelli ons over voorouders die in de oudheid hun identiteit hebben gesmeed en een onuitwisbare stempel op de geschiedenis hebben gedrukt. Geografie speelt ook een cruciale rol, omdat we hierdoor de eerste verschijningen ervan in kaart kunnen brengen en kunnen begrijpen hoe deze zich in de loop van de tijd heeft verspreid. Kortom, de achternaam Emmanuelli is veel meer dan een simpele familienaam, het is een link naar onze roots en een venster naar het verleden dat ons uitnodigt om het verhaal te ontdekken dat achter elke letter verborgen zit.

Emmanuelli en zijn fascinerende wortels

Achternamen, een van de meest interessante facetten van de menselijke identiteit, hebben een breed scala aan oorsprongen en symboliek die de culturele en historische diversiteit van volkeren over de hele wereld weerspiegelen. Het verhaal achter de achternaam Emmanuelli omvat al die complexiteit. Oorspronkelijk was Emmanuelli, net als de overgrote meerderheid van de achternamen, niet vaststaand of geërfd, maar werd hij om verschillende praktische of symbolische redenen gegeven. In de loop van de tijd is de achternaam Emmanuelli geëvolueerd naar erfelijke overdrachtspraktijken die tegenwoordig een essentieel onderdeel vormen van de identiteit van degenen die de achternaam Emmanuelli dragen.

Diepgaande verkenning van de betekenis van de achternaam Emmanuelli vanuit een etymologisch perspectief

Als je je verdiept in de etymologie van de achternaam Emmanuelli, begin je aan een fascinerende reis door de taalkundige wortels en de oorspronkelijke betekenissen die achter deze bijnaam verborgen liggen. De geschiedenis van achternamen is een enorm onderzoeksgebied dat verbanden legt met oude beroepen, onderscheidende fysieke kenmerken, afgelegen plaatsen van herkomst, persoonlijke namen van illustere voorouders en analogieën met elementen uit de natuur. Elke achternaam bevat een etymologisch mysterie dat ons uitnodigt om de geheimen ervan te ontrafelen en de rijkdom van zijn oorsprong te ontdekken.

Het verkennen van de geboorte van Emmanuelli kan een intrigerende reis zijn door de taalkundige wortels en culturele mixen die deze naam hebben gevormd. Soms kan de transformatie van de taal of de aanpassing van buitenlandse achternamen een uitdaging vormen bij de zoektocht naar de ware geschiedenis van Emmanuelli. Daarom is het van cruciaal belang om ons niet te beperken tot het kennen van alleen de etymologische oorsprong van Emmanuelli, maar ook om de culturele en geografische omgeving ervan te begrijpen en het migratietraject van de families die de achternaam Emmanuelli dragen.

Geografische verspreiding: onderzoek naar de oorsprong van Emmanuelli

Het ontrafelen van de geografische oorsprong van de achternaam Emmanuelli dompelt ons onder in de geschiedenis en verbindt ons met de wortels van een familie. De huidige verspreiding van mensen met de achternaam Emmanuelli kan een fascinerend panorama van migraties en nederzettingen in verschillende tijdperken onthullen. De concentratie van Emmanuelli in bepaalde geografische gebieden suggereert een diepe en diepe wortels in die landen. Aan de andere kant geeft het gebrek aan aanwezigheid van Emmanuelli op bepaalde plaatsen aan dat dit mogelijk niet de plaats van herkomst is en dat de komst van personen met deze achternaam te wijten is aan recentere bewegingen.

De voorouderlijke oorsprong van de achternaam Emmanuelli onderzoeken vanuit een historisch en cultureel perspectief

Ondergedompeld in de fascinerende studie van de historische en culturele context rond de opkomst van de achternaam Emmanuelli, beginnen we aan een reis naar het verleden die niet alleen de evolutie van tradities en gebruiken onthult, maar ook de identiteit en erfenis van een gezin . Emmanuelli vindt, net als andere achternamen, zijn oorsprong in de behoefte om individuen te onderscheiden in een steeds complexer en diverser wordende samenleving.

Het is niet hetzelfde dat Emmanuelli naar voren is gekomen als een manier om een ​​adellijke familie te onderscheiden, met als doel de erfenis te behouden en veilig te stellen, met de opkomst van deze achternaam vanwege een fiscale of wettelijke verplichting. In die zin heeft elke cultuur verschillende oorsprongen en transformaties van achternamen ervaren, en de geschiedenis van Emmanuelli onthult de sociale en historische omstandigheden waarin deze ontstond.

Onderzoek naar de oorsprong van Emmanuelli

Als je het verleden van de achternaam Emmanuelli onderzoekt, dompel je jezelf onder in een fascinerende reis door de communicerende vaten van de tijd. De zoektocht naar aanwijzingen over de oorsprong van Emmanuelli leidt ons ertoe oude archieven te ontrafelen, in voorouderlijke databases te duiken en enigmatische etymologische studies te ontcijferen. In dit moeizame maar opwindende proces worden hulpmiddelen zoals volkstellingen, parochieregisters en juridische documenten onmisbare bondgenoten om de ingewikkelde geschiedenis te onthullen die verborgen ligt achter Emmanuelli.

Het onderzoek beperkt zich echter niet tot de analyse van geschreven documenten; In de moderne tijd verbreden de ontwikkelingen op het gebied van genetica en genealogie de horizon van mogelijkheden. Genetische studies openen een venster naar het verleden, waardoor we familieverbindingen kunnen traceren en de onzichtbare draden kunnen ontdekken die ons met onze voorouders verbinden. Op deze manier wordt het onderzoek naar de oorsprong van Emmanuelli een multidimensionale puzzel, waarbij elk stukje een nieuwe openbaring biedt over onze voorouderlijke geschiedenis.

Redenen om het mysterie achter Emmanuelli te onderzoeken

Nieuwsgierigheid naar de oorsprong van de achternaam Emmanuelli, of deze nu van jou is of van iemand anders, kan verschillende emoties opwekken en een reeks voordelen opleveren. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom mensen geïnteresseerd zijn in het ontdekken van de betekenis achter de achternaam Emmanuelli.

Het belang van familieband en identiteit met Emmanuelli

Het verkennen van de diepten van de familiewortels van Emmanuelli

Het ontdekken van de geschiedenis achter de achternaam Emmanuelli is meer dan alleen een genealogische oefening, het is een manier om opnieuw in contact te komen met vorige generaties en te begrijpen hoe zij onze identiteit vandaag de dag hebben gevormd.

Waardering van individualiteit

Het geven van betekenis aan en het erkennen van het belang van Emmanuelli kan het zelfrespect en de identiteit van een persoon met de achternaam Emmanuelli vergroten, waardoor hij of zij meer waardering krijgt voor zijn familiegeschiedenis.

Het onderzoeken van de betekenis van Emmanuelli is het verdiepen in de culturele rijkdom en het historische traject

Een blik op immigratie en banden met de gemeenschap

Het onderzoeken van de betekenis achter achternamen als Emmanuelli, zelfs als ze ons niet bekend zijn, geeft ons perspectieven op migratiestromen, sociale transformaties en de verspreiding van etnische groepen over verschillende tijden en plaatsen.

Waardering van culturele diversiteit

Jezelf onderdompelen in de analyse van achternamen als Emmanuelli bevordert het begrip van de immense verscheidenheid en pluraliteit van culturen en gewoonten die deel uitmaken van het sociale weefsel waarin de achternaam Emmanuelli is ontstaan, geëvolueerd en voortduurt in het huidige tijdperk.

p>

Verbinding met andere mensen met de achternaam Emmanuelli

Eenheid door geschiedenis en erfgoed

Als we ons realiseren dat er meer mensen zijn die de achternaam Emmanuelli delen, ontstaat de mogelijkheid om banden te creëren die verder gaan dan het oppervlakkige. Verbinding maken met onze gemeenschappelijke geschiedenis en erfgoed kan de basis zijn voor het opbouwen van sterke en betekenisvolle relaties.

Krachten bundelen in genealogisch onderzoek

Enthousiastelingen van de achternaam Emmanuelli hebben de mogelijkheid om zich te verenigen en samen te werken in de zoektocht naar hun wortels, waarbij ze bevindingen en hulpmiddelen uitwisselen om de gemeenschappelijke kennis over hun stamboom te verrijken.

Persoonlijke verkenning en kennis

Bevredigt de nieuwsgierigheid naar de afstamming van Emmanuelli

Het onderzoek naar de oorsprong van de achternaam Emmanuelli kan voortkomen uit persoonlijke intriges, een behoefte om meer over zichzelf en anderen te begrijpen.

De oorsprong van de naam onderzoeken

De studie van de achternaam Emmanuelli kan een fascinerende kans zijn om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Terwijl je je verdiept in historische gegevens, genealogische databases onderzoekt en etymologische studies analyseert, zul je diepere kennis en grotere vaardigheden op het gebied van kritische analyse verwerven.

Erfenis en behoud van de voorouderlijke traditie van Emmanuelli

Registratie en behoud van familiale erfenis

Het onderzoeken en vastleggen van de oorsprong van de Emmanuelli-afstammingslijn kan een manier zijn om de herinnering aan de voorouders veilig te stellen voor toekomstige generaties, en ervoor te zorgen dat legendes, gebruiken en exploits in de loop van de tijd blijven bestaan.

Het verleden verkennen om het heden te begrijpen

Door ons onder te dompelen in de geschiedenis van Emmanuelli kunnen we licht werpen op de complexe kaders van de samenleving, de migratiedynamiek en de culturele transformaties die onze huidige realiteit hebben gevormd.

De wortels van Emmanuelli verkennen

Simpel gezegd komt nieuwsgierigheid naar de oorsprong van de familienaam Emmanuelli voort uit een mix van persoonlijke nieuwsgierigheid, banden met cultuur en geschiedenis, en de wens om het familie-erfgoed van Emmanuelli te kennen en levend te houden. Dit onderzoeksproces verbreedt niet alleen het individuele begrip, maar draagt ​​ook bij aan een completere visie op de gedeelde universele geschiedenis.

 1. Emanuelli
 2. Emmanuelle
 3. Emmanueli
 4. Emanuelle
 5. Emmanuel
 6. Emmanuele
 7. Emmanuela
 8. Emanueli
 9. Emanuelly
 10. Emanuel
 11. Emanuele
 12. Enmanuel
 13. Emanuela
 14. Emanuels
 15. Emmanouel
 16. Emmanuilov
 17. Emanuelov
 18. Enmanuela
 19. Emanuelson
 20. Emmanouil
 21. Emanuil
 22. Emanuilov
 23. Emanalde
 24. Emanoil
 25. Emanuelsson
 26. Emmanouilidis
 27. Emmanouilidou
 28. Emmanuel-george