Oorsprong van de achternaam Emmet

De oorsprong van de achternaam Emmet

Deze intrigerende achternaam heeft een vroegmiddeleeuwse Engelse oorsprong en heeft twee verschillende mogelijke bronnen, elk met zijn eigen geschiedenis en afleiding. Ten eerste zou de naam afgeleid kunnen zijn van Emmot, een klein verkleinwoord van de vrouwelijke persoonlijke naam Emma, ​​die door de Noormannen in Engeland werd geïntroduceerd, waar de naam buitengewoon populair was. De laatstgenoemde oorsprong is de Germaanse 'Emma' of 'Imma', hypocoristische vormen van vrouwelijke namen met een beginelement van 'ermin, irmin', wat geheel, volledig, helemaal betekent. De eerste introductie van de naam vond ongebruikelijk plaats vóór de verovering van 1066 toen Emma, ​​de dochter van Richard, hertog van Normandië, voor het eerst trouwde met koning Ethelred de Onvoorbereid in 1002 en later met koning Knoet in 1017.

In Engeland was de persoonlijke naam in de 11e eeuw populair in de vormen 'Em' en 'Emm', waarbij de variant Emmot goed gedocumenteerd is in de Hundred Rolls van 1273. De naam zou ook afkomstig kunnen zijn van Emmott in Lancashire, opgenomen als "Emot" in 1296 en afgeleid van het Oud-Engelse "eagemot" vóór de 7e eeuw, wat "verbinding van stromen" betekent. Een William de Emot werd vermeld in de Court Rolls van Thomas, Graaf van Lancaster, in 1324. Een wapen toegekend aan de familie Emmott uit Emmott, Lancashire, toont een schild verdeeld in bleek azuurblauw en sable met een fesse-hermelijn tussen drie gouden stierenkoppen, waarbij de top een sejant reguardant hinde is die een rechtse poot op een eigenlijke bijenkorf rust. De eerste geregistreerde spelling van de achternaam was die van Ranulph Emmot in de Subsidy Rolls of Warwickshire tijdens het bewind van koning Edward III in 1332.

Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen personenbelasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als de Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in alle landen blijven ‘evolueren’, wat vaak leidde tot verrassende variaties in de oorspronkelijke spelling.

Variaties en voorbeelden van achternaam Emmet

Emmet is een achternaam die is afgeleid van een voorouder, met name 'de zoon van Emma', weerspiegeld in bijnamen als Emm, verkleinwoorden Emm-ot of Emm-et. De naam was vooral populair in Yorkshire, maar werd in het hele land aangetroffen. Begrafenisregisters in Furness vermelden de naam tot 1790 als doopnaam.

In historische archieven zijn verschillende personen te vinden die de achternaam Emmet dragen:

 • Emmot de Kibar, Somerset, 1 Edward II: Kirby's Quest
 • Emmote Kneyt, Buckinghamshire, 1273
 • Emmete de Fur, Cambridgeshire, ibid.
 • Emmot Rokelar, 1379: Poll Tax van Yorkshire
 • Johannes Emmotsone, 1379: ibid
 • Adam Emotson, 1379: ibid

In documenten zoals doopregisters, huwelijksaktes en testamenten worden ook personen vermeld met de achternaam Emmet, wat de aanwezigheid ervan in verschillende regio's en tijdsperioden aantoont.

Betekenis en aanpassingen van de naam Emmet

William Arthur merkt een overeenkomst op tussen de achternaam Emes en de Angelsaksische term eam, wat oom betekent, terwijl Marcus Antonius Lower een mogelijke Gaelische oorsprong vermeldt die verband houdt met de snelle rivier of de Saksische associatie met een mier. De varianten van de achternaam Emmet, zoals Emms, Emmens en Emmet, zijn gekoppeld aan het Angelsaksische eam voor oom, wat duidt op familiebanden.

Interessant is dat de achternaam Emmet in de zeventiende eeuw ook in County Tipperary werd ingevoerd, wat de migratie en verspreiding van de naam over verschillende regio's benadrukt. Edward MacLysaght suggereert een verband met de naam Emery, waarmee hij een ijverige afstammeling aanduidt, waardoor een extra betekenislaag aan de achternaam wordt toegevoegd.

Over het geheel genomen heeft de achternaam Emmet een rijke geschiedenis en diverse oorsprong, en weerspiegelt het complexe tapijt van taalkundige en culturele invloeden die bijdragen aan de ontwikkeling en evolutie van achternamen.

Bibliografie:
 • Bardsley, Charles Wareing Endell. Een woordenboek met Engelse en Welshe achternamen. 1896.
 • Harrison, Henry. Achternamen van het Verenigd Koninkrijk. 1912.
 • MacLysaght, Edward. Een gids voor Ierse namen. 1964.
 • Smith, Elsdon Coles. Woordenboek van Amerikaanse familienamen. 1956.
 • Onder, Marcus Antonius. Patronymica Britannica. 1860.
 • Arthur, William. Een etymologisch woordenboek van familie- en christelijke namen. 1857.
 • Charnock, Richard Stephen. Ludus Patronymicus. 1868.
 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Engeland Engeland
 3. Ierland Ierland
 4. Canada Canada
 5. Australië Australië
 6. Liberia Liberia
 7. Estland Estland
 8. Wales Wales
 9. Libanon Libanon
 10. Frankrijk Frankrijk
 11. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten
 12. Kameroen Kameroen

De wortels van de achternaam Emmet zijn een mysterie dat vanuit verschillende perspectieven kan worden ontrafeld. Als we ons verdiepen in de etymologische analyse, kunnen we aanwijzingen vinden die ons naar de oorsprong van Emmet leiden. Aan de andere kant onthult de aanvankelijke geografische verspreiding van de achternaam Emmet onthullende gegevens over de oorsprong en uitbreiding ervan in de loop van de tijd.

Bovendien is het van cruciaal belang om rekening te houden met de historische en culturele context waarin de achternaam Emmet ontstond om de betekenis en evolutie ervan door de jaren heen beter te begrijpen. Kortom, de oorsprong van Emmet is een enigma dat vanuit verschillende invalshoeken kan worden ontrafeld, en dat ons uitnodigt om de vele facetten van onze familiegeschiedenis te verkennen.

Emmet en zijn voorouderlijke wortels

Achternamen zijn al sinds de oudheid elementen die mensen verbinden met hun voorouders en hun geschiedenis. De betekenis van de achternaam Emmet is een samensmelting van tradities en culturen die door de eeuwen heen naar elkaar toe zijn gekomen. Vanaf het begin had Emmet, net als veel andere achternamen, geen vast of erfelijk karakter, maar werd hij om verschillende praktische of symbolische redenen gegeven. Door de jaren heen is de achternaam Emmet geworteld geraakt in erfelijke praktijken die nu een essentieel onderdeel vormen van de identiteit van degenen die de erfenis van Emmet met zich meedragen.

Diepgaande verkenning van de betekenis van de achternaam Emmet vanuit een etymologisch perspectief

Als je je verdiept in de etymologie van de achternaam Emmet, begin je aan een fascinerende reis door de taalkundige wortels en de oorspronkelijke betekenissen die achter deze bijnaam verborgen liggen. De geschiedenis van achternamen is een enorm onderzoeksgebied dat verbanden legt met oude beroepen, onderscheidende fysieke kenmerken, afgelegen plaatsen van herkomst, persoonlijke namen van illustere voorouders en analogieën met elementen uit de natuur. Elke achternaam bevat een etymologisch mysterie dat ons uitnodigt om de geheimen ervan te ontrafelen en de rijkdom van zijn oorsprong te ontdekken.

Als we ons verdiepen in de studie van de geboorte van Emmet, kunnen we zien hoe de geschiedenis van een naam kan worden beïnvloed door verschillende factoren, van de evolutie van de taal tot de aanpassing van buitenlandse achternamen. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat alleen het kennen van de etymologie van Emmet niet voldoende is, omdat we ook rekening moeten houden met de culturele en geografische omgeving ervan, evenals met de migratiebewegingen van families die de achternaam Emmet dragen.

Geografische spreiding: een venster naar de oorsprong van Emmet

Door de geografische oorsprong van de achternaam Emmet te onderzoeken, kunnen we ons onderdompelen in de regio of stad waar deze zijn eerste aanwijzingen had. Het ontdekken van de geografische oorsprong van Emmet, evenals de huidige verspreiding van mensen die deze achternaam dragen, onthult waardevolle informatie over migratie en de vestiging van gezinnen in de loop van de tijd. Als Emmet in bepaalde gebieden een overheersende achternaam is, is er waarschijnlijk een sterke band met die regio. Aan de andere kant, als de aanwezigheid van Emmet ergens schaars is, is dit een teken dat dit waarschijnlijk niet de oorsprong ervan is en dat de aanwezigheid ervan te wijten is aan recentere migratiebewegingen.

De wortels van de achternaam Emmet verkennen vanuit een historisch en cultureel perspectief

Als je jezelf onderdompelt in de historische en culturele context rond de achternaam Emmet, kun je fascinerende details onthullen over de tradities, gewoonten en relevante gebeurtenissen uit de tijd waarin de achternaam ontstond. De achternaam Emmet ontstond in een tijd waarin persoonlijke identificatie steeds belangrijker werd, als antwoord op de noodzaak om individuen te differentiëren in een voortdurend evoluerende samenleving.

Het is heel anders dat Emmet ontstond als een manier om een ​​nobele bloedlijn te onderscheiden, met als doel de erfenis te behouden en te verzekeren, dan dat deze achternaam zijn oorsprong vond om fiscale of juridische redenen. In dit perspectief heeft elke cultuur verschillende oorsprongen en transformaties van achternamen ervaren, en de geboorte van Emmet onthult welk type historisch-sociale omgeving de creatie ervan vergezelde.

Onderzoek naar de oorsprong van Emmet

Het onderzoeken van de oorsprong van de achternaam Emmet kan een zorgvuldige analyse van historische archieven, genealogische databases en etymologische studies vereisen. De nuttigste informatiebronnen voor het uitvoeren van een grondig onderzoek naar de oorsprong van Emmet zijn bevolkingsgegevens, parochieregisters en juridische documenten, die licht kunnen werpen op de eerste verschijning van Emmet en de evolutie ervan in de loop van de tijd. Op dezelfde manier hebben genetische tests en genetische genealogie nieuwe mogelijkheden geopend voor het onderzoeken van de oorsprong en verspreiding van de achternaam Emmet, waardoor een breder perspectief wordt geboden op overerving en familieverbindingen over generaties heen.

Redenen om het verleden van Emmet te ontdekken

Als we ons verdiepen in de zoektocht naar de oorsprong van de achternaam Emmet, dompelen we ons onder in een fascinerende reis vol betekenis en verrassingen. De nieuwsgierigheid om onze familiegeschiedenis te verkennen en onze wortels te ontdekken, drijft ons ertoe antwoorden te zoeken en onze identiteit op een dieper niveau te begrijpen.

Als we de oorsprong van de achternaam Emmet kennen, kunnen we ons meer verbonden voelen met ons erfgoed en onze culturele identiteit beter begrijpen. Het geeft ons de mogelijkheid om onze wortels te verkennen, onze tradities te leren kennen en de diversiteit van onze afkomst te waarderen.

Bovendien kan het ontdekken van het verleden van Emmet nieuwe deuren en mogelijkheden openen op het gebied van familierelaties, genealogie en het behoren tot een gemeenschap. Het stelt ons in staat opnieuw contact te maken met onze voorouders, hun nalatenschap te eren en die geschiedenis door te geven aan toekomstige generaties.

Samenvattend gaat de interesse in het kennen van de oorsprong van de achternaam Emmet verder dan simpele nieuwsgierigheid. Het is een zoektocht naar betekenis, identiteit en verbinding met onze roots, die ons als individu verrijkt en ons helpt beter te begrijpen wie we zijn en waar we vandaan komen.

Het belang van familieband en identiteitsgevoel met Emmet

De familiewortels van Emmet onderzoeken

Het ontdekken van de betekenis achter de achternaam Emmet kan een eye-openende ervaring zijn, waardoor mensen hun familiegeschiedenis beter kunnen begrijpen en hoe deze hun identiteit heeft gevormd.

Constructie van persoonlijke identiteit

Het verkennen van de essentie en oorsprong van Emmet kan het gevoel van verbondenheid en identiteit van een persoon met de naam Emmet vergroten, waardoor hij of zij een diepere waardering krijgt voor het familie-erfgoed.

De essentie van Emmet en zijn historische betekenis onderzoeken

Reflecties over migratie en de impact ervan op de samenleving

Door de oorsprong en betekenis van achternamen als Emmet te analyseren, kunnen we ons onderdompelen in een fascinerende reis door geschiedenis en cultuur. Door onderzoek naar deze achternamen kunnen we migratiebewegingen, sociale veranderingen en het belang van de diaspora van verschillende etnische groepen in verschillende tijden en plaatsen beter begrijpen.

Waardering van het multiculturalisme in de samenleving

Het ontdekken van de geschiedenis achter achternamen als Emmet bevordert een diepe waardering van de verscheidenheid en pluraliteit van culturen en gewoonten die deel uitmaken van de sociale structuur waarin de achternaam Emmet is ontstaan, gegroeid en vandaag de dag nog steeds relevant is.

Links ontdekken met andere mensen die dezelfde achternaam Emmet delen

Banden smeden tussen vreemden

Het vinden van individuen die de achternaam Emmet dragen, kan de deur openen naar het creëren van solide gemeenschapsbanden, gebaseerd op mogelijke gedeelde familie- of historische banden, waardoor de band tussen vreemden wordt versterkt.

Het verleden verkennen via genealogische samenwerkingen

Degenen die gepassioneerd zijn door de familiegeschiedenis van de achternaam Emmet hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan gezamenlijk onderzoek, waarbij bevindingen en hulpmiddelen kunnen worden gedeeld om het gezamenlijke begrip van hun genealogie te verrijken.

nieuwsgierigheid onderzoeken en leren

Onderzoek naar de familie-erfenis van Emmet

Jezelf onderdompelen in de geschiedenis van de achternaam Emmet kan een fascinerende oefening in zelfkennis zijn, een kans om onze wortels en de diversiteit van onze afkomst beter te begrijpen.

De geschiedenis van Emmet verkennen

Nieuwsgierigheid om de betekenis achter de achternaam Emmet te ontdekken kan de impuls zijn die nodig is om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Door het verkennen van oude archieven, het zoeken in gespecialiseerde databases en de kritische analyse van etymologische studies, gaat de deur open naar een fascinerende reis naar het familieverleden.

De wortels van de familie van Emmet ontdekken

Behoud van voorouderlijk erfgoed

Het onderzoeken en vastleggen van de genealogie van de afstamming van Emmet is een fundamentele daad van behoud om de familiegeschiedenis levend te houden en door te geven aan de volgende generaties. Het kennen van de oorsprong van de achternaam en de verhalen die ermee gepaard gaan, versterkt de identiteit en het erfgoed van de familie, waardoor een onverwoestbare band met het verleden ontstaat.

Verkenning van de menselijke geschiedenis

Door ons onder te dompelen in het verleden van Emmet, hebben mensen de mogelijkheid om bij te dragen aan het collectieve begrip van de evolutie van samenlevingen, migratiebewegingen en culturele transformaties in de loop van de tijd.

Ontdek het mysterie van Emmet

Over het algemeen ligt de fascinatie voor het ontdekken van het verleden van de achternaam Emmet in een cocktail van individuele nieuwsgierigheid, wortels in cultureel en historisch erfgoed en de wens om de familiale voetafdruk van Emmet te ontrafelen en te beschermen. Deze ontdekkingsreis verrijkt niet alleen persoonlijke wijsheid, maar draagt ​​ook bij aan een vollediger begrip van de gedeelde universele geschiedenis.

 1. Emmett
 2. Emet
 3. Emmot
 4. Emde
 5. Emett
 6. Emmitt
 7. Emmott
 8. Emeto
 9. Emht
 10. Emmatt
 11. Ehnot
 12. Emad
 13. Emadi
 14. Emado
 15. Emeott
 16. Emoto
 17. Ende
 18. Endt
 19. Ennett
 20. Ent
 21. Ente
 22. Emito
 23. Emedi
 24. Emidio
 25. End
 26. Endo
 27. Endow
 28. Endy
 29. Entio
 30. Enuta
 31. Enyedi
 32. Eynde
 33. Endoi
 34. Endoy
 35. Enid
 36. Enith
 37. Eandi
 38. Eneotu
 39. Enite
 40. Entaa
 41. Enta
 42. Endi
 43. Eniti
 44. Enayati
 45. Endaya
 46. Ennadi
 47. Eynaud
 48. Endaia
 49. Eneida
 50. Eannetta