Oorsprong van de achternaam Emmet

Deze interessante achternaam is van vroegmiddeleeuwse Engelse oorsprong en heeft twee verschillende mogelijke oorsprongen, elk met zijn eigen geschiedenis en afleiding. Ten eerste kan de naam zijn afgeleid van Emmot, een verkleinwoord als huisdiervorm van de vrouwelijke persoonlijke naam Emma, ​​in Engeland geïntroduceerd door de Noormannen, onder wie het buitengewoon populair was. De uiteindelijke oorsprong is het Germaanse "Emma" of "Imma", hypocoristische vormen van vrouwennamen met als eerste element "ermin, irmin", geheel, geheel, universeel. De eerste introductie van de naam vond ongebruikelijk plaats vóór de verovering van 1066, toen Emma, ​​dochter van Richard, hertog van Normandië, eerst trouwde met koning Ethelrede the Unready in 1002 en later trouwde met koning Canute in 1017.

In Engeland was de persoonlijke naam vanaf de 11e eeuw populair in de vormen "Em" en "Emm", waarbij de variant Emmot goed werd opgenomen in de 1273 Hundred Rolls. De naam kan ook afkomstig zijn van Emmott in Lancashire, geregistreerd als "Emot" in 1296, en zo genoemd naar het Oud-Engelse pre-7e-eeuwse "eagemot", wat "knooppunt van stromen" betekent. Ene William de Emot werd genoteerd in de 1324 "Court Rolls of Thomas, Earl of Lancaster". Een wapenschild toegekend aan de Emmott-familie van Emmott, Lancashire, is een schild verdeeld per bleek azuurblauw en sabelmarter, met een fesse gegraveerde hermelijn tussen drie gouden stierenkoppen in een cabossed, de Crest is een achterste sejant reguard die de rechtse poot op een bijenkorf eigenlijk. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Ranulph Emmot te zijn, die dateerde uit 1332, in de "Subsidy Rolls of Warwickshire", tijdens het bewind van koning Edward 111, bekend als "The Father of the Navy", 1327 - 1377. Familienamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.



Achternaam Emmet: Oorsprong, Genealogie, Geschiedenis en Oorsprong

Het kennen van de geschiedenis en de oorsprong van de familienaam Emmet is een interessant gegeven, omdat het ons terugvoert naar de voorouders en verwanten die dit voorgeslacht hebben gesmeed. De geschiedenis van Emmet is, zoals die van de meeste familienamen, een ingewikkelde en uitzonderlijke reis naar vervlogen tijden om de oorsprong van Emmet te achterhalen, wat ons leidt tot meer informatie over degenen die deze naam dragen, wat de oorsprong ervan was, het wapen of de heraldische schilden, de bibliografie waarin Emmet wordt vermeld..... We kunnen proberen de genealogie ervan te achterhalen, en naast de plaatsen van herkomst van de achternaam Emmet, weten we ook waar er tegenwoordig de mogelijkheid is om mensen met de achternaam Emmet te ontmoeten.

Zie de volledige lijst van Emmet in de wereld

Emmet : historische kroniek

De historische kroniek van de achternaam Emmet ligt in een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die zijn voorgekomen bij mensen die de achternaam Emmet in de loop van de geschiedenis hebben gedragen, en die we kunnen volgen tot we uitkomen bij degenen die de eerste dragers van de achternaam Emmet waren. Hun heldendaden, de manier waarop ze hun leven leidden, de plaatsen waar ze woonden, hun familiebanden, de banen die ze deden.... Dit alles is van essentieel belang voor degenen die, zoals degenen die dit lezen, geïnteresseerd zijn in meer informatie over de geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en adeldom van de familienaam Emmet. In de volgende regels vindt u alles wat we hebben verzameld over de familienaam Emmet. Mocht u echter meer historische gegevens hebben om te delen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw medewerking bij het uitbreiden van de kennis van diegenen zoals u die hun kennis van de familienaam Emmet willen vergroten.

Helaas beschikken wij niet over meer historische informatie over Emmet dan wij bereid zijn te verstrekken. Wij nodigen degenen die ons op deze pagina bezoeken uit de aanbevolen bibliografie te bestuderen en regelmatig terug te komen, omdat wij vaak relevante bijdragen verzamelen van andere geïnteresseerden - mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de oorsprong van familienamen en afstammingen - die wellicht bijzonder nuttige informatie hebben over de familienaam Emmet, die wij dan snel (met voorafgaande verificatie) op deze webpagina zouden bijwerken. Dus als u een van deze mensen bent, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken en ons de informatie over Emmet te sturen waarover u beschikt, waarbij wij u bij voorbaat danken voor dit gebaar.

Enkele van de beroemdste Emmet

Er zijn in de loop van de geschiedenis zeker veel onbeduidende Emmet geweest, hoewel om de een of andere reden niet alle historische kronieken die hebben verzameld of de gegevens tot op de dag van vandaag hebben bereikt. Helaas werd door de historici van die tijd geen rekening gehouden met alle grote bijdragen van de mannen en vrouwen die de achternaam Emmet droegen. Hoewel de familienaam iemand kan verbinden met een erkende afstamming en een heerszuchtig wapenschild, zag God dat het de individuele personen waren die, tijdens hun leven en als gevolg van bepaalde eminente daden of van belang voor de gemeenschap waarin zij samenleefden, bekendheid gaven aan hun familienaam en de stichters konden worden van voorname lijnen. Daarom proberen wij op deze website belang te hechten aan de mensen met de achternaam Emmet die, om welke reden dan ook, hun invloed hebben achtergelaten in de loop van de geschiedenis.

De familienaam Emmet en zijn bibliografische bronnen

Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben kunnen samenvatten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het mogelijk is om over de familienaam Emmet informatie te vinden over zijn heraldiek, geschiedenis en genealogie. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de bibliografie voor haar raadpleging. De bibliografische bronnen verzamelen informatie over de familienaam Emmet, die ons in staat stelt iets meer te ontdekken over de betekenis, de oorsprong, het historisch traject, het wapenschild en de heraldiek. Wij willen de gebruikers van deze pagina aanraden om gebruik te maken van de volgende bronnen als ze een onderzoek willen doen naar de familienaam Emmet, maar ook naar vele andere familienamen :

BRONNEN

Deze bibliografie is van essentieel belang om een stap vooruit te zetten in de analyse van Emmet, en van familienamen in het algemeen.