Oorsprong van de achternaam Emms

De oorsprong van de achternaam Emms onderzoeken

De achternaam Emms heeft een fascinerende middeleeuwse Normandisch-Franse oorsprong en is de Engelse vorm van de Normandische vrouwelijke voornaam Emma. In dit geval is Emms een matroniemische achternaam, afgeleid van de naam van de moeder. Emma, ​​van Germaanse afkomst, lijkt een lievelingsvorm te zijn van verschillende vrouwennamen met het eerste element 'hermin', wat geheel betekent. In de moderne taal zijn de varianten van Em(m)et, Emmot, Emmitt, Emmatt, Hemmett, Emeline, Emlyn, Emblin(g) en Emblem inbegrepen. De naam werd overgenomen door de Noormannen, die hem ook in Engeland introduceerden; dit was ongebruikelijk vóór de verovering van 1066 en vond plaats toen Emma, ​​de dochter van Richard, hertog van Normandië, in 1002 met koning Ethelred de Onvoorbereid trouwde en later in 1017 met koning Knoet.

In Engeland was de persoonlijke naam vanaf de 11e eeuw populair in de vorm van 'Em' of 'Emm'. John Emme verscheen in 1279 in de Hundred Rolls of Oxford, en John Emms werd op 15 november 1661 gedoopt in St. Botolph's Bishopsgate, Londen. Empson, Emson en Emmison zijn allemaal afgeleid van het matroniem "Em (m)", wat ongebruikelijk is omdat het is voortgekomen uit de naam van de moeder van de eerste drager; de meeste Europese achternamen zijn patroniem. De eerste geregistreerde spelling van de achternaam is die van William Emms, gedateerd 1274, in The Hundred Rolls of Shropshire tijdens het bewind van koning Edward I., "The Hammer of the Scots", van 1272-1307. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen personenbelasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als de Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in alle landen blijven ‘evolueren’, wat vaak leidde tot opmerkelijke varianten van de oorspronkelijke spelling.

Historische voorbeelden van de achternaam Emms

Deze achternaam is afgeleid van de naam van een voorouder, 'de zoon van Emma', van de bijnaam Emm, met verkleinvormen Emm-ot of Emm-et. Het was een populaire naam in Yorkshire en in het hele land. Het komt tot 1790 voor in begraafregisters in Furness als een christelijke naam. Historische verwijzingen naar personen met de achternaam Emms zijn onder meer:

 • 1433: Dispensatie voor het huwelijk van Richard de Akerode en Emmotte de Greenwood, verwant in de vierde graad.
 • 1379: Emmot Rokelar en Johannes Emmotsone verschijnen in de Poll Tax van Yorkshire.
 • 1379: Einmota-sperma Johannis en Adam Emotson zijn opgenomen in hetzelfde document.
 • 1579: Huwelijk tussen Edmund Ball en Emott Burton.
 • 1613: Doop van Marie, dochter van Thomas Emmet in St. Michael, Cornhill.
 • 1710: Huwelijk van George Emmott en Mary Harding in St. James, Clerkenwell.

Deze voorbeelden bieden een kijkje in de historische aanwezigheid van personen met de achternaam Emms in verschillende archieven en documenten.

Verkennen van varianten en afgeleiden van de achternaam Emms

Charles Wareing Endell Bardsley's "A Dictionary of English and Welsh Surnames" uit 1896 merkt op dat de achternaam Emms is afgeleid van de naam van een voorouder, 'de zoon van Emma'. Ook varianten als Emps en Empsons worden genoemd, met een opdringerige 'p.' Het document verwijst naar historische figuren zoals onder meer Robert Em van Stody, Norfolk en Edmund Emmes, rector van Hasmgham, Norfolk.

Een interessant verband wordt gelegd door Henry Harrison in "Surnames of the United Kingdom" (1912), die de groep Emms, Emmens, Emmet, Emms, Emson, etc. afleidt van de Angelsaksische term 'eam', betekent oom. Mark Antony Lower's "Patronymica Britannica" (1860) en Henry Barber's "British Family Names: Their Origin and Meaning" (1903) geven ook inzicht in de oorsprong van de achternaam Emms.

Concluderend: de achternaam Emms heeft een rijke geschiedenis en diverse variaties die de wortels in de Normandisch-Franse en Germaanse oorsprong benadrukken. Van het matroniem begin tot de evolutie ervan door de eeuwen heen, de naam Emms blijft een fascinerend studieonderwerp voor diegenen die geïnteresseerd zijn in genealogie en de oorsprong van achternaam.

Bronnen:

 1. Bardsley, Charles Wareing Endell. Een woordenboek met Engelse en Welshe achternamen (1896).
 2. Harrison, Henry. Achternamen van het Verenigd Koninkrijk (1912).
 3. Onder, Marcus Antonius. Patronymica Britannica (1860).
 4. Barbier, Henry. Britse familienamen: hun oorsprong en betekenis (1903).
 1. Engeland Engeland
 2. Australië Australië
 3. Canada Canada
 4. Verenigde Staten Verenigde Staten
 5. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
 6. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 7. Wales Wales
 8. Schotland Schotland
 9. Oostenrijk Oostenrijk
 10. Eiland Man Eiland Man
 11. Duitsland Duitsland
 12. Zweden Zweden

Wat de achternaam Emms betreft: de oorsprong ervan is een fascinerend raadsel dat onderzoekers en genealogen al tientallen jaren intrigeert. Het verkennen van de etymologie van Emms brengt ons op een pad vol aanwijzingen en mogelijke verbanden met andere culturen en talen. De geografische verspreiding van Emms onthult interessante patronen die aanwijzingen kunnen geven voor voorouderlijke migraties en historische nederzettingen.

Bovendien voegt de historische en culturele context waarin de achternaam Emms ontstond lagen van betekenis en complexiteit toe aan het verhaal. Het kan worden gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen, diepgewortelde tradities of zelfs prominente figuren uit bepaalde tijdperken. Kortom: het ontdekken van de oorsprong van Emms betekent een fascinerende reis door tijd en ruimte maken.

Emms en zijn voorouderlijke wortels

Lages en achternamen vertegenwoordigen een breed scala aan oorsprongen en symboliek, die de evolutie van culturen, tradities en geschiedenissen van verschillende plaatsen over de hele wereld vertegenwoordigen. De etymologie van de achternaam Emms vat die diversiteit samen. In het begin werd Emms, zoals de meeste achternamen, niet van generatie op generatie vastgelegd of doorgegeven, maar om praktische en symbolische redenen gegeven. Met het verstrijken van de tijd werd de achternaam Emms geconsolideerd in erfelijke gebruiken die vandaag de dag de identiteit vormen van degenen die Emms als patroniem hebben.

Herkomst van de achternaam Emms vanuit etymologisch perspectief

De etymologie van de achternaam Emms is een fascinerende studie die ingaat op de taalkundige oorsprong en de oorspronkelijke betekenis van de woorden waar Emms vandaan komt. Achternamen zijn als kleine capsules van de familiegeschiedenis die ons verbinden met onze voorouders en aanwijzingen geven over onze wortels.

Het verhaal achter de naam Emms is net zo fascinerend als de betekenis ervan. Het ontdekken van de oorsprong van Emms kan een echte reis door tijd en culturen zijn. Soms zijn de wortels van Emms verweven met de geschiedenis van een specifieke regio, terwijl ze zich op andere momenten via migraties over de hele wereld verspreiden.

Geografische spreiding: de sleutel tot het ontdekken van de oorsprong van Emms

Het verkennen van de geografische oorsprong van de achternaam Emms dompelt ons onder in een fascinerende reis door de regio's en plaatsen waar deze achternaam zijn eerste wortels had. Het begrijpen van de huidige verdeling van mensen die de achternaam Emms dragen, biedt ons waardevolle aanwijzingen over migratiebewegingen en gezinsnederzettingen door de eeuwen heen. Als Emms in bepaalde gebieden een veel voorkomende achternaam is, heeft deze waarschijnlijk een sterke band met die plaats. Aan de andere kant suggereert de lage aanwezigheid van mensen met de achternaam Emms in een bepaalde regio dat dit waarschijnlijk niet hun plaats van herkomst is, maar eerder het resultaat van recentere migraties.

De oorsprong van de achternaam Emms ingekaderd in de historische en culturele context

Binnen de historische en culturele context waarin de achternaam Emms is ontstaan, kunnen we onthullende aanwijzingen vinden over het dagelijks leven, overtuigingen en tradities van die tijd. Emms is een achternaam die ontstaat als reactie op de drang om mensen accuraat van elkaar te onderscheiden, maar het is de reden achter deze drang die licht werpt op de oorsprong ervan.

Het is heel anders dat Emms ontstond als een manier om een ​​nobele bloedlijn te onderscheiden, met als doel de erfenis te behouden en te verzekeren, dan dat deze achternaam zijn oorsprong vond om fiscale of juridische redenen. In dit perspectief heeft elke cultuur verschillende oorsprongen en transformaties van achternamen ervaren, en de geboorte van Emms onthult welk type historisch-sociale omgeving de creatie ervan vergezelde.

Onderzoek naar de oorsprong van Emms

Het onderzoeken van de oorsprong van de achternaam Emms houdt in dat je jezelf onderdompelt in een fascinerende wereld van oude archieven, genealogische databases en etymologische analyses. Om licht te werpen op het verleden van Emms is het van cruciaal belang dat we ons wenden tot bronnen zoals historische volkstellingen, parochiearchieven en juridische documenten die aanwijzingen kunnen onthullen over de eerste verschijningen ervan en de evolutie ervan door de eeuwen heen. Bovendien heeft de toepassing van genetische studies en moleculaire genealogie een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we genealogie benaderen, waardoor een breder beeld wordt geboden van familiewortels en verbindingen die zich over generaties heen uitstrekken.

Redenen om de betekenis van Emms te ontdekken

Het opwekken van nieuwsgierigheid naar de oorsprong van een achternaam als Emms kan ertoe leiden dat we onze familiegeschiedenis gaan verkennen en onze identiteit beter gaan begrijpen. Als we het verhaal achter een achternaam kennen, kunnen we ons verbinden met onze wortels, begrijpen waar we vandaan komen en misschien familiemysteries oplossen die al generaties lang worden bewaard.

Link tussen familie en het ware zelf van Emms

Het verkennen van de voorouderlijke erfenis van Emms

Een duik nemen in de geschiedenis achter de achternaam Emms kan een eye-openende ervaring zijn, waardoor mensen een diepere verbinding met hun roots kunnen voelen en kunnen begrijpen hoe hun familie-erfgoed hun huidige identiteit heeft gevormd.

Verkenning van de eigen identiteit

Jezelf onderdompelen in de betekenis en geschiedenis van Emms kan de wortels en authenticiteit van een persoon met de achternaam Emms versterken, waardoor hij of zij een dieper inzicht krijgt in zijn erfgoed en wortels.

Het ontdekken van de wortels van Emms betekent het betreden van een fascinerende wereld vol tradities en gebruiken

Reflecties over culturele diversiteit en collectieve identiteit

Het onderzoeken van de erfenis van achternamen als Emms nodigt ons uit om na te denken over de culturele rijkdom die verborgen ligt achter elke familiegeschiedenis, en onthult de onderlinge verbondenheid tussen verschillende gemeenschappen en hun invloed op de constructie van onze collectieve identiteit.

Waardering van culturele diversiteit

Door ons te verdiepen in de betekenis en geschiedenis van achternamen als Emms kunnen we ons verdiepen in de uitgestrektheid en verscheidenheid aan culturen en gewoonten die deel uitmaken van de sociale structuur waarin de achternaam Emms werd geboren, is geëvolueerd en nog steeds relevant is in de hedendaagse samenleving.

Links ontdekken met mensen met de achternaam Emms

Versterking van de familie- en gemeenschapsbanden

Het onderzoeken van de verbinding met andere personen die de achternaam Emms dragen, kan het begin zijn van het opbouwen van betekenisvolle relaties en het creëren van een ondersteunend netwerk op basis van gedeelde geschiedenis en potentiële familiebanden.

Samenwerking bij genealogische zoekopdrachten

Degenen die meer willen weten over de achternaam Emms hebben de mogelijkheid om samen te werken om samen onderzoek te doen en bevindingen en informatiebronnen uit te wisselen met als doel het collectieve begrip van hun familiegeschiedenis te verrijken.

Persoonlijke intriges onderzoeken door middel van educatie

Onderzoek naar de wortels van Emms

Het enthousiasme om de betekenis achter de achternaam Emms te ontdekken kan simpelweg voortkomen uit de passie om meer over jezelf en je voorouders te weten te komen.

Familiegeschiedenisverkenning

Jezelf onderdompelen in de zoektocht naar de oorsprong van de achternaam Emms kan een wereld aan mogelijkheden openen om onderzoeks- en kritische analysevaardigheden te ontwikkelen. Terwijl je je verdiept in historische documenten, genealogische databases en etymologische studies, begin je aan een spannend avontuur van familieontdekking.

Erfenis en behoud van de familiegeschiedenis van Emms

Ontdek en bewaar de erfenis van onze voorouders

Het onderzoeken en vastleggen van de genealogie van de Emms-lijn kan een manier van onschatbare waarde zijn om de familieherinnering levend te houden voor de komende generaties, en ervoor te zorgen dat de ervaringen, gebruiken en successen door de jaren heen blijven bestaan

Vooruitgang in historisch begrip

Door de geschiedenis van Emms te verkennen, kunnen mensen nieuwe elementen bijdragen aan het gedeelde begrip van de evolutie van de samenleving, migratiebewegingen en culturele transformaties door de eeuwen heen.

De oorsprong van Emms verkennen

Kort gezegd komt nieuwsgierigheid naar de wortels van de achternaam Emms voort uit een mix van motivaties, variërend van persoonlijke verkenning, culturele identiteit tot de wens om het familie-erfgoed van Emms te begrijpen en te eren. Deze ontdekkingsreis verbreedt niet alleen de individuele horizon, maar draagt ​​ook bij aan een completere visie op de collectieve geschiedenis van de mensheid.

 1. Emas
 2. Emes
 3. Ems
 4. Emos
 5. Eames
 6. Eans
 7. Emaus
 8. Emch
 9. Emge
 10. Emig
 11. Emiso
 12. Emke
 13. Emmius
 14. Enas
 15. Enes
 16. Engs
 17. Enis
 18. Enns
 19. Enos
 20. Ens
 21. Enus
 22. Eymes
 23. Eamos
 24. Emese
 25. Emios
 26. Emess
 27. Enss
 28. Emec
 29. Eanes
 30. Eang
 31. Ehmke
 32. Ehnes
 33. Ehnis
 34. Eing
 35. Emeka
 36. Emich
 37. Emick
 38. Emigh
 39. Emmick
 40. Ence
 41. Enck
 42. Eneas
 43. Eng
 44. Enga
 45. Enge
 46. Engh
 47. Engi
 48. Engo
 49. Enix
 50. Enjo