Oorsprong van de achternaam Ferraro

Deze oude achternaam is van prechristelijke en Romeinse oorsprong. Opgenomen in meer dan zeventig spellingen van Farrar, Farrah, Pharro en Pharoah tot Ferrara, Ferrari, Varey, Varrow en Ferrarotti, is de naam afgeleid van het Latijnse woord "ferrum", via in andere landen het latere Franse "ferreor" en het Midden Engelse "smid". Oorspronkelijk hadden ze allemaal dezelfde basisbetekenis van een ijzerbewerker, hoewel er door de eeuwen heen meer specifieke betekenissen zijn toegepast. In Groot-Brittannië verwijst de term bijvoorbeeld naar een maker en monteur van hoefijzers, terwijl net zoals Hoover een stofzuiger betekent, is Ferrari eind 20e eeuw, een term voor alles wat het meest wenselijk is in een auto.

De vroegste opnames van erfelijke achternamen ter wereld zijn te vinden in Engeland, dat land was het eerste land dat achternamen accepteerde en vastlegde. Van daaruit worden de voorbeelden van de vroege opnames hier ingevoerd. Deze omvatten Hugo Farrour, in de Poll Tax-aangiften voor het graafschap Yorkshire in het jaar 1379, en in 1517 wordt Doctor Pharor opgenomen in het register van het gilde van Corpus Christi, in de stad York. Een van de allereerste geregistreerde landeigenaren in de nieuwe Amerikaanse kolonie Virginia was William Farrar. Hij had een subsidie ​​​​van honderd acres "Uppon Apmatcke River" aan de noordkant van de James River. Deze subsidie ​​dateert uit 1626. Aangenomen wordt dat de eerste geregistreerde spelling van de familienaam die van Thomas le Ferrur is, en dateert uit 1275, in de rollen van het graafschap Yorkshire. Dit was tijdens het bewind van koning Edward I van Engeland, bekend als "The Hammer of the Scots", 1272 - 1307. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

Het zou moeten zijn afgeleid van de bijnamen die verband houden met het smidse vak (van het Latijnse faber ferrarius, "smid") of arbeider in de winning of het smelten van ijzer.

De achternaam Ferraro is wijdverbreid in heel Italië met een grotere concentratie in Campanië, Calabrië en Sicilië.

 1. Italië Italië
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Argentinië Argentinië
 4. Brazilië Brazilië
 5. Frankrijk Frankrijk
 6. Canada Canada
 7. Australië Australië
 8. Uruguay Uruguay
 9. Colombia Colombia
 10. Filipijnen Filipijnen
 11. Duitsland Duitsland
 12. Spanje Spanje

De achternaam Ferraro. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

De geschiedenis van de achternaam ferraro is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van ferraro te ontrafelen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam ferraro te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van ferraro, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam ferraro te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van ferraro te bieden.

De achternaam Ferraro in de wereld

Het is gebruikelijk dat achternamen zoals ferraro bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam ferraro dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Ferraro

De historische reis van de achternaam ferraro kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van ferraro waren. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam ferraro zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam ferraro hebben kunnen verzamelen.

U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam ferraro, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam ferraro of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van ferraro te sturen.

Beroemde personen met de naam Ferraro

Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle ferraros die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. Een achternaam als ferraro kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam ferraro draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam ferraro uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Ferraro en zijn bibliografische bronnen

Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam ferraro. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam ferraro, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van ferraro te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met ferraro, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Farraro
 2. Ferrairo
 3. Ferrar
 4. Ferrara
 5. Ferrare
 6. Ferrari
 7. Ferrario
 8. Ferrary
 9. Ferrero
 10. Ferraru
 11. Feraro
 12. Ferroro
 13. Farrar
 14. Farrara
 15. Farrare
 16. Farrero
 17. Ferar
 18. Ferari
 19. Feraru
 20. Ferraria
 21. Ferreiro
 22. Ferrer
 23. Ferrera
 24. Ferrere
 25. Ferreri
 26. Ferrery
 27. Ferreyro
 28. Ferriero
 29. Ferary
 30. Ferrarri
 31. Ferero
 32. Farar
 33. Farrer
 34. Farrera
 35. Farror
 36. Fearer
 37. Feerer
 38. Fehrer
 39. Feirer
 40. Ferariu
 41. Ferarra
 42. Fereira
 43. Ferer
 44. Ferier
 45. Ferreira
 46. Ferreiroa
 47. Ferreria
 48. Ferreyra
 49. Ferrier
 50. Ferriera