Oorsprong van de achternaam Gear

Gear Origin: onderzoek naar de geschiedenis van een achternaam

Deze fascinerende en oude familienaam behoort tot die aanzienlijke groep vroege Europese achternamen die geleidelijk voortkwamen uit het gebruikelijke gebruik van bijnamen. Deze bijnamen werden oorspronkelijk gegeven met betrekking tot een verscheidenheid aan persoonlijke kenmerken, zoals fysieke eigenschappen of eigenaardigheden, maar ook mentale en morele kwaliteiten. In dit geval is de afleiding afkomstig van het Middelengelse 'ge(a)ry', wat wispelturig, veranderlijk, hartstochtelijk betekent, een afleiding van 'gere', 'uitbarsting van hartstocht, wilde of wispelturige stemming.'

In het jaar 1221 werd een getuige van Jocelin Gere opgenomen in de Assize Court Rolls van Worcestershire. De achternaam, met verschillende spellingen, waaronder Gear, Geare, Geere en Gier, is bijzonder goed gedocumenteerd in de kerkelijke archieven van Devonshire, Cornwall en Somerset uit de vroege helft van de 16e eeuw. Op 18 augustus 1539 werd Robert, zoon van John Geere, gedoopt in Kenn, Devonshire, en in 1540 trouwde Johana Geer op dezelfde locatie met Richard Webber. Het huwelijk van Richard Geer met Barbara Chymder vond plaats in 1637 in St. Martin in Menage, Cornwall. Dennis Geere, 30 jaar oud, zijn vrouw Elizabeth, 22 jaar oud, en dochters Elizabeth en Sara, respectievelijk 3 en 2 jaar oud, die in juni 1635 vanuit Londen op het schip "Abigall" naar New England zeilden, waren de vroege dragers van de naam die zich vestigden in Amerika. De eerste geregistreerde spelling van de achternaam is die van Albert Gere in 1133 in de "Chartulary of the Monastery of Ramsey", Suffolk, tijdens het bewind van koning Hendrik I, bekend als "The Lion of Justice", 1100 - 1135.

p>

Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen personenbelasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land geëvolueerd, wat vaak heeft geleid tot opmerkelijke afwijkingen van de oorspronkelijke spelling.

Geografische locatie

Deze achternaam is afgeleid van een geografische plaats, 'aan het gare', wat een nabijgelegen woonplaats aangeeft. Populaire varianten zijn onder meer Gear, Geare en Gayer.

Stephen de la Gare, Kent, 1273. Honderd rollen. Lucas atte Gare, Kent, 20 Edward I: Placita de Quo Warranto, uitzendkracht. Edward I-III. Lucas de la Gare, Kent. Allen Atte-gar, predikant van Elmham, Norfolk, 1356: Geschiedenis van Norfolk.

In 1568 trouwde Hercules Gooderyn met Elizabeth Gayre in St. Mary Aldermary in Londen. In 1715 trouwde Archibald Hutchinson met Mary Gayer, zoals vastgelegd in de huwelijksvergunningen in Londen. In 1771 trouwde John Gear met Ann Bamford in St. George, Hanover Square.

De oorsprong bestuderen

In hun onderzoek hebben wetenschappers verschillende theorieën over de oorsprong van de achternaam Gear naar voren gebracht. Het is gekoppeld aan landgoederen in verschillende regio's, waaronder Cornwall. De naam is ook in verband gebracht met specifieke betekenissen in verschillende talen.

Volgens Charles Wareing Endell Bardsley in "A Dictionary of English and Welsh Surnames" (1896) is de achternaam Gair in Shetland verbonden met Gear. Ondertussen merkt George Fraser Black in "The Surnames of Scotland" (1946) op dat de naam Gear verbonden is met een landgoed in St. Earth, Cornwall.

Mark Antony Lower's "Patronymica Britannica" (1860) bespreekt een landgoed genaamd Gear in de St. Earth-parochie, mogelijk afgeleid van het Cornish-woord "geare", wat groen of bloeiend betekent. Richard Stephen Charnocks "Patronymica Cornu-Britannica" (1870) suggereert dat Gear oorspronkelijk verwees naar kleding en uitrusting voor paarden en mannen, wat duidt op een rol van supervisor.

William Arthur's "An Etymological Dictionary of Family and Christian Names" (1857) biedt inzicht in de politieke voorkeuren die verband houden met de achternaam Gear in de Verenigde Staten.

Conclusie

De achternaam Gear heeft een rijke geschiedenis en diverse interpretaties. Vanaf zijn vroege oorsprong in Europa tot zijn migratie naar Amerika is de naam in de loop van de tijd geëvolueerd en weerspiegelt hij de veranderende samenlevingen waarmee hij te maken kreeg. Door de geografische, taalkundige en historische associaties van de achternaam Gear te onderzoeken, krijgen we een dieper inzicht in de betekenis en erfenis ervan in verschillende regio's.

Dankzij het onderzoek dat door verschillende wetenschappers en historici is uitgevoerd, kunnen we de puzzel van Gears oorsprong en betekenis in de familiegeschiedenis samenbrengen, waardoor licht wordt geworpen op de complexiteit van de achternaamevolutie en culturele onderlinge verbanden.

Terwijl we ons verdiepen in het ingewikkelde tapijtwerk van de achternaam Gear, onthullen we niet alleen een naam, maar een verhaal over identiteit, migratie en aanpassing dat generaties lang resoneert en het collectieve geheugen vormgeeft van degenen die deze oude achternaam dragen.

/p>

Bronnen:

1. Een woordenboek met Engelse en Welshe achternamen (1896) door Charles Wareing Endell Bardsley

2. De achternamen van Schotland (1946) door George Fraser Black

3. Patronymica Britannica (1860) door Marcus Antonius Lower

4. Patronymica Cornu-Britannica (1870) door Richard StephenCharnock

5. Een etymologisch woordenboek van familie- en christelijke namen (1857) door William Arthur

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Engeland Engeland
 3. Australië Australië
 4. Canada Canada
 5. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
 6. Schotland Schotland
 7. Irak Irak
 8. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 9. Wales Wales
 10. Malawi Malawi
 11. Nigeria Nigeria
 12. Noord-Ierland Noord-Ierland

Het verkennen van de oorsprong van de achternaam Gear dompelt ons onder in een fascinerende reis door tijd en ruimte. Vanuit etymologisch oogpunt kunnen we aanwijzingen ontdekken die ons tot interessante conclusies leiden over de betekenis en geschiedenis achter Gear. De aanvankelijke geografische verspreiding van de achternaam Gear onthult verrassende gegevens over de oorsprong ervan en hoe deze zich over verschillende delen van de wereld verspreidde. Maar we mogen de historische en culturele context waarin de achternaam Gear werd geboren niet vergeten, aangezien deze factoren essentieel zijn voor het begrijpen van de wortels en de evolutie ervan door de eeuwen heen.

Gear en zijn fascinerende geschiedenis

Achternamen hebben, net als Gear, een unieke geschiedenis die de culturele diversiteit en tradities van verschillende volkeren weerspiegelt. De oorspronkelijke betekenis van Gear dateert uit de oudheid, waar achternamen om praktische of symbolische redenen werden gegeven. Door de eeuwen heen werd Gear een erfelijke achternaam die vandaag de dag deel uitmaakt van de identiteit van veel mensen.

De betekenis van de achternaam Gear ontdekken vanuit een etymologisch perspectief

Wanneer de etymologie van de achternaam Gear wordt onderzocht, wordt een taalkundige rijkdom ontdekt die niet alleen de oorsprong van de naam onthult, maar ook mogelijke familieverhalen en tradities. Elke achternaam heeft een unieke geschiedenis, soms gerelateerd aan oude beroepen, soms gekoppeld aan onderscheidende fysieke kenmerken of zelfs aan specifieke plaatsen waar de voorouders vandaan kwamen.

Over de betekenis van Gear is de interpretatie ervan gemakkelijk af te leiden, maar soms kan de taalkundige transformatie of fonetische wijziging van buitenlandse achternamen een uitdaging zijn. Dit toont aan hoe belangrijk het is om niet alleen de etymologische betekenis van Gear te begrijpen, maar ook rekening te houden met de culturele en geografische omgeving ervan, evenals met de mobiliteit en migraties van families die de achternaam Gear dragen.

Geografische spreiding: een venster naar de oorsprong van Gear

De plaats van herkomst van de achternaam Gear biedt ons aanwijzingen over de regio of plaats waar deze voor het eerst ontstond of werd gebruikt. Het ontdekken van de geografische oorsprong van Gear, evenals de huidige verspreiding van mensen die deze achternaam dragen, kan ons waardevolle informatie verschaffen over migratiebewegingen en gezinsvestigingen in de loop van de tijd. Als Gear in bepaalde gebieden gebruikelijk is, is er waarschijnlijk een aanzienlijk verband met die locatie. Aan de andere kant suggereert de lage aanwezigheid van Gear in een regio dat het misschien niet de plaats van herkomst is, maar eerder dat de aanwezigheid van individuen met deze achternaam op die plaats te wijten is aan recentere migraties.

De oorsprong van de achternaam Gear onderzoeken vanuit een historisch en cultureel perspectief

Als je jezelf onderdompelt in de historische en culturele context van de opkomst van de achternaam Gear, kun je fascinerende details onthullen over het dagelijks leven, sociale relaties en relevante gebeurtenissen uit die tijd. Gear is een achternaam die, net als vele andere, zijn oorsprong vond in de behoefte om mensen uniek te identificeren. Het is echter het onderliggende doel van deze behoefte dat speciaal licht werpt op de oorsprong van Gear.

Het is niet hetzelfde dat Gear naar voren is gekomen als een manier om een ​​adellijke familie te onderscheiden, met als doel haar erfgoed te beschermen en te behouden, alsof de achternaam zijn oorsprong had om fiscale of juridische redenen. Elke gemeenschap heeft verschillende ervaringen gehad met betrekking tot de opkomst en ontwikkeling van achternamen, en de oorsprong van Gear onthult de kenmerken van de historische en sociale omgeving waarin deze is gevestigd.

Onderzoek naar de oorsprong van Gear

Het ontcijferen van het enigma achter de achternaam Gear is een fascinerende taak waarvoor je in oude archieven, genealogisch onderzoek en etymologische analyse moet duiken. De nuttigste bronnen voor het ontrafelen van dit mysterie zijn onder meer historische volkstellingen, parochieregisters en juridische documenten, die aanwijzingen kunnen onthullen over de oorsprong en evolutie van de achternaam Gear door de eeuwen heen. Bovendien heeft de toevoeging van genetische studies en moleculaire genealogie een nieuwe dimensie aan het onderzoek toegevoegd, waardoor familierelaties en overervingspatronen dieper kunnen worden onderzocht.

Redenen om de geschiedenis van Gear te ontdekken

Het verkennen van de betekenis en oorsprong van de achternaam Gear kan een spannende en onthullende ervaring zijn. Er zijn verschillende redenen die ervoor zorgen dat mensen via hun achternaam meer willen weten over hun wortels en voorouders.

Familiebanden en gevoel van verbondenheid versterken met Gear

Het verkennen van de tradities en de erfenis van Gear

Jezelf onderdompelen in de geschiedenis en genealogie van de achternaam Gear kan een verrijkende en onthullende ervaring zijn. Door familiewortels te begrijpen en te waarderen, kun je je gevoel van identiteit en verbondenheid versterken, evenals de waarde van tradities die in de loop van de tijd zijn doorgegeven.

De essentie van persoonlijke identiteit onderzoeken

Jezelf onderdompelen in de achtergrond en betekenis van Gear kan de wortels en identiteit van een persoon met de naam Gear versterken, waardoor hij of zij een dieper inzicht krijgt in zijn voorouderlijk erfgoed.

Het ontdekken van de wortels van Gear betekent een reis door de geschiedenis en culturele diversiteit maken

Analyse van de invloed van migratie en sociale bewegingen

Het onderzoeken van de oorsprong van achternamen als Gear, zelfs als ze niet de onze zijn, kan inzicht verschaffen in migraties, transformaties in de samenleving en de verspreiding van etnische groepen over verschillende tijden en plaatsen.

Waardering van culturele diversiteit

Jezelf onderdompelen in de geschiedenis van achternamen als Gear bevordert een beter begrip en waardering van de culturele diversiteit die onze samenlevingen verrijkt. Sinds de oudheid is de achternaam Gear ontstaan ​​en geëvolueerd, als weerspiegeling van de pluraliteit aan tradities en gewoonten die deze naam door de generaties heen hebben gevormd.

Verbinding met andere mensen met de achternaam Gear

Familiebanden smeden

Door te ontdekken dat er individuen zijn die dezelfde achternaam Gear delen, ontstaat de mogelijkheid om diepe verbindingen tot stand te brengen die verder gaan dan het louter oppervlakkige. Deze verbindingen kunnen leiden tot de constructie van niet-traditionele familiebanden, gebaseerd op solidariteit en wederzijdse steun.

Samenwerking in genealogische studies

Mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de achternaam Gear hebben de mogelijkheid om hun krachten te bundelen in gezamenlijk onderzoek, waarbij bevindingen en hulpmiddelen worden uitgewisseld om het gezamenlijke begrip van hun voorouders te verrijken.

De passie om te ontdekken en te leren

Onderzoek naar het mysterie van de naam Gear

Een duik nemen in de geschiedenis van de achternaam Gear bevredigt niet alleen de nieuwsgierigheid, maar verrijkt ook het begrip van wie we zijn en waar we vandaan komen.

De achternaam Gear verkennen

Een zoektocht naar de oorsprong van de achternaam Gear kan een fascinerende manier zijn om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Door in historische documenten te duiken, genealogische databases te verkennen en de etymologie van de achternaam te bestuderen, worden vaardigheden zoals het zoeken naar informatie, kritische analyse en het vermogen om gegevens nauwkeurig te interpreteren verbeterd.

Afstamming en behoud van het voorouderlijk erfgoed van Gear

Genealogische erfenisrecord

Het onderzoeken en archiveren van de geschiedenis achter de afstammingslijn van de achternaam Gear kan een effectieve manier zijn om het behoud van de familietraditie voor toekomstige generaties te garanderen, en te voorkomen dat herinneringen, gebruiken en successen in de loop der jaren vervagen.< /p>

Ontdek de mysteries van het verleden

Door ons onder te dompelen in de annalen van Gear kunnen we waardevolle perspectieven bijdragen aan de collectieve kennis over sociale evolutie, migratiebewegingen en culturele transformaties door de eeuwen heen.

De wortels van Gear verkennen

Samenvattend is de nieuwsgierigheid naar de oorsprong van de achternaam Gear gebaseerd op een combinatie van individuele motivatie, een verband met cultuur en geschiedenis, en de wens om het familie-erfgoed van Gear te begrijpen en te beschermen. Dit zoekproces verrijkt niet alleen de persoonlijke kennis, maar draagt ​​ook bij aan een beter begrip van de gedeelde universele geschiedenis.

 1. Gaar
 2. Gar
 3. Geare
 4. Geary
 5. Geer
 6. Gehr
 7. Ger
 8. Gerr
 9. Geur
 10. Goar
 11. Guar
 12. Geir
 13. Gzar
 14. Geara
 15. Gaare
 16. Gaer
 17. Gahr
 18. Gair
 19. Gara
 20. Gare
 21. Gari
 22. Garo
 23. Garr
 24. Gary
 25. Gaur
 26. Gearey
 27. Geere
 28. Geery
 29. Gehra
 30. Gehri
 31. Geier
 32. Geira
 33. Gera
 34. Geray
 35. Gere
 36. Geri
 37. Gero
 38. Gerra
 39. Gerre
 40. Gerri
 41. Gerru
 42. Gerry
 43. Geru
 44. Gery
 45. Geyer
 46. Gher
 47. Giara
 48. Gier
 49. Gir
 50. Gohar