Oorsprong van de achternaam Hazlewood

Dit is een Engelse plaatsnaam. Het is afkomstig uit een of alle dorpen genaamd Hazlewood, gevonden in de graafschappen Norfolk, Nottinghamshire en met name Yorkshire, waar townships zijn of waren in de oudheid in de parochies Skipton en Tadcaster. De vroegste opnames komen uit Yorkshire, en er wordt aangenomen dat deze werden geassocieerd met het landhuis en het kasteel van Hazlewood, drie mijl ten westen van Tadcaster. Deze eerste opnames daterend uit de originele Poll Tax-aangiften van het jaar 1379 omvatten: Ricardus de Hesilwode en Robertus de Heselwode, waarvan ondanks de enigszins verschillende spellingen werd aangenomen dat ze verwant waren en mogelijk vader en zoon waren en als zodanig heren van het landhuis van Hazlewood.

De meeste achternamen zijn 'van' namen. Dat wil zeggen achternamen die aan mensen worden gegeven om ze gemakkelijk te kunnen identificeren, nadat ze hun oorspronkelijke huis hebben verlaten en naar elders zijn verhuisd. Dit is mogelijk niet het geval met deze naam en het is mogelijk dat alle naamhouders afstammen van de oorspronkelijke landeigenaren. De naam betekent 'het hazelaarbos' van het Oud-Engelse 'haesel-woda' van voor de 7e eeuw. De naam was een vroege opname in overgebleven kerkregisters in Londen. Een voorbeeld hiervan is John Hasylwood, die in het jaar 1553 in de kerk St Michael's, Cornhill, met Katheryne Weste trouwde, zoveel voor de middeleeuwse spelling.

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Engeland Engeland
 3. Canada Canada
 4. Australië Australië
 5. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
 6. Panama Panama
 7. Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda
 8. Wales Wales
 9. Guyana Guyana
 10. Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines
 11. Schotland Schotland
 12. Barbados Barbados

De achternaam Hazlewood. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

De geschiedenis van de achternaam hazlewood is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van hazlewood te ontrafelen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam hazlewood wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam hazlewood te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van hazlewood, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam hazlewood te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van hazlewood te bieden.

De achternaam Hazlewood in de wereld

Het is gebruikelijk dat achternamen zoals hazlewood bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam hazlewood biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam hazlewood dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Hazlewood

De historische reis van de achternaam hazlewood kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van hazlewood waren. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam hazlewood, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van hazlewood zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam hazlewood zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam hazlewood hebben kunnen verzamelen.

U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam hazlewood, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over hazlewood en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam hazlewood of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van hazlewood te sturen.

Beroemde personen met de naam Hazlewood

Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle hazlewoods die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam hazlewood door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als hazlewood kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam hazlewood draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam hazlewood uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Hazlewood en zijn bibliografische bronnen

Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam hazlewood. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van hazlewood zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam hazlewood, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van hazlewood te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met hazlewood, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Haslewood
 2. Hazelwood
 3. Haselwood
 4. Hasselwood
 5. Hazleton
 6. Hazelton
 7. Hazlett
 8. Hazlette
 9. Heselwood
 10. Haselton
 11. Haslett
 12. Hassold
 13. Hauswald
 14. Hayzlett
 15. Hazelet
 16. Hazelett
 17. Hazlitt
 18. Hegewald
 19. Hackelton
 20. Hackleton
 21. Hazelden
 22. Haislet
 23. Haselden
 24. Hasselt
 25. Hauglid
 26. Hauschild
 27. Hayslett
 28. Hayslette
 29. Hazeldine
 30. Hazeltine
 31. Heaslet
 32. Hegewaldt
 33. Heselton
 34. Heslet
 35. Hesselton
 36. Hoselton
 37. Huselton
 38. Huxhold
 39. Hoslett
 40. Hoslet
 41. Hjaltason
 42. Hjaltested
 43. Haizelden
 44. Hayselden
 45. Hazeldean
 46. Hazeldene
 47. Heigold
 48. Haseltine
 49. Hauschildt
 50. Hausladen