Oorsprong van de achternaam Jillins

Dit is een Engelse naam afkomstig van Julian, die voornamelijk afkomstig is uit Devon en Cornwall, met Europese connecties. Julian komt van een middeleeuwse voornaam en vindt zijn oorsprong in het Latijnse "Julius" voortkomend uit Iovis, de allerhoogste God wiens naam verwant lijkt te zijn aan woorden voor lucht, licht of dag. Julian is een naam die werd gedragen door een aantal vroege heiligen en zowel deze als zijn vrouwelijke tegenhanger, Gillian, genoten grote populariteit in het Engeland van vóór de 16e eeuw. Het is interessant om op te merken dat ene Sara die in de vroege Amerikaanse kolonie Virginia woonde.

Als we teruggaan in de tijd, zien we dat een William Bragdon en een Bennet Julyans in 1574 in Londen een huwelijksakte kregen. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Walter Julien te zijn, gedateerd 1200 Pipe Rolls of London, tijdens het bewind van koning John, "Lackland", 1199 - 1216. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Engeland Engeland

De achternaam Jillins. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van jillins leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam jillins te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van jillins, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam jillins te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van jillins te bieden.

De achternaam Jillins in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat jillins de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar jillins het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam jillins dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Jillins

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam jillins droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam jillins zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam jillins hebben kunnen verzamelen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van jillins kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam jillins of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van jillins te sturen.

Beroemde personen met de naam Jillins

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam jillins, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als jillins kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam jillins draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Jillins en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam jillins, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam jillins, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van jillins te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met jillins, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Jillings
 2. Jillions
 3. Jelling
 4. Jellings
 5. Jialing
 6. Jellinek
 7. Jolens
 8. Joling
 9. Jialiang
 10. Jowling
 11. Jalmes
 12. Jelinek
 13. Jelinski
 14. Julmeus
 15. Julmice
 16. Jelenc
 17. Jelinska
 18. Jalencas
 19. Jelenic
 20. Jelenski
 21. Jelonek
 22. Jolonch
 23. Jelonch
 24. Jelmak
 25. Julmiste
 26. Jelenić
 27. Jelenko
 28. Jelenka
 29. Jelinkova
 30. Jeliński
 31. Jalenques
 32. Jeleniewski
 33. Jelinková
 34. Jelenčić
 35. Joeloemsing
 36. Jelenković
 37. Jeleniewicz
 38. Jelonkiewicz